Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SRS-XE200
 • SRS-XE300
 • SRS-XG300

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju/regionu.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono łączność i zachowywanie ustawień z grupy Sound (Dźwięk)

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Poprawiono łączność i zachowywanie ustawień z grupy Sound (Dźwięk)

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Sony | Music Center
 • Głośniki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to 3100 for SRS-XG300
 • Firmware update to 4000 for SRS-XE200
 • Firmware update to 4000 for SRS-XE300

Wersja pliku

 • 3100 (SRS-XG300)
 • 4000 (SRS-XE200/SRS-XE300)

Rozmiar pliku

 • SRS-XG300: 1.54 MB (1 620 016 bajty/bajtów)
 • SRS-XE200: 2.18 MB (2 290 112 bajty/bajtów)
 • SRS-XE300: 2.19 MB (2 298 048 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 25-04-2023

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli wyświetlana jest wersja 2900 lub niższa (SRS-XG300), 3900 lub niższa (SRS-XE200/SRS-XE300), zdecydowanie zalecamy aktualizację wewnętrznego oprogramowania. W razie wątpliwości obecną wersję wewnętrznego oprogramowania można z łatwością sprawdzić w następujący sposób:

 1. Włącz głośnik.
 2. Otwórz aplikację Sony | Music Center.
 3. Połącz głośnik z aplikacją Sony | Music Center.
 4. Wybierz opcję Settings (Ustawienia) → System i sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • Nie należy wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład:
  • w pociągu lub w innym miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi
  • w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz
 • Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android lub iOS i głośniki) są całkowicie naładowane.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci energetycznej przez zasilacz sieciowy (SRS-XG300), zasilacz sieciowy USB (SRS-XE200/SRS-XE300).
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android lub iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smartwatch.

Przed wykonywaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • W przypadku urządzeń z systemem Android proces aktualizacji trwa około 5 minut (SRS-XG300) lub około 6 minut (SRS-XE200/SRS-XE300).
  Plik ma wielkość około 1.54 MB w przypadku modelu SRS-XG300, około 2.18 MB w przypadku modelu SRS-XE200, około 2.19 MB w przypadku modelu SRS-XE300.
  W przypadku urządzeń z systemem iOS proces aktualizacji trwa około 11 minut (SRS-XG300) lub około 14 minut (SRS-XE200/SRS-XE300).
  Plik ma wielkość około 1.54 MB w przypadku modelu SRS-XG300, około 2.18 MB w przypadku modelu SRS-XE200, około 2.19 MB w przypadku modelu SRS-XE300.
 • W zależności od urządzenia z systemem Android lub iOS i środowiska transmisji radiowej aktualizacja może się wydłużyć.

Pobieranie i instalacja

Aby zaktualizować głośniki, należy wykonać poniższą procedurę:

 1. Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 2. Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do głośników.
 3. Wykonaj aktualizację głośników.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieci energetycznej.
  • SRS-XE200/SRS-XE300
   Aby połączyć port DC IN 5 V urządzenia z gniazdkiem sieci energetycznej, użyj zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu USB.
  • SRS-XG300
   Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do gniazda DC IN 5 V głośnika i do gniazdka sieci energetycznej.
  Uwaga: Aktualizacji oprogramowania nie można wykonać, gdy urządzenie jest zasilane tylko z akumulatora.
 2. Włącz głośnik.
 3. Otwórz aplikację Sony | Music Center.
 4. Połącz głośnik z aplikacją Sony | Music Center.
 5. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat Update the software of the speaker. (Zaktualizuj oprogramowanie głośnika). Można wówczas nacisnąć przycisk More info (Więcej informacji).
  Ekran Music Center. U dołu ekranu widać komunikat [Update the software of the speaker] (Zaktualizuj oprogramowanie głośnika), a po prawej przycisk [More info] (Więcej informacji).
 6. Upewnij się, że wyświetlana jest wersja Version 3100 (SRS-XG300) lub 4000 (SRS-XE200/SRS-XE300). Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację.
  Wersja jest pokazana w lewym górnym rogu ekranu. Z lewej strony, u dołu ekranu, widać przycisk [LATER], a z prawej przycisk [OK].
 7. Rozpocznie się pobieranie. Po jego zakończeniu automatycznie pojawi się ekran przesyłania.
 8. Rozpocznie się przesyłanie. Po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
  Uwaga: Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy wyłączać głośników. Grozi to utratą możliwości używania głośników. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk OK.
 9. Jeśli ekran informujący o zakończeniu aktualizacji oprogramowania nie pojawia się, przejdź do Kroku 2 i zweryfikuj, czy aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie.
  Uwaga: Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania głośnik automatycznie się wyłączy.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania.
Jeśli wyświetlana jest wersja 3100 (SRS-XG300) lub 4000 (SRS-XE200/SRS-XE300), aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie podczas aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk OK.
 2. Wyłącz głośnik, po czym włącz go na nowo.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację Sony | Music Center i powtórz aktualizację

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 3100 (SRS-XG300) lub 4000 (SRS-XE200/SRS-XE300), aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Wersję można sprawdzić w ustawieniach aplikacji Sony | Music Center. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania na tej stronie.