Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • BDV-N7100W
 • BDV-N7100WL
 • BDV-N8100W
 • BDV-N9100W
 • BDV-N9100WL

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Usunięcie funkcji Gracenote

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający odtwarzanie pewnych filmów z płyt Blu-ray
 • Rozwiązano problemy z zabezpieczeniami SSL
 • Poprawiono odtwarzanie nośników BD-ROM
 • Poprawiono odtwarzanie przez łącze Bluetooth®
 • Poprawiono łączność BRAVIA® Internet Video

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania zestawów BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL do wersji M17.R.0257

Wersja pliku

 • M17.R.0257

Rozmiar pliku

 • 118 MB (124 382 441 bajtów)

Data wydania

 • 05-03-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M17.R.0257 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy wybrane jest wejście sygnału z podłączonego zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL. Przykładowo, jeśli zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL jest podłączony do portu HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.
 2. Włącz zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
 3. Naciskaj przycisk „FUNCTION”, aż na wyświetlaczu z przodu urządzenia pojawi się funkcja „BD/DVD”.
 4. W przypadku rozpoczęcia odtwarzania płyty naciśnij przycisk STOP i zaczekaj na pojawienie się ekranu menu XrossMediaBar (XMB).
 5. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu XrossMediaBar opcje Konfiguracja > Ustawienia systemowe, a następnie ENTER.
 6. Wskaż opcję „Informacje o systemie” i naciśnij przycisk ENTER.
 7. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania układowego jest wyświetlany w następujący sposób:
  Wersja oprogramowania M17.R.0257 — jeśli wersja ma numer M17.R.0257 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.

Ważna informacja

 • Uważnie przeczytaj instrukcję; w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Podczas pobierania oprogramowania lub aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego ani przewodu sieci LAN.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. Spowoduje to awarię systemu.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL:


Co będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
***ZALECANA***
 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL do Internetu
 • Upewnij się, że do zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL są podłączone:
  • aktywne łącze internetowe
  • zgodny telewizor
Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Użycie płyty CD-R do nagrywania
 • Komputer z nagrywarką CD
 • Nowa płyta CD-R do jednokrotnego zapisu — czysta i bez rys
Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

Pobierz i zainstaluj

Aktualizowanie zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL przez Internet

Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy sposób aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Co będzie potrzebne:

 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL do Internetu
 • W celu zagwarantowania, że zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL jest podłączony do:
  • aktywnego łącza internetowego (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
  • zgodnego telewizora

Przygotowanie urządzenia:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest on przełączony na sygnał z podłączonego zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL. (Przykładowo, jeśli zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL podłączony jest do gniazda HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2).
 2. Podłącz zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL do łącza internetowego za pomocą przewodu sieci Ethernet.
 3. Włącz zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL. Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta, wyjmij ją.
 4. Naciskaj przycisk „FUNCTION”, aż na wyświetlaczu z przodu urządzenia pojawi się funkcja „BD/DVD”. - Aktualizację można wykonać tylko przy wybranej funkcji „BD/DVD”.
 5. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu XrossMediaBar opcje [Konfiguracja] > [Ustawienia systemowe], a następnie ENTER.
 6. Używając pilota, wybierz opcję „Szybkie uruchamianie”. Upewnij się, że funkcja „Szybkie uruchamianie” jest ustawiona na „Wył.”; w przeciwnym razie aktualizacja może zakończyć się niepowodzeniem.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu XrossMediaBar opcje [Konfiguracja] > [Aktualizacje przez sieć], po czym naciśnij przycisk [Enter].
 2. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Wykryto nową wersję oprogramowania. Czy zaktualizować oprogramowanie?). Używając pilota, wybierz opcję [OK]. Naciśnij przycisk [ENTER].
 3. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać zasilania. Bieżąca wersja M17.R.xxxx, nowa wersja M17.R.0257]. Używając pilota, wybierz opcję [START]. Naciśnij przycisk [ENTER].
 4. Rozpocznie się aktualizacja.
 5. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat [„UPDATE”].
 6. Pojawienie się komunikatu [DONE] na wyświetlaczu na panelu przednim oznacza zakończenie aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.
 7. Z powrotem włącz zestaw.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M17.R.0257, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL przez Internet.

 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Aktualizacja nie powiodła się. ...].
  1. Router i wszystkie urządzenia podłączone między zestawem BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL a routerem są włączone.
  2. Do połączenia zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL z routerem używany jest odpowiedni przewód (prosty lub krosowany).
  3. Wszystkie przewody między zestawem BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL a routerem są prawidłowo podłączone.
  4. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.

  Jeśli nie można wykonać aktualizacji oprogramowania, należy spróbować wykonać procedurę „Aktualizacja z płyty CD-R”.

