Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILME-FR7

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono rozdzielczość sterowania przysłoną z jednostki RCP/MSU i dostosowano oś koloru (ang. color axis) w trybie Multi Matrix do osi kamer profesjonalnych Sony
  • Panel zdalnego sterowania: RCP-1500/1501, RCP-1530, RCP-3100, RCP-3500/3501
  • Główny moduł sterujący: MSU-1000, MSU-1500, MSU-3000, MSU-3500
  • Oprogramowanie do zdalnego sterowania kamerą: HZC-RCP5
  • Program Master Setup Unit (MSU): HZC-CSM10
Uwagi:
 • Jeśli ekran ustawień nie jest prawidłowo aktualizowany lub nie pojawia się, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki internetowej.
 • Jeśli używasz kontrolera obiektywu (sprzedawanego oddzielnie), po aktualizacji trzeba go ponownie skonfigurować.
 • Informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

 • Nazwa: Update_ILMEFR7V210.dat
 • Wersja: 2.10
 • Rozmiar: 853 541 120 bajty/bajtów
 • Data wydania: 27-03-2024

Uwagi

 • Należy połączyć się z kamerą z przeglądarki internetowej i zaktualizować wewnętrzne oprogramowanie. Szczegółowe informacje znajdują się w Przewodniku pomocniczym do kamery ILME-FR7.
 • Aktualizację oprogramowania kamery należy wykonywać po zdjęciu obiektywu i wyłączeniu blokady obrotu/nachylenia.

Przygotowania

Jak zaktualizować aparat Sony z użyciem karty pamięci (SD lub CFexpress)

Sprawdź wersję oprogramowania urządzenia

Sprawdź wersję oprogramowania zgodnie z poniższą procedurą. Ta aktualizacja jest przeznaczona do wersji oprogramowania wcześniejszych niż Ver. 2.00. Jeśli oprogramowanie systemowe ma wersję Ver. 2.10, aktualizacja jest zbędna.

 1. Wyświetl ekran aplikacji internetowej urządzenia w przeglądarce internetowej.
  Szczegółowe informacje podano w punkcie Uzyskiwanie dostępu do aplikacji internetowej z poziomu przeglądarki internetowej w Przewodniku pomocniczym do urządzenia.
 2. Wybierz kartę Settings (Ustawienia) → Maintenance (Konserwacja) → Information (Informacje) w menu aplikacji internetowej.
 3. Wersja oprogramowania urządzenia jest wyświetlana pod wpisem Camera (Kamera) → Version Number (Numer wersji).

Przygotowanie aktualizacji oprogramowania

Wymagane urządzenia

 • Tablet lub komputer z obsługiwanym systemem operacyjnym i przeglądarka internetowa do użycia aplikacji internetowej
  Szczegółowe informacje podano w punkcie Uzyskiwanie dostępu do aplikacji internetowej z poziomu przeglądarki internetowej w Przewodniku pomocniczym do urządzenia.
 • Połączenie z Internetem do pobrania aktualizacji oprogramowania

Inne wymagania

 • Zasilacz sieciowy (dostarczony z urządzeniem)
 • Przewód LAN (kategorii 5e lub wyższej)

Aktualizacja trwa około 30 minut. Przed rozpoczęciem aktualizacji należy przewidzieć wystarczającą ilość czasu.

Procedura aktualizacji oprogramowania

Uwagi:

 • Aktualizację oprogramowania kamery należy wykonywać po zdjęciu obiektywu i wyłączeniu blokady obrotu/nachylenia.
 • Aktualizację oprogramowania należy wykonywać, gdy do kamery jest podłączony dostarczony zasilacz sieciowy lub urządzenie zasilające zgodne ze standardem PoE++.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji zamknij w komputerze wszystkie uruchomione programy.
 • Wcześniej wyłącz w komputerze funkcję usypiania.

Krok 1: pobierz plik aktualizacji

 1. Połącz komputer z Internetem.
 2. Kliknij przycisk „Pobieranie” powyżej.
 3. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij „Pobierz”. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_ILMEFR7V210.dat.
  Uwaga: Rozmiar pliku: 853 541 120 bajty/bajtów
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  Uwaga: Jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Google Chrome, plik z aktualizacją zostanie zapisany w folderze Pobrane.

Krok 2: zaktualizuj oprogramowanie

 1. Podłącz to urządzenie oraz komputer, w którym zapisany został plik z aktualizacją, do tej samej sieci, po czym włącz urządzenie.
 2. Wyświetl ekran aplikacji internetowej urządzenia w przeglądarce internetowej na komputerze.
  Szczegółowe informacje podano w punkcie Uzyskiwanie dostępu do aplikacji internetowej z poziomu przeglądarki internetowej w Przewodniku pomocniczym do urządzenia.
 3. Wybierz kolejno opcje Maintenance (Konserwacja) → Information (Informacje) → Camera (Kamera) i sprawdź nazwę modelu (Model Name) i numer wersji (Version Number) w menu aplikacji internetowej.
 4. Wybierz kolejno opcje Maintenance (Konserwacja) → Information (Informacje) → Camera (Kamera) → Version Up (Wersja w górę) w menu aplikacji internetowej, naciśnij przycisk Choose File (Wybierz plik) i wybierz pobrany plik z aktualizacją (Update_ILMEFR7V210.dat).

  Uwagi:
  • Do czasu zakończenia aktualizacji nie wykonuj poniższych czynności.
   • Wyłączanie zasilania
   • Odłączanie od sieci
   • Zamykanie aplikacji internetowej (przeglądarki internetowej)
  • Jeśli pojawi się komunikat o niepowodzeniu aktualizacji, zapoznaj się z wyświetlonym opisem i ponów próbę aktualizacji.
 5. Pojawi się poniższy ekran. Sprawdź wyświetloną nazwę pliku (Update_ILMEFR7V210.dat) i naciśnij przycisk OK.
  Aktualizacja kończy się niepowodzeniem, gdy nie jest wymagana. Ponownie sprawdź wersję oprogramowania urządzenia.
  Pojawi się ekran z objaśnieniem aktualizacji.
 6. Rozpocznie się przesyłanie pliku z aktualizacją. Podczas przesyłania wyświetlany jest pasek postępu. Zaczekaj na zakończenie przesyłania.
 7. Po przesłaniu pliku z aktualizacją ekran aplikacji internetowej zmieni się na pokazany poniżej i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji lampka POWER miga na żółto.
  Uwagi:
  • Podczas aktualizacji nie wyłączaj urządzenia i nie odłączaj go od sieci.
  • Czas trwania aktualizacji zależy od środowiska sieciowego.
  Wyświetlany jest komunikat [Firmware version up has been started] (Rozpoczęła się aktualizacja wersji wewnętrznego oprogramowania).
 8. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchamia się na nowo. Ponowne uruchamianie trwa kilka minut. Pozostaw urządzenie włączone i zaczekaj, aż lampka POWER zaświeci na zielono.

Krok 3: sprawdź wersję oprogramowania

 1. Kiedy urządzenie uruchomi się na nowo, odśwież stronę w przeglądarce internetowej.
  Uwaga: Jeśli ustawienie na ekranie ustawień nie jest poprawnie zaktualizowane, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki internetowej.
 2. Wybierz kartę Settings (Ustawienia) → Maintenance (Konserwacja) → Information (Informacje) → Camera (Kamera) i sprawdź, czy jako Version Number (Numer wersji) wskazany jest 2.10.