Identyfikator artykułu : 00158149 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Niepowodzenie łączenia urządzeń audio Bluetooth i aplikacji Music Center (SongPal) w urządzeniach mobilnych

  WAŻNE: prosimy o sprawdzenie kompatybilnych produktów, których dotyczy ten artykuł, korzystając z poniższego hiperłącza.
  Urządzenia audio firmy Sony współpracujące z aplikacją Music Center (SongPal)


  Aby rozwiązać ten problem, ponownie połącz głośnik Bluetooth z aplikacją Music Center (SongPal) w urządzeniu mobilnym. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  Smartfony z systemem Android:

  1. Dotknij ikony aplikacji Music Center (SongPal) SongPal_app_icon na ekranie smartfona.
  2. Dotknij urządzenia audio na ekranie Speaker & Group (Głośnik i grupa). 
  3. W menu Option (Opcja) dotknij opcji Terminate Connection (Zakończ połączenie).
  4. Dotknij urządzenia audio na ekranie Device & Group (Urządzenie i grupa).

  Telefony komórkowe z systemem iOS:

  1. Naciśnij przycisk Home na telefonie iPhone / iPadzie / iPodzie touch, aby zamknąć aplikację Music Center (SongPal).
  2. Na ekranie Home dotknij ikony aplikacji Music Center (SongPal) SongPal_app_icon.
  3. Dotknij urządzenia audio na ekranie Speaker & Group (Głośnik i grupa).