Identyfikator artykułu : 00168228 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2021

Jak rozwiązywać problemy z cichym dźwiękiem lub brakiem dźwięku z tylnych głośników dźwięku przestrzennego

    WAŻNE: Jeśli do wykonania jakiejś czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

    UWAGA: Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić dźwięk przestrzenny z tylnych głośników.

    1. Sprawdź, czy tylne głośniki efektu przestrzennego są prawidłowo podłączone do amplitunera wielokanałowego.

      WAŻNE: Jeśli posiadany model jest wyposażony w przełącznik wyboru głośników A/B, należy sprawdzić położenie tego przełącznika. Jeżeli głośniki są podłączone do złączy głośnikowych A z tyłu amplitunera wielokanałowego, to przełącznik wyboru głośników A/B musi się znajdować w położeniu A.

    2. Sprawdź, czy głośniki działają prawidłowo, używając funkcji dźwięku kontrolnego.
    3. Zwiększ do maksimum głośność w tylnym głośniku lub głośnikach dźwięku przestrzennego.
    4. Spróbuj wybrać w menu inny rodzaj tylnych głośników dźwięku przestrzennego (małe lub duże).
    5. Sprawdź, czy amplituner wielokanałowy pracuje w trybie dźwięku przestrzennego.
      WAŻNE:
      • W przypadku dźwięku przestrzennego Dolby ProLogic kanał centralny musi pracować w trybie NORMAL lub WIDE.
      • Jeśli źródłem sygnału jest odtwarzacz DVD lub odtwarzacz Blu-ray Disc, należy sprawdzić, czy dźwięk przestrzenny został uaktywniony w menu samego odtwarzacza.
      • Musi być odbierany dźwięk wielokanałowy.
    6. Spróbuj przełączyć amplituner wielokanałowy w inny tryb dźwięku przestrzennego.
    7. Sprawdź, czy odtwarzany dźwięk źródłowy zakodowany jest w formacie dźwięku przestrzennego.

      UWAGA: Dźwięk przestrzenny nie jest reprodukowany przez cały czas. We fragmentach, w których dominują dialogi, reprodukcja dźwięku może się w większości odbywać przez głośnik centralny, natomiast dźwięk z tylnych głośników będzie słychać tylko w przypadku odgłosów dobiegających z tła lub otoczenia.

    8. Przywróć w urządzeniu ustawienia fabryczne.

      UWAGA: Procedury przywracania ustawień fabrycznych w konkretnym modelu należy szukać w jego instrukcji obsługi.

    9. Jeśli posiadany model jest wyposażony w funkcję automatycznej kalibracji ustawień, po przywróceniu ustawień fabrycznych należy użyć tej funkcji.

      WAŻNE: Po podłączeniu mikrofonu służącego do kalibracji należy umieścić go na płaskiej powierzchni z dala od urządzenia, tak aby w czasie kalibracji nie było żadnych przeszkód między głośnikami a mikrofonem.

    10. Wymień przewody głośnikowe.
    11. Spróbuj podłączyć inną parę głośników.

    Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.