Identyfikator artykułu : 00125952 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak włączyć dźwięk z odtwarzacza płyt, przystawki STB (Set-top box) lub odbiornika satelitarnego za pomocą głośników systemu audio

  Należy podjąć poniższe kroki w celu podłączenia odtwarzacza płyt, przystawki STB, odbiornika satelitarnego lub innego podobnego urządzenia źródłowego do odbiornika audio lub zestawu kina domowego

  UWAGA: Choć istnieją inne metody, te podane poniżej są najczęściej używane. Instrukcji na temat innych możliwych połączeń i ustawień systemu dotyczących konkretnego modelu należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.

  Kabel HDMI:
  Obraz

  W porównaniu z innymi przewodami kabel HDMI posiada wiele zalet, np.: 

  • Port HDMI przetwarza nieskompresowane cyfrowe audio lub wideo w celu uzyskania najlepszej i najbardziej wyrazistej jakości obrazu
  • Interfejs HDMI umożliwia jednoczesną transmisję sygnału A/V wielokanałowego sygnału audio za pośrednictwem jednego przewodu, eliminując koszt, komplikację i zamieszanie tworzone przez konieczność podłączenia wielu przewodów wymaganych obecnie w systemach A/V
  • Interfejs HDMI obsługuje wiele formatów audio, począwszy od standardowego stereo do wielokanałowego dźwięku przestrzennego
  1. Podłącz kabel HDMI do gniazda HDMI OUT (Wyjście HDMI) urządzenia źródłowego.
  2. Podłącz drugi koniec przewodu HDMI do gniazda HDMI IN (Wejście HDMI) na odbiorniku lub w zestawie kina domowego.
  3. Drugi kabel HDMI podłącz do gniazda HDMI OUT (Wyjście HDMI) na odbiorniku lub w zestawie kina domowego.
  4. Podłącz drugi koniec kabla HDMI do gniazda HDMI IN (Wejście HDMI) w telewizorze.
  5. Podłącz telewizor i system audio do wejścia HDMI.
  6. Za pomocą menu Settings (ustawienia) urządzenia źródłowego nastaw ustawienie wyjścia audio na HDMI.
  7. Za pomocą menu Settings (ustawienia) urządzenia źródłowego upewnij się, że ustawienia HDMI odpowiadają wydajności systemu audio.

   UWAGA: W dostarczonej instrukcji obsługi podano szczegółowe informacje na temat systemu audio i urządzenia źródłowego dotyczące konkretnego modelu odnoszące się do różnych ustawień i możliwości audio.

  Koncentryczny kabel audio lub optyczny kabel audio:
  Obraz

  Poniżej podano zalety stosowania optycznego lub koncentrycznego kabla audio w porównaniu z innymi typami połączeń:

  • Optyczny kabel audio używa światła pulsacyjnego zamiast impulsów elektrycznego, dzięki czemu jest bardziej odporny na interferencje.
  • Zarówno koncentryczny, jak i optyczny kabel audio obsługują dźwięk przestrzenny dla kanałów niskiej częstotliwości — 5.1.
  • Zarówno koncentryczny, jak i optyczny kabel audio przesyłają sygnał cyfrowy przy użyciu szerszej częstotliwości szerokości pasma, aby umożliwić najlepsze przesyłanie sygnału.
  1. Podłącz koncentryczny lub optyczny kabel cyfrowego audio lub kabel audio do gniazda COAX OUT (Wyjście koncentrycznego kabla) lub OPTICAL OUT (Wyjście optycznego kabla) urządzenia źródłowego.
  2. Podłącz drugi koniec koncentrycznego lub optycznego kabla audio do gniazda COAX IN lub OPTICAL IN odbiornika lub zestawu kina domowego.
  3. Używając jednego z poniższych kabli, podłącz osobny kabel wideo od gniazda VIDEO OUT (Wyjście audio) urządzenia źródłowego do VIDEO IN na odbiorniku audio lub w zestawie kina domowego.

   UWAGA: Jeśli używany odbiornik lub zestaw kina domowego nie posiada gniazda VIDEO OUT (Wyjście audio) w celu wysłania sygnału do telewizora, można również podłączyć kabel wideo z urządzenia źródłowego bezpośrednio do telewizora.

   • Kabel HDMI
    Obraz
   • Kabel komponentowy wideo
    Obraz
   • Kabel S-Video
    Obraz
   • Kompozytowy kabel wideo
    Obraz
  4. Przełącz telewizor i system audio w tryb wejścia używany przez powyższe połączenia.
  5. Za pomocą menu Settings (ustawienia) urządzenia źródłowego nastaw ustawienia Dolby Digital i DTS na Optyczny lub Koncentryczny.

  Kompozytowy kabel A/V:
  Obraz

  Używanie kompozytowych kabli A/V ma następujące zalety:

  • To najpowszechniej stosowany typ kabla łączący system dźwięk stereo pomiędzy komponentami.
  • Ten kabel można zwykle znaleźć w przystawce z komponentami audio.
  • Obsługuje połączenie dźwięku stereo pomiędzy komponentami.
  1. Podłącz kompozytowy kabel A/V do gniazda LINE OUT (Wyjście liniowe) na urządzeniu źródłowym.
  2. Podłącz drugi koniec kompozytowego kabla A/V do gniazda Line IN (Wejście liniowe) na odbiorniku lub w zestawie kina domowego.
  3. Podłącz kompozytowy kabel wideo z gniazda VIDEO OUT (Wyjście wideo) na odbiorniku lub w zestawie kina domowego do gniazda VIDEO IN (Wejście wideo) w telewizorze.
  4. Podłącz telewizor i system audio do wejścia kompozytowego.
  5. Za pomocą menu Settings (ustawienia) urządzenia źródłowego nastaw ustawienie Audio lub Downmix na Stereo.