Identyfikator artykułu : 00162980 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Przerwy lub zakłócenia w dźwięku ze słuchawek/głośników Bluetooth

  Zakłócenia w dźwięku ze słuchawek lub głośników Bluetooth mogą wynikać z różnych przyczyn. Wypróbuj następujące rozwiązania dla poszczególnych przyczyn:

  Przypadek 1: Jeśli urządzenie Bluetooth używane jest blisko routerów Wi-Fi, komputerów osobistych, kuchenek mikrofalowych, lodówek itd.
  Przypadek 2: Jeśli słuchasz radia przez urządzenie Bluetooth włożone do kieszeni koszuli lub spodni, schowane do torby itp.
  Przypadek 3: Jeśli w pobliżu używanego urządzenia Bluetooth znajdują się inne urządzenia Bluetooth
  Przypadek 4: Jeśli urządzenie jest używane z dala od odtwarzacza, na przykład w innym pokoju.
  Przypadek 5: Podczas odtwarzania muzyki (danych audio) przez urządzenie Bluetooth umieszczone w pokrowcu
  Przypadek 6: Podczas odtwarzania muzyki (danych audio) przesyłanych strumieniowo przez Internet
  Przypadek 7: Podczas odtwarzania muzyki z pliku o dużej objętości
  Przypadek 8: Kiedy funkcja Bluetooth jest używana podczas równoczesnej pracy wielu aplikacji
  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany

   

   Przyczyny

   Sposób postępowania

  Przypadek 1

  Jeśli urządzenie Bluetooth używane jest blisko routerów Wi-Fi, komputerów osobistych, kuchenek mikrofalowych, lodówek itd.
  Routery Wi-Fi, komputery osobiste, kuchenki mikrofalowe, lodówki itd. emitują fale radiowe.
  Urządzenie Bluetooth, które jest używane w miejscu występowania wielu różnych fal radiowych, może podlegać wpływom tych fal.

  Obraz

  Dla uniknięcia zakłóceń łączności radiowej zaleca się, aby urządzenie Bluetooth było używane daleko od routerów Wi-Fi, komputerów osobistych, kuchenek mikrofalowych, lodówek itd.

  Jeśli używane słuchawki mają funkcję osłabiania hałasu, należy ją wyłączyć.

  Przypadek 2

  Jeśli słuchasz radia przez urządzenie Bluetooth włożone do kieszeni koszuli lub spodni, schowane do torby itp.
  Dzieje się tak dlatego, że ciało człowieka zakrywa antenę Bluetooth w urządzeniu Bluetooth i stanowi przeszkodę w transmisji Bluetooth.

  Obraz

  Jeśli używane urządzenie Bluetooth znajduje się w kieszeni lub w torbie, przenieś je w miejsce, w którym transmisji Bluetooth nie będą utrudniały takie przeszkody, jak ciało ludzkie.

  Przypadek 3

  Jeśli w pobliżu używanego urządzenia Bluetooth znajdują się inne urządzenia Bluetooth.
  Urządzenie Bluetooth, które jest używane w miejscu występowania wielu różnych fal radiowych, może podlegać wpływom tych fal.

  Obraz

  Wyłącz funkcję Bluetooth w innych urządzeniach Bluetooth.

  Przypadek 4

  Jeśli urządzenie jest używane z dala od odtwarzacza, na przykład w innym pokoju.
  Wraz ze wzrostem odległości między słuchawkami/głośnikami Bluetooth a odtwarzaczem Bluetooth stopniowo słabnie łączność Bluetooth. Jeśli słuchawki/głośniki Bluetooth i odtwarzacz Bluetooth pracują w innych pomieszczeniach i są oddzielone zamkniętymi drzwiami, łączność Bluetooth może być słaba.

   

  Słuchawki/głośniki Bluetooth powinny znajdować się jak najbliżej odtwarzacza.

  Przypadek 5

  Podczas odtwarzania muzyki (danych audio) przez urządzenie Bluetooth umieszczone w pokrowcu.
  Jeśli pokrowiec ochronny zawiera metalowe elementy lub jest wykonany z grubych materiałów, mogą one utrudniać łączność Bluetooth i skutkować słabym sygnałem.

  Zdejmij pokrowiec z odtwarzacza Bluetooth.

  Przypadek 6

  Podczas odtwarzania muzyki (danych audio) przesyłanych strumieniowo przez Internet.
  Dźwięk zależy od stanu łączności z Internetem, ponieważ do słuchawek/głośników Bluetooth przesyłana jest muzyka (dane audio) transmitowana strumieniowo do odtwarzacza Bluetooth. Ryzyko wystąpienia zakłóceń zwiększa się dodatkowo przy odtwarzaniu muzyki (danych audio) o dużej objętości.

  Obraz

   

  Zamiast strumieniowo przesyłać muzykę z Internetu, odtwarzaj ją po uprzednim pobraniu.

   

   

  Obraz

  Przypadek 7

  Podczas odtwarzania muzyki z pliku o dużej objętości lub w formacie audio o wysokiej rozdzielczości.
  Pliki z muzyką w formatach o wysokiej rozdzielczości odznaczają się dużymi rozmiarami.
  Duże rozmiary plików muzycznych mogą wpływać na łączność Bluetooth.

  Obraz

  Zmień ustawienia jakości dźwięku przesyłanego strumieniowo przez łącze Bluetooth do słuchawek lub głośnika Bluetooth, wybierając ustawienie Priority on stable connection (Priorytet stabilności połączenia).

   

  Obraz

  Przypadek 8

  Kiedy funkcja Bluetooth jest używana podczas równoczesnej pracy wielu aplikacji.

  aplikacje w urządzeniu

  Zakończ w urządzeniu pracę aplikacji, których nie używasz, aby zmniejszyć obciążenie.

  aplikacja w urządzeniu

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, wypróbuj następujące rozwiązanie.          

  1. Zrestartuj urządzenia.          
  2. Ponownie nawiąż łączność Bluetooth.
  3. Jeśli urządzenie ma funkcję NFC (Near Field Communication), użyj jej do ponownego połączenia.  

        
  UWAGA:

  • Szczegółowych informacji o sposobie postępowania należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.
  • Jeśli w akumulatorze urządzenia pozostaje mały zapas energii, najpierw naładuj akumulator, a następnie wykonaj procedurę zamieszczoną powyżej.