Identyfikator artykułu : 00197479 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Procedura parowania dla urządzeń z systemem Mac OS.

  Ta strona zawiera ogólne instrukcje dotyczące parowania urządzenia z systemem Mac OS (komputera Mac) z urządzeniem audio Bluetooth.
   
  Parowanie z urządzeniem z systemem Mac OS (komputerem Mac)

  1. Kliknij ikonę w menu.
  2. Wybierz opcję Preferencje systemowe.
  3. Kliknij opcję Bluetooth.
  4. Kliknij opcję Włącz Bluetooth, aby zmienić ustawienie funkcji Bluetooth na WŁ. Jeśli funkcja Bluetooth jest już ustawiona na ON (WŁ.), zmień ustawienie na OFF (WYŁ.) i z powrotem na ON (WŁ.).
  5. Wybierz z listy urządzeń na ekranie Urządzenia odpowiednie urządzenie audio i przeprowadź wzajemną rejestrację (parowanie).

  UWAGA: Jeśli wymagany będzie kod uwierzytelniający (klucz, kod PIN, numer PIN, hasło itp.), wprowadź „0000”.