Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SRS-XG500
 • SRS-XP500
 • SRS-XP700

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono zgodność połączeń z urządzeniami z funkcją Party Connect

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Sony | Music Center
 • Głośniki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to 5700 or 7600 for SRS-XP500/SRS-XP700/SRS-XG500 (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania do wersji 5700 lub 7600 — SRS-XP500/SRS-XP700/SRS-XG500)

Wersja pliku

 • 5700 (dla wersji 2500 przed aktualizacją)
 • 7600 (dla wersji2600 i wyższej oraz3300 i niższej przed aktualizacją)

Rozmiar pliku

 • Wersja 5700
  • SRS-XP500: 1.62 MB (1 708 432 bajty/bajtów)
  • SRS-XP700: 1.63 MB (1 710 960 bajty/bajtów)
  • SRS-XG500: 1.62 MB (1 701 824 bajty/bajtów)
 • Wersja 7600
  • SRS-XP500: 1.62 MB (1 709 440 bajty/bajtów)
  • SRS-XP700: 1.63 MB (1 711 696 bajty/bajtów)
  • SRS-XG500: 1.62 MB (1 702 304 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 21-06-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli wyświetlana jest wersja 2500 albo wersja nie mniejsza niż 2600 i nie większa niż 3300, zdecydowanie zalecamy aktualizację wewnętrznego oprogramowania. W razie wątpliwości obecną wersję wewnętrznego oprogramowania można z łatwością sprawdzić w następujący sposób:

 1. Włącz głośnik.
 2. Otwórz aplikację Sony | Music Center.
 3. Połącz głośnik z aplikacją Sony | Music Center.
 4. Wybierz opcję Ustawienia.
 5. Wybierz opcję System.
 6. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania (pierwsze cztery cyfry w czerwonym polu).
  Obecna wersja wewnętrznego oprogramowania głośnika

Ważna informacja

 • NIE NALEŻY wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład:
  • w pociągu lub w innym miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi
  • w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz
 • Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android lub iOS i głośniki) są całkowicie naładowane.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci energetycznej przez zasilacz sieciowy.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android lub iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smartwatch.

Przed wykonywaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • W przypadku urządzeń z systemem Android proces aktualizacji trwa około 3 minut.
  Plik ma wielkość około 1.63 MB w przypadku modelu SRS-XP700 i około1.62 MB w przypadku modeli SRS-XP500/SRS-XG500.
  W przypadku urządzeń z systemem iOS proces aktualizacji trwa około 10 minut.
  Plik ma wielkość około 1.63 MB w przypadku modelu SRS-XP700 i około1.62 MB w przypadku modeli SRS-XP500/SRS-XG500.
 • W zależności od środowiska transmisji fal radiowych i używanego urządzenia z systemem Android lub iOS proces może się wydłużyć.
 • Aby zaktualizować głośniki, należy wykonać poniższą procedurę.
  • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
  • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do głośników.
  • Wykonaj aktualizację głośników.

Pobieranie i instalacja

Aby zaktualizować głośniki, należy wykonać poniższą procedurę:

 1. Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 2. Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do głośników.
 3. Wykonaj aktualizację głośników.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieci energetycznej.
  • Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do gniazda DC IN 5 V głośnika i do gniazdka sieci energetycznej.
   Uwaga: Aktualizacji oprogramowania nie można wykonać, gdy urządzenie jest zasilane tylko z akumulatora.
 2. Włącz głośnik.
 3. Otwórz aplikację Sony | Music Center.
 4. Połącz głośnik z aplikacją Sony | Music Center.
 5. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran.
  zdjęcie ekranu aplikacji Sony | Music Center
 6. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat Update the software of the speaker. (Zaktualizuj oprogramowanie głośnika). Można wówczas nacisnąć przycisk More info (Więcej informacji).
 7. Oznaczeniem wersji są pierwsze cztery cyfry. Sprawdź, że wyświetlane jest wskazanie Version 5700 (dla wersji 2500 przed aktualizacją) lub Version 7600 (dla wersji 2600 i wyższej oraz 3300 i niższej przed aktualizacją), po czym naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację.
 8. Rozpocznie się pobieranie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
 9. Rozpocznie się przesyłanie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
  Uwaga: Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy wyłączać głośników. Grozi to utratą możliwości używania głośników. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk OK.
 10. Jeśli nie pojawi się następny ekran, sprawdź, czy wersja została zaktualizowana, wykonując następną czynność.
 11. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania głośnik automatycznie się wyłączy.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania.
Jeśli wyświetlana jest wersja 5700 (dla wersji 2500 przed aktualizacją) lub 7600 (dla wersji 2600 i wyższej oraz 3300 i niższej przed aktualizacją), aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie podczas aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk OK.
 2. Wyłącz głośnik, po czym włącz go na nowo.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację Sony | Music Center i powtórz aktualizację

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wyświetlana jest wersja 5700 (dla wersji 2500 przed aktualizacją) lub 7600 (dla wersji 2600 i wyższej oraz 3300 i niższej przed aktualizacją), aktualizacja przebiegła pomyślnie. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Wersję można sprawdzić w ustawieniach aplikacji Sony | Music Center. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania na tej stronie.