Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KDL-43WG663
 • KDL-43WG665
 • KDL-50WG665
 • KDL-43WF660
 • KDL-43WF663
 • KDL-43WF665
 • KDL-50WF660
 • KDL-50WF663
 • KDL-50WF665

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono ogólne działanie telewizora
 • Rozwiązano problem, który nie powodował wylogowania użytkownika z konta YouTube po użyciu funkcji Inicjalizuj informacje osobiste

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w produktach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju/regionu.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości można z łatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Włącz telewizor i naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić główne menu.
 2. Przejdź do kategorii Ustawienia i naciśnij przycisk Enter.
 3. Przejdź do opcji Pomoc techniczna i naciśnij przycisk Enter.
 4. W prawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się informacja o modelu i wersji oprogramowania: v8.631. Jeśli wersja ma numer v8.631 lub wyższy, zainstalowane jest już najnowsze wewnętrzne oprogramowanie.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Użycie funkcji Automat. pobieranie oprogram. (łatwe)
 • Używając urządzenia pamięci masowej USB

Użycie funkcji Automat. pobieranie oprogram. (łatwe):

Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji Automat. pobieranie oprogram. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia Automat. pobieranie oprogram. w sposób opisany poniżej powiadomienia o potrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Ustawienia i naciśnij przycisk Enter.
 3. Wybierz opcję Pomoc techniczna i naciśnij przycisk Enter.
 4. Wybierz opcję Automat. pobieranie oprogram.
 5. Wybierz opcję Włącz, aby automatycznie pobierać oprogramowanie. Wybierz opcję Wył., aby wyłączyć tę funkcję.

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana w tygodniach po jej wydaniu i stopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku” oraz „Pobieranie i instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z pamięci USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi w witrynie pomocy technicznej Sony.

Użycie urządzenia pamięci masowej USB:

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli w telewizorze nie jest skonfigurowane połączenie z Internetem lub użytkownik nie chce czekać na aktualizację poprzez funkcję Automat. pobieranie oprogram., należy spróbować pobrać aktualizację i zainstalować ją z urządzenia pamięci masowej USB zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v8.631 for TV

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2017_8631_enf_auth.zip

Wersja pliku

 • 8.631

Rozmiar pliku

 • 282 983 457 bajty/bajtów

Data wydania

 • 18-01-2023

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora lub odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik z aktualizacją do komputera.
  1. Kliknij przycisk Pobieranie u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk Pobieranie u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku (patrz część Informacja o pliku).
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx).
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij i upuść folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) do głównego katalogu urządzenia USB.
  Uwaga: Główny katalog urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji w telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zawierające folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) do portu USB na telewizorze.
  Uwaga: Jeśli telewizor jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.
 4. Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby otworzyć menu główne (HOME).
 5. Przejdź do kategorii Ustawienia i naciśnij przycisk Enter, aby ją wybrać.
 6. Przejdź do opcji Pomoc techniczna i wybierz ją.
 7. Przejdź do opcji Aktualizacja oprogramowania i wybierz ją. Następnie wybierz opcję USB.
 8. Na ekranie telewizora będą się kolejno pojawiały różne komunikaty. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 9. Rozpocznie się aktualizacja, a z przodu telewizora zacznie migać pomarańczowa dioda LED.
  OSTRZEŻENIE! Podczas instalacji oprogramowania:
  • Nie wyjmuj urządzenia USB
  • Nie wyłączaj telewizora
  • Nie odłączaj telewizora od zasilania
 10. Kiedy pojawi się komunikat Aktualizacja oprogramowania ukończona, telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji. - Nie wyjmuj pamięci USB ani nie wyłączaj telewizora.
 11. Kiedy telewizor włączy się ponownie, odłącz pamięć USB od portu USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer v8.631 lub wyższy, aktualizacja przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż v8.631, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Internet:

 • Czy aktualizacja spowoduje usunięcie ustawień osobistych?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Możliwość instalacji starszych wersji oprogramowania jest zablokowana, by zapewnić optymalne działanie telewizora. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.
 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor uruchamia się ponownie i jest to normalne. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania lub Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem POWER na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk POWER, a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi w witrynie pomocy technicznej Sony.