Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL
 • BDV-NF7220

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Usunięcie funkcji Gracenote
 • Poprawa wzajemnej współpracy urządzeń z technologią bezprzewodową Miracast™

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający odtwarzanie pewnych filmów z płyt Blu-ray
 • Poprawa łączności przy odtwarzaniu materiałów BRAVIA Internet Video
 • Poprawa zgodności przy odtwarzaniu nośników BD-ROM
 • Poprawa łączności z telewizorami innych producentów

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania zestawów BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 do wersji M21.R.0182

Wersja pliku

 • M21.R.0182

Rozmiar pliku

 • 105 MB (110 653 212 bajtów)

Data wydania

 • 19-03-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M21.R.0182 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest on przełączony na sygnał z podłączonego zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. Przykładowo, jeśli zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 podłączony jest do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
 2. Włącz zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 3. Naciskaj przycisk „FUNCTION”, aż na wyświetlaczu z przodu urządzenia pojawi się funkcja „BD/DVD”.
 4. W przypadku rozpoczęcia odtwarzania płyty naciśnij przycisk HOME i zaczekaj na pojawienie się ekranu menu XrossMediaBar (XMB).
 5. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu XrossMediaBar opcje Konfiguracja > Ustawienia systemowe, a następnie ENTER.
 6. Wskaż opcję „Informacje o systemie” i naciśnij przycisk ENTER.
 7. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania układowego jest wyświetlany w następujący sposób:
  Wersja oprogramowania M21.R.0182 — jeśli wersja ma numer M21.R.0182 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.

Ważna informacja

 • Uważnie przeczytaj instrukcję; w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Podczas pobierania oprogramowania lub aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego ani kabla sieciowego (LAN).
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może to spowodować wadliwe działanie zestawu.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220:


Co będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet / sieć
***ZALECANA***
 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 do Internetu
 • W celu zagwarantowania, że zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 jest podłączony do:
  • aktywnego łącza internetowego
  • zgodnego telewizora
Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • Komputer
 • Urządzenie pamięci masowej USB
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia internetowego.

Pobierz i zainstaluj

Aktualizowanie zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 przez Internet

Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy sposób aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. Najpierw należy przygotować urządzenie, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Co będzie potrzebne:

 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 do Internetu
 • W celu zagwarantowania, że zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 jest podłączony do:
  • aktywnego łącza internetowego (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
  • zgodnego telewizora

Przygotowanie urządzenia:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy wybrane jest wejście sygnału z podłączonego zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.(Przykładowo, jeżeli zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 jest podłączony do portu HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Podłącz zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 do łącza internetowego za pomocą przewodu sieci Ethernet.
 3. Włącz zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta, wyjmij ją.
 4. Naciskaj przycisk „FUNCTION”, aż na wyświetlaczu z przodu urządzenia pojawi się funkcja „BD/DVD”. - Aktualizację można wykonać tylko przy wybranej funkcji „BD/DVD”.
 5. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu XrossMediaBar opcje [Konfiguracja] > [Ustawienia systemowe], a następnie ENTER.
 6. Używając pilota, wybierz opcję „Szybkie uruchamianie”. Upewnij się, że funkcja „Szybkie uruchamianie” jest ustawiona na „Wył.”; w przeciwnym razie aktualizacja może zakończyć się niepowodzeniem.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu XrossMediaBar opcje [Konfiguracja] > [Aktualizacja oprogramowania] > [Aktualizacja przez Internet], po czym naciśnij przycisk [Enter].
 2. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Wykryto nową wersję oprogramowania. Czy zaktualizować oprogramowanie?). Używając pilota, wybierz opcję [OK]. Naciśnij przycisk [ENTER].
 3. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać zasilania. Bieżąca wersja M21.R.xxxx, nowa wersja M21.R.0182]. Używając pilota, wybierz opcję [START] i naciśnij przycisk [ENTER].
 4. Rozpocznie się aktualizacja.
 5. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat [„UPDATE”].
 6. Pojawienie się komunikatu [DONE] na wyświetlaczu na panelu przednim oznacza zakończenie aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.
 7. Z powrotem włącz zestaw.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M21.R.0182, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 przez Internet.

 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Aktualizacja nie powiodła się. ...].
  1. Router i wszystkie urządzenia podłączone między zestawem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 a routerem są włączone.
  2. Do połączenia zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 z routerem używany jest odpowiedni przewód (prosty lub krosowany).
  3. Wszystkie przewody między zestawem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 a routerem są prawidłowo podłączone.
  4. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.

  Jeśli przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania jest niemożliwe, należy skorzystać z pamięci USB z aktualizacją.

