Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-7RM5

Wymagane pobrania

Przed pobraniem pliku należy zapoznać się z tą częścią.

Ważne informacje dotyczące aktualizowania z wersji Ver. 1.00

 • Dla użytkowników aplikacji Imaging Edge Mobile:
  • Po aktualizacji aparat/kamera nie połączy się z aplikacją Imaging Edge Mobile. Po aktualizacji aparatu/kamery należy zainstalować aplikację Creators' App.
  • Warunkiem sparowania aparatu/kamery z aplikacją Creators' App jest użycie najnowszej wersji aplikacji Imaging Edge Mobile (wersji 7.7.2 lub nowszej).
  • Instrukcje dotyczące instalowania aplikacji Creators' App i łączenia się z nią podano w części Przechodzenie z aplikacji Imaging Edge Mobile na Creators' App.
 • Jeśli używasz pilota bezprzewodowego / uchwytu do zdjęć (GP-VPT2BT, RMT-P1BT), usuń go z listy w menu Ustawienia Bluetooth aparatu. Następnie ponownie sparuj aparat/kamerę z pilotem bezprzewodowym / uchwytem do zdjęć.

Informacja o tym pliku do pobrania

Uwaga: Do pobrania aktualizacji oprogramowania można użyć aplikacji Creators' App, dostępnej w serwisach App Store i Google Play.

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, wskutek którego równoczesne rozpoznanie wielu twarzy w czasie nagrywania filmu powodowało czasami ponowne uruchomienie aparatu
 • Rozwiązano problem, wskutek którego wyłączenie i ponowne włączenie zasilania powodowało niekiedy zmianę kodu czasowego
 • Rozwiązano problem, wskutek którego wykonanie pewnych czynności przyciskami własnymi mogło spowodować ponowne uruchomienie
 • Poprawiono stabilność ekspozycji podczas nagrywania filmów w trybie rozszerzonej czułości ISO
 • Poprawiono stabilność działania urządzenia

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

 • Nazwa: BODYDATA.DAT
 • Wersja: 2.02
 • Rozmiar: 954 185 128 bajty/bajtów
 • Data wydania: 26-03-2024

Przygotowania

Jak zaktualizować aparat Sony z użyciem karty pamięci (SD lub CFexpress)

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli oprogramowanie systemowe ma wersję Ver. 2.02, aktualizacja jest zbędna.

Uwaga: Jeśli po włączeniu aparatu/kamery pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuSetup (Konfiguracja) → Opcja ustawieńWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.

Zapisywanie danych oprogramowania systemowego na karcie pamięci

OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że na karcie pamięci zapisany jest tylko jeden plik BODYDATA.DAT.

Uwaga: Formatowanie karty pamięci powoduje nieodwracalne usunięcie z niej wszystkich danych. Przed formatowaniem skopiuj dane do komputera lub innego urządzenia. Informacji o obsługiwanych kartach pamięci należy szukać w instrukcji obsługi aparatu/kamery.

 1. Kliknij przycisk Pobieranie.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Zapisz plik w komputerze.
 4. Włóż sformatowaną kartę pamięci do komputera.
 5. Zapisz plik BODYDATA.DAT w głównym katalogu karty pamięci.
  Uwaga: Nie zmieniaj nazwy pliku.

Inny sprzęt

Źródło zasilania: Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi (co najmniej trzy segmenty) lub ponad 51%. Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.

Aktualizowanie wersji oprogramowania systemowego

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora (NP-FZ100).
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat/kamera może przestać działać.
 • Jeśli aparat/kamera ma wysoką temperaturę, aktualizacja może być niemożliwa. Przed przejściem do dalszych czynności należy zaczekać na opadnięcie temperatury.

Krok 1: Jak pobrać moduł aktualizacji

 1. Włóż kartę pamięci z zapisanymi danymi oprogramowania systemowego do gniazda 1 urządzenia.
  Uwaga: Dane oprogramowania systemowego rozpoznawane są tylko na nośniku w gnieździe 1.
 2. Wybierz kolejno opcje MenuSetup (Konfiguracja) → Opcja ustawieńWersja i wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania.
 3. Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia aktualizacji oprogramowania, wybierz opcję Wykonaj, aby rozpocząć aktualizację.

  Uwagi:
  • Pojawi się komunikat Version Update X.XX → Y.YY (Aktualizacja wersji X.XX → Y.YY) (X.XX = numer obecnej wersji, Y.YY = numer najnowszej wersji).
  • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani karty pamięci.
  Po przeczytaniu wszystkich informacji można kliknąć przycisk Wykonaj. W razie potrzeby przewiń zawartość ekranu, aby wyświetlić cały tekst.
 4. Po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania systemowego ekran staje się czarny i miga lampka dostępu. Lampka dostępu miga 1 raz → 3 razy → 5 razy, odpowiednio do postępu aktualizacji. Aktualizacja trwa około 6 minut.
  Umiejscowienie lampki dostępu: W prawym dolnym rogu, z tyłu urządzenia.
  Uwagi:
  • Jeśli plik z danymi oprogramowania systemowego jest nieprawidłowy, na monitorze aparatu/kamery pojawi się komunikat The target model for the update file is incorrect. (Plik z aktualizacją nie jest przeznaczony do tego modelu).
  • Jeśli lampka dostępu na przemian wykonuje 5 długich mignięć (w odstępach 0,5 s) i 6 krótkich mignięć (w odstępach 0,25 s), może to świadczyć o błędzie w kopiowaniu oprogramowania systemowego na kartę pamięci. W takim przypadku wyjmij z aparatu/kamery akumulator i kartę pamięci, po czym powtórz całą procedurę, zaczynając od punktu Zapisywanie danych oprogramowania systemowego na karcie pamięci.
 5. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu/kamery. Kiedy urządzenie uruchomi się ponownie i pojawi się ekran Body update complete (Aktualizacja korpusu zakończona), naciśnij przycisk OK.

Krok 2: Sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuSetup (Konfiguracja) → Opcja ustawieńWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.