Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • WF-1000XM4

Wymagane pobrania

Przed pobraniem pliku należy zapoznać się z tą częścią.

Aby zainstalować tę aktualizację, należy wcześniej pobrać i zainstalować aplikację Sony | Headphones Connect. Szczegółowe informacje są podane na stronie internetowej aplikacji Sony | Headphones Connect.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Umożliwiono łączenie słuchawek z 2 urządzeniami równocześnie

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Sony | Headphones Connect (v9.2.8 lub nowsza)
 • Słuchawki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update 2.0.0 for WF-1000XM4

Wersja pliku

 • Wersja 2.0.0

Rozmiar pliku

 • 3 640 kB (3 728 304 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 28-02-2023

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli wewnętrzne oprogramowanie ma wersję 2.0.0, aktualizacja jest zbędna. Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect.
 2. Połącz słuchawki z aplikacją Sony | Headphones Connect.
 3. Naciśnij ikonę z trzema kropkami (przycisk menu) w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz wersję (Version) posiadanego urządzenia pokazaną w menu. Opcja ta pojawi się tylko wówczas, gdy słuchawki są połączone z aplikacją Sony | Headphones Connect.
 5. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • NIE NALEŻY wyłączać słuchawek ani stukać ikony (zasilania).
 • Nie należy wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład w pociągu lub w innym miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi, a także w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz.
 • Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i słuchawki) są całkowicie naładowane.
 • W aplikacji Sony | Headphones Connect zmień ustawienie funkcji Automatic Power Off (automatycznego wyłączania zasilania nieużywanych słuchawek) na Do not turn off (Nie wyłączaj).
  Uwaga: Ustawienie to można przywrócić po wykonaniu aktualizacji.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android lub iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smartwatch.

Przed wykonywaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • W przypadku urządzeń z systemem Android proces aktualizacji trwa około 35 minut.
 • W przypadku urządzeń z systemem iOS proces aktualizacji trwa około 60 minut.
 • W zależności od urządzenia z systemem Android lub iOS i środowiska transmisji radiowej aktualizacja może się wydłużyć.
 • Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:
  Uwaga: Jeśli w aplikacji Sony | Headphones Connect wybrane jest ustawienie Automatic download of software (Automatyczne pobieranie oprogramowania) (ustawienie fabryczne), pobieranie i przesyłanie oprogramowania z aktualizacją odbywa się automatycznie.
  • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem Android lub iOS.
  • Prześlij dane z urządzenia z systemem Android lub iOS do słuchawek.
   Uwaga: Podczas pobierania aktualizacji i przesyłania danych można słuchać muzyki. Podczas pobierania i przesyłania nie działają natomiast funkcje Asystent Google i Amazon Alexa. Jeśli aktualizacja zakończy się niepowodzeniem, zatrzymaj odtwarzanie muzyki i ponów próbę aktualizacji.
  • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Pobieranie i instalacja

Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:

 1. Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem Android lub iOS.
 2. Prześlij dane z urządzenia z systemem Android lub iOS do słuchawek.
 3. Wykonaj aktualizację słuchawek.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect.
 2. Połącz słuchawki z aplikacją Sony | Headphones Connect.
  • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją Sony | Headphones Connect, połącz je zgodnie z poleceniami z ekranu.
  • Jeśli słuchawki były już łączone z aplikacją Sony | Headphones Connect, wybierz je.
 3. Rozpocznie się pobieranie i przesyłanie. Po zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.

  Uwaga: Jeśli w aplikacji Sony | Headphones Connect wybrane jest ustawienie Automatic download of software (Automatyczne pobieranie oprogramowania) (ustawienie fabryczne), pobieranie i przesyłanie oprogramowania rozpoczyna się automatycznie. Jeśli natomiast ustawienie Automatic download of software (Automatyczne pobieranie oprogramowania) w aplikacji Sony | Headphones Connect zostało wyłączone, pobieranie i przesyłanie oprogramowania nie rozpocznie się automatycznie i trzeba będzie wykonać następujące czynności:
  1. Upewnij się, że podłączone są oba moduły słuchawek (R i L).
  2. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat The latest headphones software is available (Dostępne jest najnowsze oprogramowanie słuchawek). Można wówczas nacisnąć przycisk More info (Więcej informacji).
   Ekran aplikacji Headphones Connect: Jeśli dostępna jest aktualizacja, o dołu ekranu pojawi się komunikat w sprawie aktualizacji wewnętrznego oprogramowania i przycisk [MORE INFO] (Dalsze informacje).
  3. Przejdź do ekranu Update Software (Aktualizuj oprogramowanie). Upewnij się, że wyświetlana jest informacja Version 2.0.0 i naciśnij przycisk START (Android) lub Start (iOS).
 4. Pojawi się komunikat Update the headphones software (Zaktualizuj oprogramowanie słuchawek). Można wówczas nacisnąć przycisk More info (Więcej informacji).
 5. Przejdź do ekranu Update Software (Aktualizuj oprogramowanie). Upewnij się, że wyświetlana jest informacja Version 2.0.0 i naciśnij przycisk START (Android) lub Start (iOS).
 6. Rozpocznie się proces aktualizacji. Trwa on kilka minut.

  Uwaga: Podczas aktualizacji słuchawki automatycznie wyłączają się. Należy jednak zaczekać, ponieważ przed zakończeniem aktualizacji słuchawki włączą się ponownie i połączą przez Bluetooth.
 7. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk OK.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wyświetlana jest wersja 2.0.0, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie podczas aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk OK.
 2. Ponownie uruchom słuchawki (włóż je do etui, a następnie wyjmij).
 3. Następnie jeszcze raz otwórz aplikację Sony | Headphones Connect i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 2.0.0, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Wersję można sprawdzić w aplikacji Sony | Headphones Connect. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania na tej stronie.