• Dla użytkowników aplikacji Imaging Edge Mobile:
  • Po aktualizacji aparat/kamera nie połączy się z aplikacją Imaging Edge Mobile. Po aktualizacji aparatu/kamery należy zainstalować aplikację Creators' App.
  • Warunkiem sparowania aparatu/kamery z aplikacją Creators' App jest użycie najnowszej wersji aplikacji Imaging Edge Mobile (wersji 7.7.2 lub nowszej). Jeśli aplikacja Imaging Edge Mobile nie jest zaktualizowana do najnowszej wersji, należy ją zaktualizować przed próbą sparowania aparatu/kamery z aplikacją Creators' App.
  • Jeśli używasz iPhone’a/iPada, po aktualizacji aparatu/kamery zrestartuj iPhone/iPad (wyłącz go i włącz na nowo). Następnie sparuj aparat/kamerę z aplikacją Creators' App. Instrukcje dotyczące instalowania aplikacji Creators' App i łączenia się z nią podano w części Przechodzenie z aplikacji Imaging Edge Mobile na Creators' App.
 • Ważna informacja dotycząca aktualizowania z wersji Ver. 1.02 lub wcześniejszej
  • W przypadku aktualizowania z wersji Ver. 1.02 lub wcześniejszej, najpierw trzeba wykonać aktualizację do wersji Ver. 1.05, a dopiero potem do wersji Ver. 4.00 . Aktualizację do wersji Ver. 4.00 należy wykonywać tylko po aktualizacji do wersji Ver. 1.05. Przy próbie aktualizacji do wersji Ver. 4.00 bez wcześniejszej aktualizacji do wersji Ver. 1.05 pojawi się błąd, a aktualizacja będzie niemożliwa.
  • Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
   Uwaga: Jeśli po włączeniu aparatu/kamery pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.
   1. W aparacie/kamerze wybierz opcję Menu.
   2. Wybierz opcje UstawieniaOpcja ustawieńWersja.

Jeśli wyświetlona zostanie wersja Ver. 1.05 lub nowsza, należy zaktualizować oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji.

Wersja 1.05 (w przypadku wersji Ver. 1.02 lub wcześniejszej)

najnowsza aktualizacja (w przypadku wersji Ver. 1.05 lub nowszej)