Identyfikator artykułu : 00073011 / Ostatnia modyfikacja : 07.02.2022Drukowanie

Na czym polega działanie funkcji NFC?

  Near Field Communication (NFC™) [Komunikacja bliskiego zasięgu] jest technologią umożliwiającą przekazywanie informacji pomiędzy telefonem i innymi urządzeniami poprzez zetknięcie ze sobą dwóch urządzeń.

  Proces wymiany danych jest znormalizowany, a system działa na urządzeniach różnych producentów, podobnie jak funkcja Bluetooth. Ułatwia to przeprowadzanie transakcji, wymianę treści cyfrowych i łączenie urządzeń ze sobą.

  Można przekazywać informację pomiędzy dwoma telefonami, telefonem i innym urządzeniem przenośnym, urządzeniem płatniczym, a także domowym sprzętem audio i wideo. Na przykład można udostępniać adresy stron internetowych, kontakty, numery telefonów, utwory muzyczne, filmy lub zdjęcia.

  Tagi NFC to małe urządzenia z zaprogramowanymi informacjami, które można umieszczać na plakatach, billboardach lub obok produktów w sklepach. Dotknięcie tagu pozwala uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, na przykład map, adresów stron internetowych i zwiastunów filmowych.

  NFC aktywuje się poprzez zbliżenie do siebie dwóch urządzeń zgodnych ze standardem NFC.

  Maksymalna odległość umożliwiająca komunikację wynosi około jednego centymetra, co zapobiega dostępowi przez osoby do tego nieupoważnione.

  Obraz

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej forum NFC.