Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ZV-1F

Informacja o tym pliku do pobrania

Uwaga: Oprogramowanie można pobrać przy użyciu aplikacji Creators' App.

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem z aplikacją Creators' App polegający na wyłączaniu się niekiedy funkcji Auto Time Correction (Automatyczna aktualizacja godziny) i Auto Area Adjustment (Automatyczna regulacja obszaru)
 • Poprawiono stabilność działania urządzenia

Uwaga: Jeśli używasz pilota bezprzewodowego / uchwytu do zdjęć (RMT-P1BT, GP-VPT2BT), usuń go z listy w menu Ustawienia Bluetooth aparatu. Następnie ponownie sparuj aparat/kamerę z pilotem bezprzewodowym / uchwytem do zdjęć.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Wyeliminowano problem, który uniemożliwiał obrót w komputerze filmu obróconego wcześniej w aparacie/kamerze
 • Poprawiono stabilność działania urządzenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • BODYDATA.DAT

Wersja pliku

 • Ver. 1.11

Rozmiar pliku

 • 576 465 312 bajty/bajtów

Data wydania

 • 31-10-2023

Przygotowania

Jak zaktualizować aparat Sony z użyciem karty pamięci (SD lub CFexpress)

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli oprogramowanie systemowe ma wersję Ver. 1.11, aktualizacja jest zbędna.

Uwaga: Jeśli po włączeniu aparatu/kamery pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuKonfiguracjaOpcja ustawieńWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.

Zapisywanie danych oprogramowania systemowego na karcie pamięci

OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że na karcie pamięci zapisany jest tylko jeden plik BODYDATA.DAT.

Uwaga: Formatowanie karty pamięci powoduje nieodwracalne usunięcie z niej wszystkich danych. Przed formatowaniem skopiuj dane do komputera lub innego urządzenia. Informacji o obsługiwanych kartach pamięci należy szukać w instrukcji obsługi aparatu/kamery.

 1. Kliknij przycisk Pobieranie.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Zapisz plik w komputerze.
 4. Włóż sformatowaną kartę pamięci do komputera.
 5. Zapisz plik BODYDATA.DAT w głównym katalogu karty pamięci.
  Uwaga: Nie zmieniaj nazwy pliku.

Inny sprzęt

Źródło zasilania: Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-BX1.
Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora.

Aktualizowanie wersji oprogramowania systemowego

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora (NP-BX1).
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat/kamera może przestać działać.
 • Jeśli aparat/kamera ma wysoką temperaturę, aktualizacja może być niemożliwa. Przed przejściem do dalszych czynności należy zaczekać na opadnięcie temperatury.

Krok 1: Jak pobrać moduł aktualizacji

 1. Włóż kartę pamięci z zapisanymi danymi oprogramowania systemowego.
 2. Wybierz kolejno opcje MenuKonfiguracjaOpcja ustawieńWersja i wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania.
 3. Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia aktualizacji oprogramowania, wybierz opcję Wykonaj, aby rozpocząć aktualizację.

  Uwagi:
  • Pojawi się komunikat Version Update X.XX → Y.YY (Aktualizacja wersji X.XX → Y.YY) (X.XX = numer obecnej wersji, Y.YY = numer najnowszej wersji).
  • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani karty pamięci.
  Po przeczytaniu wszystkich informacji można kliknąć przycisk Wykonaj. W razie potrzeby przewiń zawartość ekranu, aby wyświetlić cały tekst.
 4. Po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania systemowego ekran staje się czarny i miga lampka dostępu oraz lampka zasilania. Lampka dostępu i lampka zasilania migają 1 raz → 3 razy → 5 razy, odpowiednio do postępu aktualizacji. Aktualizacja trwa około 6 minut.

  Umiejscowienie lampki dostępu: kiedy obiektyw aparatu jest obrócony do góry, a spód aparatu znajduje się po Twojej stronie, otwórz osłonę akumulatora / karty pamięci na spodzie. Lampka dostępu znajduje się na lewo od gniazda na kartę pamięci.
  Uwagi:
  • Jeśli plik z danymi oprogramowania systemowego jest nieprawidłowy, na monitorze aparatu/kamery pojawi się komunikat The target model for the update file is incorrect. (Plik z aktualizacją nie jest przeznaczony do tego modelu).
  • Jeśli lampka dostępu na przemian wykonuje 5 długich mignięć (w odstępach 0,5 s) i 6 krótkich mignięć (w odstępach 0,25 s), może to świadczyć o błędzie w kopiowaniu oprogramowania systemowego na kartę pamięci. W takim przypadku wyjmij z aparatu/kamery akumulator i kartę pamięci, po czym powtórz całą procedurę, zaczynając od punktu Zapisywanie danych oprogramowania systemowego na karcie pamięci.
 5. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu/kamery. Kiedy urządzenie uruchomi się ponownie i pojawi się ekran Body update complete (Aktualizacja korpusu zakończona), naciśnij przycisk OK.

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuKonfiguracjaOpcja ustawieńWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.