Identyfikator artykułu : 00197319 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Procedura parowania telewizora Sony z platformą Android TV

  Ta strona zawiera ogólne instrukcje dotyczące parowania telewizora Sony z platformą Android TV przez łącze Bluetooth.

  UWAGA: 

   Parowanie z telewizorami Sony z platformą Android TV

  1. Włącz telewizor.
  2. Naciśnij przycisk HOME.
  3. Wybierz opcję Ustawienia.
  4. Wybierz opcję Ustawienia Bluetooth.
  5. Wybierz opcję Dodaj urządzenie, aby przełączyć telewizor w tryb parowania. Po kilku minutach pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth.
  6. Wybierz z menu Bluetooth odpowiednie urządzenie audio i przeprowadź wzajemną rejestrację (parowanie).