Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • XR-55A75K
 • XR-65A75K
 • XR-55A80K
 • XR-55A83K
 • XR-55A84K
 • XR-65A80K
 • XR-65A83K
 • XR-65A84K
 • XR-77A80K
 • XR-77A83K
 • XR-77A84K
 • XR-42A90K

Ta aktualizacja jest zgodna ze wszystkimi wersjami wewnętrznego oprogramowania wszystkich odpowiednich modeli.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono proces ponownego łączenia z zapisanym punktem dostępu Wi-Fi po wyłączeniu i włączeniu zasilania
 • Poprawiono zabezpieczenia telewizora

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w telewizorach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju/regionu.
 • Upewnij się, że posiadany model jest wymieniony na liście modeli, których dotyczy informacja (u góry strony).
 • Nie próbuj instalować tego oprogramowania w modelu telewizora, który nie jest wymieniony na tej stronie. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z działaniem telewizora.

Przygotowania

Sprawdź wersję oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości obecną wersję oprogramowania z łatwością sprawdzisz, wykonując poniższe czynności:

 1. Naciśnij przycisk HELP lub przycisk (wejście) na pilocie od telewizora, po czym wybierz opcję Pomoc.
  Uwaga: Jeśli na ekranie wyboru wejścia nie pojawia się opcja Pomoc, wybierz opcję Edytuj i dodaj opcję Pomoc.
 2. Na ekranie, pod nazwą modelu, pojawi się numer wersji oprogramowania.
  • Model: KD- / KE- / XBR- / XR-xxxxxxxx
  • Wersja oprogramowania: PKG-xxxxxxxx

Jeśli wersja oprogramowania ma numer PKG6.7283.xxxx lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, a aktualizacja jest zbędna.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Użycie funkcji Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji (łatwe)
  Uwaga: Telewizor może wyświetlać informację, że Oprogramowanie jest aktualne, podczas gdy w rzeczywistości dostępna jest nowsza wersja. Aktualizacje z użyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” są rozciągnięte w czasie, zatem ich udostępnienie może być opóźnione. Spróbuj ponownie później. Jeśli chcesz od razu zainstalować aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcją pobierania i instalacji oprogramowania z użyciem pamięci USB.
 • Użycie pamięci USB

Użycie funkcji Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji (łatwe):

Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji w sposób opisany poniżej, powiadomienia o potrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.

 1. Naciśnij przycisk HELP lub przycisk (wejście) na pilocie od telewizora, po czym wybierz opcję Pomoc.
  Uwaga: Jeśli na ekranie wyboru wejścia nie pojawia się opcja Pomoc, wybierz opcję Edytuj i dodaj opcję Pomoc.
 2. Wybierz opcję Stan i diagnostyka.
  Uwaga: Jeśli opcja Stan i diagnostyka nie pojawia się, pomiń tę czynność.
 3. Wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania systemowego.
 4. Wybierz opcję Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji.

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana w tygodniach po jej wydaniu i stopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku” oraz „Pobieranie i instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z pamięci USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi w witrynie pomocy technicznej Sony.

Użycie pamięci USB:

Oprogramowanie można też zainstalować przy użyciu pamięci USB. Jeśli w telewizorze nie jest skonfigurowane połączenie z Internetem lub jeśli nie chcesz czekać na aktualizację poprzez funkcję Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji, spróbuj pobrać aktualizację i zainstalować ją z pamięci USB, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • pamięć USB
  * Aktualizację telewizora można wykonać z pamięci USB zawierającej także inne pliki.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v6.7283 for TV

Nazwa pliku .zip

 • sony_atvotafull_2020_1607283100_eua_auth.zip

Wersja pliku

 • 6.7283

Rozmiar pliku

 • 1 928 703 621 bajty/bajtów

Data wydania

 • 31-08-2023

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora lub odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie (dotyczy tylko modeli z funkcją nagrywania na dysk twardy USB).

Jak pobrać narzędzie Updater:

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać w pamięci USB.

