Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ZV-E1
 • ZV-E1L

Informacja o tym pliku do pobrania

Uwaga: Można pobrać aplikację Creators' App dostępną w serwisach App Store i Google Play.

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, który w pewnych warunkach uniemożliwiał zapis nagrań filmowych
 • Rozwiązano problem, wskutek którego równoczesne rozpoznanie wielu twarzy w czasie nagrywania filmu powodowało czasami ponowne uruchomienie aparatu
 • Rozwiązano problem, wskutek którego wyłączenie i ponowne włączenie zasilania powodowało niekiedy zmianę kodu czasowego
 • Poprawiono stabilność ekspozycji podczas nagrywania filmów w trybie rozszerzonej czułości ISO
 • Poprawiono stabilność działania urządzenia

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

 • Nazwa: BODYDATA.DAT
 • Wersja: 1.03
 • Rozmiar: 1 013 576 120 bajty/bajtów
 • Data wydania: 26-03-2024

Przygotowania

Jak zaktualizować aparat Sony z użyciem karty pamięci (SD lub CFexpress)

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli oprogramowanie systemowe ma wersję Ver. 1.03, aktualizacja jest zbędna.

Uwaga: Jeśli po włączeniu aparatu/kamery pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuUstawieniaOpcja ustawieńWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.

Zapisywanie danych oprogramowania systemowego na karcie pamięci

OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że na karcie pamięci zapisany jest tylko jeden plik BODYDATA.DAT.

Uwaga: Formatowanie karty pamięci powoduje nieodwracalne usunięcie z niej wszystkich danych. Przed formatowaniem skopiuj dane do komputera lub innego urządzenia. Informacji o obsługiwanych kartach pamięci należy szukać w instrukcji obsługi aparatu/kamery.

 1. Kliknij przycisk Pobieranie.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Zapisz plik w komputerze.
 4. Włóż sformatowaną kartę pamięci do komputera.
 5. Zapisz plik BODYDATA.DAT w głównym katalogu karty pamięci.
  Uwaga: Nie zmieniaj nazwy pliku.

Inny sprzęt

Źródło zasilania: Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy poziom naładowania akumulatora jest większy niż 51%. Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora.

Aktualizowanie wersji oprogramowania systemowego

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora (NP-FZ100).
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat/kamera może przestać działać.
 • Jeśli aparat/kamera ma wysoką temperaturę, aktualizacja może być niemożliwa. Przed przejściem do dalszych czynności należy zaczekać na opadnięcie temperatury.

Krok 1: jak pobrać moduł aktualizacji

 1. Włóż kartę pamięci z zapisanymi danymi oprogramowania systemowego.
 2. Wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaOpcja ustawieńWersja i wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania.
 3. Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia aktualizacji oprogramowania, wybierz opcję Wykonaj, aby rozpocząć aktualizację.

  Uwagi:
  • Pojawi się komunikat Version Update X.XX → Y.YY (Aktualizacja wersji X.XX → Y.YY) (X.XX = numer obecnej wersji, Y.YY = numer najnowszej wersji).
  • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani karty pamięci.
  Po przeczytaniu wszystkich informacji można kliknąć przycisk Wykonaj. W razie potrzeby przewiń zawartość ekranu, aby wyświetlić cały tekst.
 4. Po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania systemowego ekran staje się czarny i miga lampka dostępu. Lampka dostępu miga 1 raz → 3 razy → 5 razy, odpowiednio do postępu aktualizacji. Aktualizacja trwa około 6 minut.
  Lampka dostępu znajduje się pod lewym bokiem aparatu oglądanego od tyłu.
  Uwagi:
  • Jeśli plik z danymi oprogramowania systemowego jest nieprawidłowy, na monitorze aparatu/kamery pojawi się komunikat The update file version is incorrect (Niewłaściwa wersja pliku z aktualizacją).
  • Jeśli lampka dostępu na przemian wykonuje 5 długich mignięć (w odstępach 0,5 s) i 6 krótkich mignięć (w odstępach 0,25 s), może to świadczyć o błędzie w kopiowaniu oprogramowania systemowego na kartę pamięci. W takim przypadku wyjmij z aparatu/kamery akumulator i kartę pamięci, po czym powtórz całą procedurę, zaczynając od punktu Zapisywanie danych oprogramowania systemowego na karcie pamięci.
 5. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu/kamery. Kiedy urządzenie uruchomi się ponownie i pojawi się ekran Body update complete (Aktualizacja korpusu zakończona), naciśnij przycisk OK.

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuUstawieniaOpcja ustawieńWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.