Identyfikator artykułu : 00074892 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Testowanie szybkości połączenia internetowego

  Testowanie szybkości połączenia wymaga działającego połączenia internetowego na komputerze i odbywa się przy użyciu strony sieci Web. Szybkość może ulegać zmianie z upływem czasu, więc wyniki testu mogą nie być takie same każdego dnia. W przypadku pytań dotyczących szybkości połączenia należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.

  OSTRZEŻENIE: Te witryny sieci Web przedstawiono dla wygody użytkownika i należy ich używać na własne ryzyko. Firma Sony nie zapewnia pomocy technicznej dla tych witryn sieci Web i nie gwarantuje ich prawidłowego działania.

  Poniższe witryny sieci Web umożliwiają sprawdzenie szybkości połączenia internetowego.

  Chcę sprawdzić szybkość wyszukiwania i przeglądania sieci Internet.

  Chcę sprawdzić szybkość przesyłania strumieniowego wideo dla dużych rozmiarów plików.

  UWAGA: Jeśli to możliwe, aby uzyskać najwyższą wydajność, należy zawsze używać połączenia przewodowego. Połączenia przewodowe mogą mieć „doskonałą” siłę sygnału w testach, ale nadal zapewniać szybkość do 30–50% niższą niż połączenie przewodowe. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak zakłócenia radiowe, fizyczne przeszkody między urządzeniami oraz siła sygnału malejąca wraz ze zwiększaniem odległości. Ponadto wydajność sieci spada również wtedy, gdy wiele urządzeń łączy się z siecią jednocześnie.