Identyfikator artykułu : 00164809 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Closed Captioning (CC) lub napisy podczas oglądania materiału z serwisu Netflix

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Dostępność napisów podczas oglądania filmów z serwisu Netflix zależy od wersji aplikacji Netflix w używanym urządzeniu.

  Użycie najnowszej wersji Netflix

  1. Uruchom aplikację Netflix.
  2. Wybierz program telewizyjny lub film.
  3. Z panelu opcji wybierz Dźwięk i napisy.
  4. Wybierz preferowane ustawienia dźwięku lub napisów.
  5. Naciśnij przycisk Wróć, aby wrócić do panelu opcji.
  6. Wybierz opcję Odtwarzaj.

  W pewnych produktach ustawienia dźwięku i napisów są dostępne podczas odtwarzania programu telewizyjnego lub filmu:

  1. Uruchom aplikację Netflix.
  2. Wybierz program telewizyjny lub film.
  3. Podczas odtwarzania programu telewizyjnego lub filmu naciśnij przycisk ze strzałką w górę.
  4. Wybierz ikonę  Dialog.
   Uwaga:  Jeśli ikona Dialog nie pojawia się, podczas odtwarzania programu telewizyjnego lub filmu naciśnij przycisk ze strzałką w dół, aby wyświetlić menu dźwięku i napisów.
  5. Wybierz preferowane ustawienia dźwięku lub napisów.

  Krok 4: Położenie ikony Dialog na ekranie aplikacji Netflix (DŹWIĘK I NAPISY)

  Wybieranie preferowanych ustawień dźwięku lub napisów podczas oglądania materiałów w aplikacji Netflix

  Uwaga: Jeśli nie możesz wykonać powyższych czynności, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

  Użycie wcześniejszej wersji Netflix

  1. Otwórz aplikację Netflix.
  2. Wybierz i zacznij odtwarzać program telewizyjny lub film.
  3. Używając dostarczonego pilota, naciśnij przycisk Subtitle lub CC albo dwukrotnie naciśnij przycisk ze strzałką w dół.
  4. Wybierz opcję Dźwięk i napisy.
  5. Wybierz opcję Napisy.

  Uwaga: Pewne urządzenia z wczesnymi wersjami aplikacji Netflix nie obsługują napisów.