Identyfikator artykułu : 00197508 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Procedura parowania z urządzeniami mobilnymi z systemem Android (smartfonami, tabletami itd.)

  Instrukcja parowania urządzenia z systemem Android z urządzeniem audio Bluetooth.

  1. Przesuń palcem od dołu ekranu urządzenia z systemem Android.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. Wybierz kolejno opcje Połączone urządzenia lub Połączenie urządzenia.
   UWAGA: jeśli opcje te nie są wyświetlane, przejdź do czynności 5.
  4. Wybierz opcję Ustawienia połączeń.

   UWAGI: 

   • Jeśli opcja Ustawienia połączeń nie pojawia się, przejdź do następnej czynności.
   • Jeśli pojawi się opcja Sparuj nowe urządzenie, wybierz ją i przejdź do czynności 7.

   

  1. Wybierz opcję Bluetooth.

   

  1. Włącz funkcję Bluetooth.
   UWAGA: jeśli funkcja Bluetooth jest już włączona, wyłącz ją i z powrotem włącz.

   

  1. Z listy dostępnych urządzeń wybierz to, z którym chcesz wykonać parowanie.

   

  1. Wybierz opcję SPARUJ.

   

  1. Po zakończeniu parowania pod nazwą urządzenia pojawi się słowo Aktywne.

   UWAGA: jeśli wymagany będzie kod uwierzytelniający (hasło, kod PIN, numer PIN itp.), wprowadź 0000.