 • Po rozpoczęciu aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%], ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
  W zależności od połączenia sieciowego aktualizacja za pośrednictwem Internetu może zająć dużo czasu (do 60 minut). Z tego powodu wyświetlany jest komunikat [Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%], ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
 • Podczas aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Niepotwierdzony status połączenia — brak połączenia z serwerem. Należy spróbować później.) i nie można zaktualizować oprogramowania układowego.
  • Sprawdź, czy podłączono przewód sieci LAN.
  • Sprawdź, czy zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 ma własny adres IP w ustawieniach sieci.(Jeśli używasz serwera proxy, zamiast nazwy hosta serwera proxy wpisz w polu Serwer proxy adres IP używanego serwera proxy.)
  • Ponownie przeprowadź aktualizację.
 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włącz zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 i ponownie spróbuj wykonać aktualizację.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania się nie kończy, mimo że trwa już ponad 60 minut.
  Jeśli zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 jest podłączony do sieci bezprzewodowej, użyj połączenia przewodowego i ponownie spróbuj wykonać procedurę.
  Jeśli problem nadal występuje, szybkość przesyłania danych może być niska. W takim razie system należy zaktualizować za pomocą pamięci USB.
 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (To urządzenie nie jest podłączone do sieci. Należy sprawdzić połączenie w ustawieniach połączenia serwera).
  Sprawdź, czy do zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 podłączony jest przewód LAN.
 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Już zaktualizowano].
  W zestawie BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 zainstalowana jest już najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji przez Internet. W przeciwnym razie należy użyć tej metody. Należy pobrać aktualizację do komputera, przesłać ją do pamięci USB, a następnie przesłać do zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Przed rozpoczęciem pobierania pliku aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować urządzenie pamięci masowej USB.

Systemy operacyjne

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik UPDATA_M21R0182.ZIP do komputera. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij w niego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Properties (Właściwości). Upewnij się, że plik ma 105 MB (110 653 212 bajtów)
Przenieś pliki aktualizacji do urządzenia pamięci masowej USB:
 1. Wyodrębnij plik aktualizacji z archiwum UPDATA_M21R0182.zip
  1. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik UPDATA_M21R0182.zip i wybierz polecenie „Wyodrębnij wszystkie”.
   Uwaga: Przeglądarka Internet Explorer® w systemach Windows® 8.1 i Windows® 10 domyślnie zapisuje pobrane pliki w folderze Pobrane.Aby odszukać folder Pobrane, kliknij kafelek „Pulpit” na ekranie startowym i odszukaj pobrany plik za pomocą programu Eksplorator Windows.
  2. W oknie „Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip)” kliknij przycisk „Wyodrębnij”.
  3. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie „UPDATE” (aktualizacja).
   Uwaga: Wyodrębnione zostaną cztery pliki: MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN i MSB21FW_MB.ID.
 2. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
 3. Skopiuj folder UPDATE do urządzenia pamięci masowej USB:
   Przejdź do katalogu, w którym został utworzony folder UPDATE, i kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy.
  1. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie „Wyślij do”, po czym kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
  2. Folder z aktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.
  Uwaga: Jeżeli folder nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa folderu, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.
 4. Po skopiowaniu folderu UPDATE wyjmij pamięć USB z komputera.
Przenieś aktualizację do odtwarzacza

Przygotuj cały sprzęt, po czym przenieś aktualizację do zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Przygotuj urządzenie:
 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy wybrane jest wejście sygnału z podłączonego zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. (Przykładowo, jeżeli zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 jest podłączony do portu HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Włącz zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 3. Naciskaj przycisk „FUNCTION”, aż na wyświetlaczu z przodu urządzenia pojawi się funkcja „BD/DVD”.
 4. W przypadku rozpoczęcia odtwarzania płyty naciśnij przycisk HOME i zaczekaj na pojawienie się ekranu menu XrossMediaBar (XMB).
 5. Używając pilota, wybierz opcję „Szybkie uruchamianie”. Upewnij się, że funkcja „Szybkie uruchamianie” jest ustawiona na „Wył.”; w przeciwnym razie aktualizacja może zakończyć się niepowodzeniem.
 6. Włóż pamięć USB zawierającą 4 pliki.
Przenieś aktualizację:
 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu XrossMediaBar opcje [Konfiguracja] > [Aktualizacja oprogram.]. Następnie naciśnij przycisk ENTER.
 2. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję „Aktualizacja z pamięci USB”. Naciśnij przycisk ENTER.
 3. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [„W pamięci USB odnaleziono pliki aktualizacyjne. Czy zaktualizować oprogramowanie? Bieżąca wersja oprogramowania urządzenia: M21.R.XXXX, nowa wersja: M21.R.0182. Nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj pamięci USB podczas aktualizacji]. Za pomocą pilota wybierz opcję OK i naciśnij przycisk ENTER
 4. Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Update Caution] (Ostrzeżenie o aktualizacji). Za pomocą pilota wybierz opcję OK i naciśnij przycisk ENTER
 5. Rozpocznie się aktualizacja
 6. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat „UPDATE”.
 7. Aktualizacja oprogramowania układowego jest zakończona, gdy na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się komunikat [DONE].
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.
 8. Z powrotem włącz zestaw.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M21.R.0182, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania zestawu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 przy użyciu komputera i pamięci USB.

 • Na wyświetlaczu na panelu przednim pojawiają się komunikaty „UPDT” i „ERROR”.
  1. Wyłącz zestaw i odłącz przewód zasilający.
  2. Włącz zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Wyjmij płytę.
  4. Wykonaj procedurę aktualizacji za pomocą pamięci USB.

 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Włącz zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 i ponownie wykonaj procedurę „Aktualizacja z pamięci USB”.

 • Nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego UPDATA_M21R0182.ZIP pobranego ze strony internetowej.
  Czy plik pobrano pomyślnie? Usuń plik i pobierz go ponownie.

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłącz ją ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włącz zestaw BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.