Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • LSPX-S3

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono zgodność połączeń z urządzeniami z funkcją Party Connect

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Sony | Music Center
 • Głośniki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update 3600 for LSPX-S3 (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania do wersji 3600 — LSPX-S3)

Wersja pliku

 • 3600

Rozmiar pliku

 • 1.56 MB (1 644 304 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 21-06-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli wyświetlana wersja jest niższa niż 3600, zdecydowanie zalecamy aktualizację wewnętrznego oprogramowania. W razie wątpliwości obecną wersję wewnętrznego oprogramowania można z łatwością sprawdzić w następujący sposób:

 1. Włącz głośnik.
 2. Otwórz aplikację Sony | Music Center.
 3. Połącz głośnik z aplikacją Sony | Music Center.
 4. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 5. Wybierz opcję System.
 6. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania (liczbę w czerwonym polu).
  Obecna wersja wewnętrznego oprogramowania głośnika

Ważna informacja

 • NIE NALEŻY wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład:
  • w pociągu lub w innym miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi
  • w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz
 • Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android lub iOS i głośniki) są całkowicie naładowane.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji podłącz głośnik do sieci energetycznej przez zasilacz sieciowy.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android lub iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smartwatch.

Przed wykonywaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • W przypadku urządzeń z systemem Android proces aktualizacji trwa około 3 minut.
  Plik ma wielkość około 1.56 MB.
 • W przypadku urządzeń z systemem iOS proces aktualizacji trwa około 10 minut.
  Plik ma wielkość około 1.56 MB.
 • W zależności od środowiska łączności bezprzewodowej i używanego urządzenia z systemem Android lub iOS proces aktualizacji może się wydłużyć.
 • Aby zaktualizować głośniki, należy wykonać poniższą procedurę:
  • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
  • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do głośników.
  • Wykonaj aktualizację głośników.

Pobieranie i instalacja

Aby zaktualizować głośniki, należy wykonać poniższą procedurę:

 1. Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 2. Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do głośników.
 3. Wykonaj aktualizację głośników.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieci energetycznej.
  Aby połączyć port DC IN 5 V urządzenia z gniazdkiem sieci energetycznej, użyj zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu USB.
  Uwaga: Aktualizacji oprogramowania nie można wykonać, gdy urządzenie jest zasilane tylko z akumulatora.
 2. Włącz głośnik.
 3. Otwórz aplikację Sony | Music Center.
 4. Połącz głośnik z aplikacją Sony | Music Center.
 5. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran.
  zdjęcie ekranu aplikacji Sony | Music Center
 6. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat Update the software of the speaker. (Zaktualizuj oprogramowanie głośnika). Można wówczas nacisnąć przycisk More info (Więcej informacji).
 7. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację.
 8. Rozpocznie się pobieranie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
 9. Rozpocznie się przesyłanie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
  Uwaga: Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy wyłączać głośników. Grozi to utratą możliwości używania głośników. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk OK.
 10. Jeśli nie pojawi się następny ekran, sprawdź, czy wersja została zaktualizowana, wykonując następną czynność.
 11. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania głośnik automatycznie się wyłączy.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania.
Uwaga: Jeśli wyświetlana jest wersja 3600, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie podczas aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk OK.
 2. Wyłącz głośnik, po czym włącz go na nowo.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację Sony | Music Center i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 3600, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Wersję można sprawdzić w ustawieniach aplikacji Sony | Music Center. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania na tej stronie.