Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • INZONE H7
 • INZONE H9

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju/regionu.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawa jakości poleceń głosowych przesyłanych do strony przeciwnej

Wymagania systemowe

 • Komputer z Windows (Windows 10 lub nowszy)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji INZONE Hub
 • Słuchawki muszą być połączone z komputerem

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update 01.002.005 for INZONE H9/H7 (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania do wersji 01.002.005 — INZONE H9/H7)

Wersja pliku

 • Wersja 01.002.005

Rozmiar pliku

 • 1.46 MB (1 533 669 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 13-10-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Wersję wewnętrznego oprogramowania można sprawdzić w opisany poniżej sposób.

 1. Uruchom program INZONE Hub.
 2. Połącz słuchawki z programem INZONE Hub.
 3. Kliknij opcję Device Settings (Ustawienia urządzenia).

  Uwaga: Urządzenie wyświetlone na ekranie zależy od podłączonego urządzenia.
 4. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • Kiedy rozpocznie się aktualizacja, nie należy wykonywać wymienionych poniżej czynności. W przeciwnym razie urządzenie może przestać działać.
  • Odłączać nadajnika-odbiornika USB od komputera
  • Wyłączać słuchawek
  • Resetować słuchawek
  • Zamykać programu INZONE Hub
  • Wyłączać komputera
 • Nie należy wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład ze względu na przeciążenie łącza Wi-Fi, a także w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz.
 • Słuchawki muszą być naładowane do co najmniej 50% lub podłączone do źródła zasilania. Jeśli słuchawki są podłączone do laptopa, aktualizację należy wykonywać, gdy laptop jest podłączony do źródła zasilania.
 • W czasie aktualizacji nie wolno dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia lub hibernacji.

Przed wykonywaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Proces aktualizacji trwa około 30 minut. Plik ma wielkość około 1.46 MB.
 • W czasie aktualizacji nie można używać słuchawek.
 • Jeśli podłączony jest przewód zasilania, nie należy go odłączać.

Pobieranie i instalacja

Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:

 1. Pobierz dane z serwera do komputera.
 2. Prześlij dane z komputera do słuchawek i nadajnika-odbiornika USB.
 3. Wykonaj aktualizację słuchawek i nadajnika-odbiornika USB.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Podłącz nadajnik-odbiornik USB do komputera, włącz słuchawki i połącz je z komputerem.
 2. Uruchom program INZONE Hub.
  Uwagi:
  • Jeśli uruchamiasz program INZONE Hub po raz pierwszy, pojawi się ekran potwierdzenia Privacy Policy (Polityka prywatności) i ekran Privacy Settings (Ustawienia prywatności).
  • Jeśli program INZONE Hub został uruchomiony przed włączeniem słuchawek, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji widoczną na pasku zadań, wybierz Quit (Zakończ), aby zamknąć program, i ponownie go uruchom.
  • Jeśli zainstalowany program INZONE Hub nie jest aktualny, na ikonie koła zębatego w lewym dolnym rogu pojawia się czerwona kropka. Kliknij ikonę koła zębatego, aby przejść do ekranu ustawień, po czym kliknij opcję Update (Aktualizuj), aby zaktualizować program INZONE Hub.
 3. Jeśli dostępna jest aktualizacja, obok opcji Device settings (Ustawienia urządzenia) widać czerwoną kropkę.
 4. Z ekranu System Software Information (Informacje o oprogramowaniu systemowym) wybierz opcję Device Settings (Ustawienia urządzenia) i kliknij przycisk Update (Aktualizuj).
 5. Pojawi się ekran potwierdzenia zamiaru aktualizacji. Po sprawdzeniu szczegółów aktualizacji kliknij przycisk Update Now (Aktualizuj), aby rozpocząć aktualizację. Od chwili rozpoczęcia aktualizacji aż do jej zakończenia nie można używać słuchawek.
 6. Po rozpoczęciu aktualizacji pojawia się ekran System Software Update (Aktualizacja oprogramowania systemowego). Zaczekaj na zakończenie aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania systemowego może potrwać około 30 minut.
 7. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk OK.
 8. Sprawdź wersję oprogramowania zgodnie z opisem z punktu Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania w tym dokumencie. Jeśli zarówno pod wpisem VERSION (Headset), jak i VERSION (USB Transceiver) podana jest wersja 01.002.005, aktualizacja powiodła się.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wyświetlana jest wersja 01.002.005, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie podczas aktualizacji.

 • Przykład komunikatu o błędzie
  Aktualizacja nie powiodła się. Sprawdź połączenie i spróbuj ponownie.
  1. Kliknij przycisk OK na ekranie komunikatu o błędzie.
  2. Program INZONE Hub wyświetli komunikat The update is not complete (Aktualizacja nie jest ukończona). Kliknij przycisk Update (Aktualizuj), aby ponowić próbę aktualizacji.