Identyfikator artykułu : 00078243 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Słaby sygnał przy połączeniu z bezprzewodową siecią LAN, połączenie nie działa prawidłowo lub jest przerywane.

  Zakłócenia powodowane przez telefony o częstotliwości 2.4 GHz lub 5 GHz mogą powodować problemy z połączeniem w przypadku sieci bezprzewodowych (WLAN) 802.11a, 802.11b, 802.11g lub 802.11n. Te standardy bezprzewodowe wykorzystują takie same częstotliwości. Zakłócenia mogą powodować również inne urządzenia bezprzewodowe, takie jak urządzenia Bluetooth®, elektroniczne nianie, mechanizmy otwierania drzwi garażowych, kuchenki mikrofalowe lub zabawki bezprzewodowe. Podobnie zakłócenia mogą być powodowane przez linie wysokiego napięcia lub powierzchnie metalowe, takie jak ściany lub biurka. Problemy z połączeniem mogą obejmować wstrzymania, zakłócenia lub inne nieprawidłowe zachowanie sieci bezprzewodowej.

  Poniżej opisane zostały wybrane zalecenia, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu:

  • Zmienić położenie routera bezprzewodowego lub stacji bazowej telefonu bezprzewodowego.
  • Zmienić kanał używany przez router bezprzewodowy.  
  • Korzystać z telefonu z opuszczoną anteną, o ile taka opcja jest dostępna.
  • Używać telefonu bezprzewodowego o częstotliwości innej niż 2.4 GHz.
  • Ograniczyć korzystanie z urządzeń Bluetooth lub wyłączyć adapter Bluetooth w komputerze.
  • Ten problem może występować również podczas połączenia z niezabezpieczoną siecią bezprzewodową, na przykład siecią dla gości. W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego należy się upewnić, że sieć, z którą nawiązano połączenie jest zabezpieczoną siecią Wi-Fi® (oznaczoną ikoną kłódki) na liście Wi-Fi settings [Ustawienia sieci Wi-Fi].

  WAŻNE:

  • Informacje na temat zmiany kanału routera bezprzewodowego lub punktu dostępu można znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia lub uzyskać bezpośrednio od producenta.
  • Wiele telefonów obsługujących częstotliwość 2.4 GHz lub 5 GHz jest wyposażonych w technologię przeskoku częstotliwości. W technologii tej wykorzystuje się cały zakres częstotliwości, również częstotliwości używanych przez urządzenia bezprzewodowe 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n. Dlatego zmiana kanału routera bezprzewodowego może nie wyeliminować problemu z zakłóceniami.