 • Po rozpoczęciu aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%], ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
  W zależności od połączenia sieciowego aktualizacja za pośrednictwem Internetu może zająć dużo czasu (do 60 minut). Z tego powodu wyświetla się komunikat [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Rozmiar pobieranych plików: xxxxxx kB/xxxxx kB i xx%, a pasek postępu na ekranie się nie zmienia przez długi czas.
 • Podczas aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Niepotwierdzony status połączenia — brak połączenia z serwerem. Należy spróbować później.) i nie można zaktualizować oprogramowania układowego.
  • Sprawdź, czy podłączono przewód sieci LAN.
  • Sprawdź, czy zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL ma własny adres IP w ustawieniach sieci.(Jeśli używasz serwera proxy, zamiast nazwy hosta serwera proxy wpisz w polu Serwer proxy adres IP używanego serwera proxy.)
  • Ponownie przeprowadź aktualizację.
 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włącz zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL i ponownie spróbuj wykonać aktualizację.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania się nie kończy, mimo że trwa już ponad 60 minut.
  Jeśli zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL jest podłączony do sieci bezprzewodowej, użyj połączenia przewodowego i ponownie spróbuj wykonać procedurę.
  Jeśli problem nadal występuje, szybkość przesyłania danych może być niska. W takim przypadku należy spróbować zaktualizować zestaw, wykonując procedurę „Aktualizacja z płyty CD-R”.
 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (To urządzenie nie jest podłączone do sieci. Należy sprawdzić połączenie w ustawieniach połączenia serwera).
  Sprawdź, czy do zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL podłączony jest przewód LAN.
 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Już zaktualizowano].
  W zestawie BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL zainstalowana jest już najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Aktualizacja z płyty CD-R i komputera

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji przez Internet. W przeciwnym razie należy użyć tej metody. Należy pobrać aktualizację do komputera, przesłać ją na płytę CD-R, a następnie przesłać do zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Przed rozpoczęciem pobierania pliku z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania należy upewnić się, że w komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować płytę CD-R.

Systemy operacyjne

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik UPDATA_M17R0257.zip do komputera. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij w niego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Properties (Właściwości). Upewnij się, że plik ma 118 MB (124 382 441 bajtów).
Utwórz płytę:
 1. Wyodrębnij plik aktualizacji z archiwum UPDATA_M17R0257.zip
  1. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik UPDATA_M17R0257.zip i wybierz polecenie „Wyodrębnij wszystkie”.
   Uwaga: Przeglądarka Internet Explorer® w systemach Windows® 8.1 i Windows® 10 domyślnie zapisuje pobrane pliki w folderze Pobrane.Aby odszukać folder Pobrane, kliknij kafelek „Pulpit” na ekranie startowym i odszukaj pobrany plik za pomocą programu Eksplorator Windows.
  2. W oknie „Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip)” kliknij przycisk „Wyodrębnij”.
  3. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie „UPDATE” (aktualizacja).
   Uwaga: Wyodrębnione zostaną cztery pliki: MSB17-FW.BIN, MSB17-FW.ID, MSB17-FW_MB.BIN, i MSB17FW_MB.ID.
 2. Nagraj te 4 pliki na nową płytę CD do jednokrotnego zapisu. Używasz programu do nagrywania płyt CD? Wybierz format UDF (Universal Disc Format).
  Wybór formatu ISO9660 może spowodować nieprawidłowe nagranie płyty z aktualizacją.
Przenieś aktualizację do odtwarzacza

Przygotuj cały sprzęt, po czym przenieś aktualizację do zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Przygotuj urządzenie:
 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy wybrane jest wejście sygnału z podłączonego zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL. (Przykładowo, jeżeli zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL jest podłączony do portu HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Włącz zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
 3. Naciskaj przycisk „FUNCTION”, aż na wyświetlaczu z przodu urządzenia pojawi się funkcja „BD/DVD”.
 4. W przypadku rozpoczęcia odtwarzania płyty naciśnij przycisk STOP i zaczekaj na pojawienie się ekranu menu XrossMediaBar (XMB).
 5. Używając pilota, wybierz opcję „Szybkie uruchamianie”. Upewnij się, że funkcja „Szybkie uruchamianie” jest ustawiona na „Wył.”; w przeciwnym razie aktualizacja może zakończyć się niepowodzeniem.
 6. Włóż płytę do odtwarzacza i zamknij tackę na płytę.
Przenieś aktualizację:
 1. Po odczytaniu płyty pojawi się komunikat [Włożono płytę z aktualizacją. Czy zaktualizować oprogramowanie? Bieżąca wersja oprogramowania urządzenia: M17.R.XXXX, nowa wersja: M17.R.0257. Nie wyłączaj zasilania podczas aktualizacji].
 2. Używając pilota, wybierz opcję OK. Naciśnij przycisk ENTER.
 3. Rozpocznie się aktualizacja
 4. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat UPDATE.
 5. Pojawienie się komunikatu [DONE] na wyświetlaczu na panelu przednim oznacza zakończenie aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.
 6. Z powrotem włącz zestaw.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M17.R.0257, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania zestawu BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL z użyciem płyty CD-R i komputera.

 • Na wyświetlaczu na panelu przednim pojawiają się komunikaty „UPDATE” i „ERROR”.
  1. Wyłącz system i odłącz przewód zasilający prądem przemiennym.
  2. Włącz zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
  3. Wyjmij płytę.
  4. Spóbuj wykonać procedurę „Aktualizacja z płyty CD-R”.

 • Pomimo włożenia płyty z aktualizacją na wyświetlaczu na panelu przednim nie pojawia się komunikat „UPDATE”.
  Ponownie włącz zestaw, pozostawiając płytę z aktualizacją w odtwarzaczu. Aktualizacja powinna zostać automatycznie wznowiona.

 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Ponownie włącz zestaw, pozostawiając płytę z aktualizacją w odtwarzaczu. Aktualizacja powinna zostać automatycznie wznowiona.

 • Nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego UPDATA_M17R0257.zip pobranego ze strony internetowej.
  Czy plik pobrano pomyślnie? Usuń plik i pobierz go ponownie.

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłącz ją ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włącz zestaw BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
  3. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.