Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SDM-U27M90

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Skorygowano obsługę sygnału YUV w określonych warunkach
 • Poprawiono stabilność połączeń z użyciem koncentratora USB
 • Poprawiono ogólne działanie monitora

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Zwiększono szybkość automatycznego wybierania wejścia
 • Rozwiązano problem, z powodu którego monitor nie wybierał właściwej częstotliwości odświeżania przy wyłączonej funkcji VRR
 • Rozwiązano problem, z powodu którego w pewnych warunkach monitor nie włączał się z trybu czuwania
 • Poprawiono ogólne działanie monitora

Przygotowania

Oprogramowanie monitora można zaktualizować z komputera z systemem Windows. Nie jest możliwa aktualizacja oprogramowania przy użyciu innych systemów operacyjnych.
Uwaga: Aby aktualizacja oprogramowania przebiegła poprawnie, połącz komputer tylko z monitorem, zgodnie z poniższym opisem:

 1. Pobierz i zainstaluj program INZONE Hub.
 2. Połącz komputer z monitorem. Potrzebne będą następujące przewody:
  • Przewód HDMI (lub inny) do przesyłania obrazu
  • Przewód USB do przesyłania danych aktualizacji
  Przykładowe podłączenie: Do doprowadzenia sygnału wideo użyj portu HDMI 1 (A), a do przesyłania danych — złącza USB Type-C (B).
  Przewody z komputera są podłączone do złączy A i B na monitorze.
  Ustawienia dla przykładowego podłączenia: W programie INZONE Hub lub w menu monitora, w sekcji USB Hub (Koncentrator USB), ustaw opcję KVM SWITCH 1 (Przełącznik KVM 1) na HDMI 1 Sync (Synchronizacja HDMI 1).

Wskazówka: Pełne informacje na temat sposobów podłączania oraz ustawień w menu monitora i w programie INZONE Hub:

Ustawienie USB Hub (Koncentrator USB) odpowiednio do używanych złączy na monitorze

Pobieranie i instalacja

Aby zaktualizować oprogramowanie monitora:

 1. Uruchom ponownie monitor i komputer.
 2. Uruchom program INZONE Hub.
 3. Wybierz opcję Device Settings (Ustawienia urządzenia).
 4. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj).
  Uwaga: Kiedy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, w sekcji System Software Information (Informacje o oprogramowaniu systemowym) pojawia się powiadomienie.
 5. Przeczytaj informacje na ekranie i kliknij przycisk Update Now (Aktualizuj teraz).
  Uwaga: Upewnij się, że do komputera nie są podłączone inne monitory.

Jak sprawdzić wersję oprogramowania monitora INZONE

Na ekranie monitora

 1. Naciśnij joystick z tyłu monitora, aby wyświetlić menu.
 2. Przesuń joystick w prawo, aby wybrać opcje Others (Inne) — DDC/CI.
 3. Przesuń joystick w dół i wybierz opcję Software version (Wersja oprogramowania).
 4. Na ekranie monitora pojawi się wersja oprogramowania.
  • Main: Mxxx
  • Sub: xxx

W programie INZONE Hub

 1. Wybierz kartę Device Settings (Ustawienia urządzenia) w programie INZONE Hub.
 2. W sekcji System Software Information (Informacje o oprogramowaniu systemowym) widoczna będzie wersja oprogramowania.
  • VERSION (MAIN): xxxx
  • VERSION (SUB): xxx

Uwaga: Jeśli nie masz komputera z Windows, zapoznaj się z częścią Kontakt z działem pomocy technicznej w tym artykule.