Identyfikator artykułu : 00197489 / Ostatnia modyfikacja : 02.09.2020Drukowanie

Procedura parowania z urządzeniem z systemem Windows 10

  Ta strona zawiera ogólne instrukcje dotyczące parowania urządzenia z systemem Windows 10 z urządzeniem audio Bluetooth.

  1. Z menu Start wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Urządzenia.
  3. Kliknij opcję Bluetooth i inne urządzenia. Pojawi się menu ustawień Bluetooth.
  4. Jeśli opcja Bluetooth jest ustawiona na Wyłączone, zmień ustawienie na Włączone. Jeśli funkcja Bluetooth jest już ustawiona na ON (WŁ.), zmień ustawienie na OFF (WYŁ.) i z powrotem na ON (WŁ.).
  5. Kliknij opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lin inne.
  6. Kliknij opcję Bluetooth.
  7. Pojawi się ekran Dodaj urządzenie z listą urządzeń, które można podłączyć.
  8. Wybierz odpowiednie urządzenie audio Bluetooth i przeprowadź wzajemną rejestrację (parowanie).

  UWAGA: Jeśli wymagany będzie kod uwierzytelniający (klucz, kod PIN, numer PIN, hasło itp.), wprowadź „0000”.