Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HVL-F60RM2

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano obsługę synchronizacji z globalną migawką w pełnym zakresie czasów otwarcia migawki: W przypadku użycia lampy błyskowej HVL-F60RM2 w połączeniu z korpusem wyposażonym w przetwornik obrazu z globalną migawką możliwa będzie synchronizacja błysku z pełnym zakresem czasów otwarcia migawki dostępnych w korpusie. Pozwoli to uzyskać lepsze naświetlenie lampą niż w standardowym trybie HSS (synchronizacja z krótkimi czasami ekspozycji — High-Speed Sync).
 • Dodano ustawienie Priorytet ładowania lampy błyskowej: Jeśli opcja CHG PRIORITY (Priorytet ładowania) na ekranie MENU zostanie ustawiona na STABLE (Stabilny), ładowanie lampy trwa dłużej niż przy ustawieniu NORMAL, zwiększa się natomiast stabilność błysków lampy.

Uwaga: Szczegółowych informacji o zaktualizowanych funkcjach należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • HVL-F60RM2 — aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) do wersji Ver. 2.00 (Mac)

Wersja pliku

 • 2.00

Rozmiar pliku

 • 1.5 MB (1 457 084 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 10-01-2024

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli oprogramowanie systemowe ma wersję Ver.2.00, aktualizacja jest zbędna.

 1. Wybierz w urządzeniu opcje MenuSkrajna prawa grupa ustawień 2/2VERSION (Wersja) → FLASH (Lampa błyskowa).
  Menu 2/2, następnie Version, następnie Flash
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.
  Wyświetlana jest wersja

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • macOS 11, 12, 13

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Dysk twardy: Co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania urządzenia:
  Cztery nowe baterie alkaliczne LR6 (AA) lub cztery całkowicie naładowane akumulatory niklowo-wodorkowe (Ni-MH) R6 (AA).
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić tylko przy wystarczającym poziomie naładowania baterii/akumulatorów. Zalecamy użycie nowych baterii lub całkowicie naładowanych akumulatorów.
 • Użyj przewodu Micro USB zgodnego ze standardami USB.
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Użyj czterech nowych baterii alkalicznych LR6 (AA) lub czterech całkowicie naładowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych (Ni-MH) R6 (AA).
 • Nie wyjmuj źródła zasilania w trakcie aktualizacji; w przeciwnym razie urządzenie może nagle wyłączyć się z powodu odcięcia zasilania i stać się niezdatne do użytku.
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Upewnij się, że odłączone są wszystkie urządzenia oprócz komputera.

Zainstaluj sterownik:

Poniższe czynności należy wykonać, mając łączność z Internetem.

Podczas aktualizacji tego urządzenia wymagana jest instalacja sterownika urządzenia dostarczanego przez firmę Silicon Labs. Pobierz poniższy plik.

 1. Wejdź na stronę pobierania sterownika urządzenia i pobierz sterownik urządzenia (Silicon Labs).
 2. Kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Jak zainstalować sterownik urządzenia:

 1. Dwukrotnie kliknij pobrany plik SiLabsUSBDriverDisk.dmg. Nie podłączaj jeszcze urządzenia.
 2. Pojawi się folder Silicon Labs VCP Driver Install Disk.
 3. Dwukrotnie kliknij plik Install CP210x VCP Driver w tym folderze.
 4. Pojawi się ekran instalatora. Kliknij Continue (Dalej).
 5. Pojawi się ekran z umową licencyjną. Kliknij Agree (Zgadzam się).
 6. Do instalacji narzędzia pomocniczego wymagane jest pozwolenie. Podaj hasło służące do logowania się na konto administratora.
 7. Po zablokowaniu rozszerzenia otwórz Preferencje systemowe i kliknij ikonę Ochrona i prywatność.
 8. Kliknij ikonę kłódki w oknie Ochrona i prywatność, po czym kliknij Pozwól.

Jak pobrać narzędzie Updater:

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 3. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 4. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_HVLF60RM2V200.dmg.
 5. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 1: uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych obecnie w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Update_HVLF60RM2V200.dmg. Nie podłączaj jeszcze urządzenia.
 3. Wyodrębniony zostanie plik Update_HVLF60RM2V200.dmg.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę SystemSoftwareUpdater.
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora.
 6. Zostanie uruchomione narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego.
 7. Włącz urządzenie.
 8. Użyj przewodu zgodnego ze standardem USB lub przewodu USB dostarczonego z aparatem. Następnie połącz komputer z urządzeniem. Po podłączeniu przewodu USB na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat USB CONNECT (Połączenie USB).
   Używając przewodu USB, połącz złącze Multi/Micro USB z prawej strony lampy błyskowej (patrząc od przodu) z komputerem.

  Uwaga: Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat Could not find the device for this update. (Nie znaleziono urządzenia do aktualizacji). W takim przypadku wykonaj następujące czynności:
  • Odłącz przewód USB i z powrotem go podłącz.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj użyć innego portu.
 9. Sprawdź zawartość wyświetlacza LCD urządzenia i kliknij przycisk Next. W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Po sprawdzeniu, że bieżącą wersją (Current version) jest Ver. 1.00, kliknij przycisk Next (Dalej).
  Uwaga: Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver. 2.00, nie ma potrzeby aktualizacji.
  W takim przypadku zakończ połączenie USB, kliknij przycisk Finish (Zakończ), wyłącz urządzenie, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, a następnie włącz urządzenie.
  • Aktualizacja jest wymagana
   W polu [Current Version] (Bieżąca wersja) w lewym dolnym rogu ekranu pojawia się 1.00.
  • Aktualizacja nie jest wymagana
   Z prawej strony ekranu pojawia się komunikat [The update is not required] (Aktualizacja nie jest wymagana).
 10. Nastąpi automatyczne zresetowanie urządzenia.
  Na ekranie pojawia się komunikat [The device automatically reset. Please wait... (Automatyczne resetowanie urządzenia. Zaczekaj...].
  Uwaga: W zależności od wersji systemu operacyjnego może nie pojawiać się ikona wczytywania.
 11. Rozpocznij aktualizację. Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (trwającej około 10 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać urządzenia ani odłączać przewodu USB.
  Na ekranie pojawia się komunikat [Updating] (Aktualizowanie).
 12. Dokończ aktualizację. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się poniższy ekran.
  Uwaga: Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, co może potrwać kilka minut. Kiedy pojawi się odpowiedni ekran, naciśnij przycisk Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB. Wyłącz urządzenie i włącz je na nowo.
  Na ekranie pojawia się komunikat [The update process has been completed.] (Proces aktualizacji dobiegł końca). W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk [Finish] (Zakończ).

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi oznaczenie Ver.2.00

 1. Wybierz w urządzeniu opcje MenuSkrajna prawa grupa ustawień 2/2VERSION (Wersja) → FLASH (Lampa błyskowa).
  Menu 2/2, następnie Version, następnie Flash
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.
  Wyświetlana jest wersja