Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-7M4
 • ILCE-7M4K

Informacja o tym pliku do pobrania

Uwaga: Tę aktualizację można zainstalować tylko z karty pamięci. Nie są dostępne wersje na komputery z systemem Windows i macOS.

Korzyści i udoskonalenia

 • W przypadku aktualizowania z wersji Ver. 1.01 lub wcześniejszej, najpierw trzeba wykonać aktualizację do wersji Ver. 1.05, a dopiero potem do wersji Ver. 2.00 . Aktualizację do wersji Ver. 2.00 należy wykonywać tylko po aktualizacji do wersji Ver. 1.05. Przy próbie aktualizacji do wersji Ver. 2.00 bez wcześniejszej aktualizacji do wersji Ver. 1.05 pojawi się błąd, a aktualizacja będzie niemożliwa.
  Uwaga: Po aktualizacji do wersji Ver. 1.05 należy zaktualizować oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • BODYDATA.DAT

Wersja pliku

 • Ver. 1.05

Rozmiar pliku

 • 839 741 848 bajty/bajtów

Data wydania

 • 24-08-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli oprogramowanie systemowe ma wersję Ver. 1.05, aktualizacja jest zbędna.
Uwaga: Jeśli po włączeniu aparatu/kamery pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuUstawieniaOpcja ustawieńWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.

Zapisywanie danych oprogramowania systemowego na karcie pamięci

OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że na karcie pamięci zapisany jest tylko jeden plik BODYDATA.DAT. Jeśli karta była wcześniej używana do innej aktualizacji, sformatuj ją w aparacie/kamerze, a dopiero później pobierz nowy plik.

Włóż sformatowaną kartę pamięci do komputera. Zapisz dane w głównym katalogu karty pamięci.
Uwaga: Nie zmieniaj nazwy pliku.

Inny sprzęt

Źródło zasilania: Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora.

Aktualizowanie wersji oprogramowania systemowego

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora (NP-FZ100).
 • Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat/kamera może przestać działać.
 • Jeśli aparat/kamera ma wysoką temperaturę, aktualizacja może być niemożliwa. W takim przypadku przed aktualizacją należy zaczekać na wystygnięcie aparatu/kamery.

Krok 1: Jak pobrać moduł aktualizacji

 1. Włóż kartę pamięci z zapisanymi danymi oprogramowania systemowego do gniazda 1 urządzenia.
  Uwaga: Dane oprogramowania systemowego rozpoznawane są tylko na nośniku w gnieździe 1.
 2. Wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaOpcja ustawieńWersja i wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania.
 3. Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia aktualizacji oprogramowania, wybierz opcję Wykonaj.

  Uwagi:
  • Pojawi się komunikat Version Update X.XX (Aktualizacja wersji X.XX) → Y.YY (X.XX = numer obecnej wersji, Y.YY = numer najnowszej wersji).
  • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani karty pamięci.
 4. Po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania systemowego ekran staje się czarny i miga lampka dostępu. Lampka dostępu miga 1 raz 3 razy 5 razy, odpowiednio do postępu aktualizacji. Aktualizacja trwa około 6 minut.

  Uwagi:
  • Jeśli plik z danymi oprogramowania systemowego jest nieprawidłowy, na monitorze aparatu/kamery pojawi się komunikat The target model for the update file is incorrect. (Plik z aktualizacją nie jest przeznaczony do tego modelu).
  • Jeśli lampka dostępu na przemian wykonuje 5 długich mignięć (w odstępach 0,5 s) i 6 krótkich mignięć (w odstępach 0,25 s), może to świadczyć o błędzie w kopiowaniu oprogramowania systemowego na kartę pamięci. W takim przypadku wyjmij z aparatu/kamery akumulator i kartę pamięci, po czym powtórz całą procedurę, zaczynając od punktu Zapisywanie danych oprogramowania systemowego na karcie pamięci.
 5. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu/kamery.

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuUstawieniaOpcja ustawieńWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.
 3. Teraz można przystąpić do aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji.