Identyfikator artykułu : 00154917 / Ostatnia modyfikacja : 14.10.2021

Cichy dźwięk lub brak dźwięku z głośnika Bluetooth

  1. Upewnij się, że głośnik przenośny i podłączone urządzenie audio są włączone.
  2. Sprawdź ustawienia Bluetooth w głośniku przenośnym i upewnij się, że funkcja ta jest włączona w urządzeniu audio.
  3. Sprawdź, czy pali się wskaźnik Bluetooth na głośniku przenośnym.  
  4. Upewnij się, że podłączone urządzenie odtwarza muzykę.
  5. Zwiększ głośność w obu urządzeniach.
  6. Trzymaj głośnik z dala od metalowych obiektów.
  7. Jeśli do głośnika podłączony jest przewód audio, odłącz go.
  8. Jeśli głośnik jest podłączony do komputera, na którym działa program muzyczny, ponownie uruchom ten program.
  9. Jeśli głośnik jest podłączony do komputera, sprawdź w ustawieniach wyjściowych, czy wybrane jest wyjście na głośnik. 
  10. Jeśli w urządzeniu mobilnym jest zainstalowana aplikacja Music Center (SongPal), należy ją zaktualizować do najnowszej wersji.
  11. W środowisku, w którym nie jest możliwe użycie aplikacji Music Center (SongPal) w najnowszej wersji, należy spróbować odinstalować aplikację Music Center (SongPal) i ponowić próbę połączenia.
  12. Wyłącz funkcję Bluetooth w podłączonym urządzeniu i włącz ją na nowo.
  13. Usuń informacje o połączonym urządzeniu i ponownie wykonaj parowanie.