Identyfikator artykułu : 00131300 / Ostatnia modyfikacja : 22.10.2015

Informacje dotyczące zgodności akcesoriów (cyfrowe przetwarzanie obrazu) z systemem Windows 10

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro na komputerze stacjonarnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

Legenda:
✓ : Zgodność
- : Brak zgodności
? : W fazie testowania

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
Ładowarka ACC-TRDCX
ACC-TRDCY
Jednostka nawigacji GPS GPS-CS1KA
GPS-CS1KASP
GPS-CS3KA
Przenośny głośnik RDP-CA2
Stacja TransferJet TJS-1