Identyfikator artykułu : 00131455 / Ostatnia modyfikacja : 24.04.2017

Informacje dotyczące zgodności oprogramowania (Sports Entertainment) z systemem Windows 10

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

Legenda:
✓ : Zgodny
- : Brak zgodności
? : W fazie testowania

Oprogramowanie Wersja Uwzględnione kategorie produktów Windows 10 Home Windows 10 Pro
32-bitowy 64-bitowy 32-bitowy 64-bitowy
Media Go 3.0 Walkman
PSP
Smartfon XPERIA
Tablet XPERIA
Hi-Res Audio