Identyfikator artykułu : 00096829 / Ostatnia modyfikacja : 27.01.2022Drukowanie

Podczas przesyłania strumieniowego zawartości z serwisu Netflix przez zestaw kina domowego dźwięk jest zniekształcony.

  Opisano problem polegający na występowaniu trzasków i „ćwierkania” podczas przesyłania strumieniowego w usłudze Netflix filmu lub programu telewizyjnego ze ścieżką dźwiękową zakodowaną w formacie Dolby Digital Plus. 

  WAŻNE:

  • To rozwiązanie pomaga usunąć problem polegający na występowaniu zniekształceń dźwięku podczas odtwarzania dźwięku Dolby Digital Plus (DD+) w usłudze Netflix za pomocą odbiornika multimedialnego, głośnika Sound Bar lub zestawu kina domowego firmy Sony.
  • To rozwiązanie nie dotyczy przesyłania strumieniowego za pomocą odtwarzacza Sony Blu-ray Disc. W przypadku korzystania z odtwarzacza Blu-ray Disc firmy Sony z systemem dźwiękowym innego producenta należy skontaktować się z producentem tego systemu w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

  W przypadku poniższych modeli w celu usunięcia problemu wymagana jest aktualizacja oprogramowania układowego.

  • STR-DN840
  • STR-DN1040

  W przypadku poniższych modeli w celu usunięcia zniekształceń dźwięku Dolby Digital Plus jest wymagana procedura serwisowa.

  Modele głośników Sound Bar:

  • HT-ST7
  • HT-XT1
  • HT-CT370
  • HT-CT770

  Modele odbiorników multimedialnych:

  • STR-DH540
  • STR-DH740
  • STR-DH550
  • STR-DH750

  Jeżeli używanego modelu nie ma na powyższej liście, w celu obejścia problemu należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz aplikację Netflix.
  2. Wybierz film lub program telewizyjny.
  3. Wybierz opcję Audio and subtitles (Dźwięk i napisy).
  4. Zmień ustawienie Audio (Dźwięk) z Dolby Digital Plus 5.1 na Stereo.