Identyfikator artykułu : 00224214 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Co to jest parowanie Bluetooth?

  Co to jest parowanie Bluetooth?

  Parowanie Bluetooth to rodzaj zapisu informacji służących do łączenia urządzeń. Wzajemna rejestracja urządzeń i zapis odpowiednich informacji (parowanie) umożliwiają łączenie takich urządzeń. Aby użyć urządzenia Bluetooth, trzeba najpierw sparować je z innym urządzeniem Bluetooth. Parowanie przypomina wymianę numerów telefonów. Żeby do kogoś zatelefonować, trzeba najpierw uzyskać od niego numer telefonu. Podobnie jest z urządzeniami Bluetooth: aby jedno mogło połączyć się z drugim, trzeba najpierw zapisać w każdym z tych urządzeń informacje o parowaniu. Parowanie wykonuje się tylko raz — nie trzeba go powtarzać za każdym razem. Wynika to z faktu, że w każdym z urządzeń zapisane są odpowiednie informacje potrzebne do łatwego nawiązania połączenia.

  .

  Usunięcie z urządzenia Bluetooth informacji o parowaniu (np. poprzez przywrócenie fabrycznych ustawień urządzenia) uniemożliwi połączenie się z wcześniej zarejestrowanym urządzeniem. Tak samo jest, gdy zapomnisz lub zgubisz czyjś numer telefonu: nie możesz zatelefonować do tej osoby!

  Gdyby tak się zdarzyło, w celu ponownego połączenia urządzeń trzeba je ponownie sparować. Zmiana urządzenia mobilnego (np. zakup nowego smartfona) również spowoduje konieczność sparowania słuchawek lub głośnika z tym nowym urządzeniem.

  Procedury parowania z urządzeniami Bluetooth zamieszczono na poniższych stronach.

  UWAGA: W słuchawkach Bluetooth można zapisać informacje o ograniczonej liczbie urządzeń Bluetooth. Kiedy liczba zarejestrowanych urządzeń osiągnie maksimum, próba zarejestrowania nowego urządzenia spowoduje usunięcie informacji o jednym z wcześniej zarejestrowanych urządzeń (najstarszym urządzeniu w historii połączeń).  Połączenie Bluetooth

  Połączenie Bluetooth to transmisja między dwoma urządzeniami Bluetooth. Warunkiem nawiązania połączenia Bluetooth jest wcześniejsza rejestracja informacji o każdym z urządzeń w drugim urządzeniu. Po sparowaniu urządzeń za pierwszym razem nie ma potrzeby powtarzania parowania przy kolejnym łączeniu.

  Nawiązywanie łączności między dwoma urządzeniami Bluetooth można porównać z telefonowaniem. Aby można było zatelefonować do kogoś, osoby powinny wymienić się numerami; podobnie, dwa urządzenia mogą się połączyć, jeśli zostały sparowane i wymieniły się odpowiednimi informacjami.

  BT1

  Procedura łączenia i rozłączania urządzeń Bluetooth zależy od produktu.