Identyfikator artykułu : 00197310 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Parowanie głośnika Bluetooth z urządzeniem źródłowym.

  Ta strona zawiera ogólne instrukcje dotyczące parowania głośnika Bluetooth z urządzeniem źródłowym, takim jak odtwarzacz WALKMAN®, smartfon, komputer lub telewizor Sony.

  Przygotowanie
  Przed przystąpieniem do parowania należy wykonać następujące czynności:

  • Odszukaj informacje dotyczące konkretnego modelu w instrukcji obsługi lub przewodniku pomocniczym.
  • Umieść urządzenie źródłowe w odległości do 1 m od głośnika Bluetooth.
  • Upewnij się, że urządzenie głośnik Bluetooth i urządzenie źródłowe są wystarczająco naładowane.

  Procedura parowania głośnika Bluetooth

  1. Włącz głośnik. Zapali się wskaźnik (zasilania) i/lub migać zacznie wskaźnik (Bluetooth)
   UWAGA:
   • Kiedy głośnik zostanie włączony pierwszy raz po zakupie, wskaźnik (Bluetooth) zaczyna szybko migać, a głośnik automatycznie przełącza się w tryb parowania. Przejdź do czynności 3.
   • W momencie włączenia głośnika podejmowana jest próba nawiązania połączenia Bluetooth z ostatnio podłączonym urządzeniem Bluetooth. Jeśli urządzenie to znajduje się w pobliżu i działa w nim funkcja BLUETOOTH, następuje automatyczne nawiązanie łączności BLUETOOTH, a wskaźnik (Bluetooth) zapala się na stałe. Aby podłączyć inne urządzenie Bluetooth, należy najpierw zakończyć aktualne połączenie Bluetooth, wybierając w tym celu odpowiednią funkcję podłączonego urządzenia źródłowego Bluetooth.
  2. Naciśnij przycisk (zasilania) - PAIRING i trzymaj go dotąd, aż wyemitowana zostanie informacja głosowa, a wskaźnik (Bluetooth) zacznie szybko migać. W głośniku zostanie uruchomiony tryb parowania. 
  3. Użyj funkcji parowania w urządzeniu źródłowym Bluetooth, aby wykryło ono głośnik. 
   UWAGA: Parowanie z urządzeniem źródłowym należy wykonać w ciągu 5 minut. Po 5 minutach tryb parowania w głośniku wyłącza się. Jeśli tryb parowania wyłączy się, trzeba ponownie rozpocząć operację parowania głośnika.

   Procedura parowania z urządzeniem źródłowym Bluetooth:
  4. Sprawdź, czy wskaźnik (Bluetooth) przestał migać i zapalił się na stałe. Po pomyślnym połączeniu głośnika z urządzeniem źródłowym wskaźnik (Bluetooth) pali się na stałe.

    

  Użyteczne informacje o parowaniu Bluetooth

  Raz wykonanego parowania urządzeń Bluetooth nie trzeba powtarzać. Wyjątkiem są następujące przypadki:

  • Wszystkie informacje o parowaniu są kasowane po przywróceniu w głośniku ustawień fabrycznych.
  • Informacje o parowaniu mogą zostać usunięte w naprawie itp.
  • Po przekroczeniu maksymalnej liczby sparowanych urządzeń Bluetooth (na ogół 8) najstarsze informacje o parowaniu zostaną zastąpione informacjami o nowym parowaniu.
  • Po usunięciu z urządzenia źródłowego Bluetooth informacji o jego sparowaniu z głośnikiem.