 1. Kliknij przycisk Pobieranie u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Po zaakceptowaniu warunków kliknij przycisk Pobieranie u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją do komputera.
 3. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku (patrz część Informacja o pliku).
 4. Wypakuj pobrany plik i zapisz go w komputerze w miejscu, które z łatwością odszukasz.
 5. Upewnij się, że utworzony został folder sony_tvotafull_202x_zzzzzzzzzz_yyy_auth i że są w nim następujące pliki:
  • sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_zzzzzzzzzzzzzz.zip
  • sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_zzzzzzzzzzzzzz_xxxx.dep
 6. Podłącz pamięć USB do komputera.
 7. Przejdź do miejsca, w którym zostały zapisane rozpakowane pliki i skopiuj (lub przeciągnij i upuść) dwa pliki z folderu sony_tvotafull_202x_zzzzzzzzzz_yyy_auth do głównego katalogu pamięci USB.
  Uwaga: Główny katalog urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 8. Odłącz pamięć USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji w telewizorze. Proces ten może potrwać do 10 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk POWER na pilocie od telewizora i trzymaj go przez co najmniej 3 sekundy, po czym wybierz opcję Uruchom ponownie. W zależności od modelu i systemu operacyjnego może być wymagane naciśnięcie przycisku POWER na pilocie na mniej więcej 5 sekund lub do wyświetlenia komunikatu Wyłącz.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne inne urządzenia USB.
 3. Podłącz pamięć USB zawierającą dwa rozpakowane pliki do portu USB telewizora.
  Uwaga: Jeśli telewizor ma kilka portów USB, można wybrać dowolny z nich.
 4. Kiedy telewizor wykryje pamięć USB, na ekranie będą się pojawiać różne komunikaty. Wykonuj wyświetlane polecenia.
  Uwaga: Jeśli komunikaty nie pojawiają się automatycznie, użyj pilota od telewizora i wyłącz, a następnie z powrotem włącz telewizor.
 5. Rozpocznie się proces aktualizacji. Wskaźnik POWER telewizora zacznie migać na biało i wyświetlany będzie ekran postępu aktualizacji.
 6. Po kilku minutach telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji.
  OSTRZEŻENIE! Podczas instalacji oprogramowania:
  • Nie wyjmuj urządzenia USB
  • Nie wyłączaj telewizora
  • Nie odłączaj telewizora od zasilania
 7. Po zakończeniu aktualizacji telewizor automatycznie uruchomi się na nowo.
 8. Ostrożnie odłącz urządzenie USB od złącza USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer PKG6.7283.xxxx, aktualizacja przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer inny niż PKG6.7283.xxxx, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania

 • Czy aktualizacja spowoduje usunięcie ustawień osobistych?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.
 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  Tak. W trakcie aktualizacji telewizor uruchamia się ponownie i jest to normalne. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.
 • Kiedy podłączyć pamięć USB?
  Pamięć USB można podłączyć, gdy telewizor jest włączony. Przed próbą aktualizacji musi być ukończona Konfiguracja początkowa.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania lub Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Wyłącz telewizor przyciskiem POWER na telewizorze.
 2. Ponownie naciśnij przycisk POWER, a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Uwaga: Jeśli próbujesz zaktualizować oprogramowanie przy użyciu pamięci USB, przeprowadź poniższe kontrole.

 • Sprawdź, czy pamięć USB działa poprawnie.
 • Pamięć musi być sformatowana w systemie plików FAT16, FAT32, exFAT lub NTFS.
 • Aktualizacja może się nie udać, nawet jeśli używana pamięć USB spełnia powyższe warunki. Zależy to od rozmiaru i struktury katalogów i innych plików w pamięci. W razie niepowodzenia aktualizacji usuń inne pliki i ponów próbę, gdy pamięć USB będzie zawierała tylko plik z aktualizacją. Jeśli aktualizacja nadal będzie niemożliwa, sformatuj pamięć USB z użyciem systemu plików FAT32 i ponów próbę.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi w witrynie pomocy technicznej Sony.