Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KD-32W800
 • KD-32W804

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem nieprawidłowego uruchamiania się fabrycznie zainstalowanej aplikacji Disney+ w pewnych krajach
 • Poprawiono ogólne działanie telewizora

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w telewizorach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju/regionu.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości obecną wersję oprogramowania z łatwością sprawdzisz, wykonując poniższe czynności:

 1. Włącz telewizor i naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję Ustawienia urządzenia.
 4. Wybierz opcję Informacje. W wierszu Wersja oprogramowania pojawi się numer wersji oprogramowania.

Jeśli wersja oprogramowania ma numer 16140 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, a aktualizacja jest zbędna.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Użycie funkcji Aktualizacja oprogramowania systemowego (łatwe)
 • Użycie pamięci USB

Użycie funkcji Aktualizacja oprogramowania systemowego (łatwe):

Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest podłączenie telewizora do Internetu. Jeśli pojawi się powiadomienie o aktualizacji oprogramowania systemowego, możesz zainstalować tę aktualizację z poziomu menu Home (ekranu głównego).

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana w tygodniach po jej wydaniu i stopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: Kolejne sekcje — Wymagania systemowe, Informacje o pliku oraz Pobieranie i instalacja — odnoszą się do procedury aktualizacji z pamięci USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji Aktualizacja oprogramowania systemowego.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi w witrynie pomocy technicznej Sony.

Użycie pamięci USB:

Oprogramowanie można też zainstalować przy użyciu pamięci USB. Jeśli w telewizorze nie jest skonfigurowane połączenie z Internetem lub jeśli nie chcesz czekać na aktualizację poprzez funkcję Aktualizacja oprogramowania systemowego, spróbuj pobrać aktualizację i zainstalować ją z pamięci USB zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • pamięć USB
  Uwaga: Aktualizację telewizora można wykonać z pamięci USB zawierającej także inne pliki.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v16140 for TV

Nazwa pliku .zip

 • sony_atvondfull_braviatl_16140000_wwa_auth.zip

Wersja pliku

 • 16140

Rozmiar pliku

 • 1 530 139 112 bajty/bajtów

Data wydania

 • 18-10-2023

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora lub odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.

Jak pobrać moduł aktualizacji

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać w pamięci USB.

 1. Pobierz plik z aktualizacją do komputera.
  1. Kliknij przycisk Pobieranie u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk Pobieranie u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją do komputera.
 2. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku (patrz część Informacja o pliku).
 3. Wypakuj pobrany plik i zapisz go w komputerze w miejscu, które z łatwością odszukasz.
 4. Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się kolejny plik (SY0M_TPM219E_EUR_MT9675_ALLPANEL_braviatl.XXXXX_YYYYYYYY_ZZZZ.pkg).
  Uwaga: XXXXX oznacza wersję tej aktualizacji oprogramowania.
 5. Zmień nazwę pliku .pkg na „Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin”.
  Uwaga: XXXXX oznacza wersję tej aktualizacji oprogramowania.
 6. Podłącz pamięć USB do komputera.
 7. Skopiuj lub przeciągnij i upuść plik (Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin) do głównego katalogu urządzenia USB.
  Uwaga: Główny katalog urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 8. Odłącz pamięć USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji w telewizorze. Proces ten może potrwać do 15 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz pamięć USB z plikiem (Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin) do portu USB telewizora.
  Uwaga: Jeśli telewizor jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.
 4. Wyłącz przewód zasilający telewizora z gniazdka sieci energetycznej.
 5. Kiedy z powrotem podłączysz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej, na telewizorze pojawi się komunikat Trwa aktualizacja oprogramowania.
 6. Po kilku minutach telewizor automatycznie uruchomi się na nowo.
  OSTRZEŻENIE! Podczas instalacji oprogramowania:
  • Nie wyjmuj urządzenia USB
  • Nie wyłączaj telewizora
  • Nie odłączaj telewizora od zasilania
 7. Ostrożnie odłącz urządzenie USB od złącza USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer 16140, aktualizacja przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer inny niż 16140, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Internet:

 • Czy aktualizacja spowoduje usunięcie ustawień osobistych?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie zaleca się instalowania starszej wersji oprogramowania. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.

 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  Tak. W trakcie aktualizacji telewizor uruchamia się ponownie i jest to normalne. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Upewnij się, że w telewizorze pozostają co najmniej 2 GB wolnej pamięci.
  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić menu HOME.
  2. Przejdź do opcji Ustawienia i wybierz ją.
  3. Przejdź do opcji Ustawienia urządzenia i wybierz ją.
  4. Przejdź do opcji Pamięć wewnętrzna i wybierz ją.
  5. Przejdź do opcji Wewnętrzna pamięć współdzielona i wybierz ją.
  6. Przejdź do opcji Dostępna i sprawdź ilość wolnej pamięci.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem POWER na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk POWER, a następnie rozpocznij proces aktualizacji.
 4. Jeśli pojawi się komunikat Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Uwaga: Jeśli próbujesz zaktualizować oprogramowanie przy użyciu pamięci USB, upewnij się, że pamięć ta działa poprawnie.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi w witrynie pomocy technicznej Sony.