Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HT-S400
 • HT-SD40

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono łączność bezprzewodową z subwooferem

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Uwagi:

 • Nie gwarantuje się działania na wszystkich komputerach.
 • Wymagana jest fabryczna instalacja systemu operacyjnego. Nie gwarantuje się prawidłowego działania w środowiskach z systemem po aktualizacji i z wieloma systemami.
 • Nie gwarantuje się działania w zalecanym środowisku na każdym komputerze. Oprócz tego nie gwarantujemy działania w produktach, które użytkownik sam zainstalował w swoim komputerze, produktach po aktualizacji, środowiskach z wieloma systemami i środowiskach z wieloma monitorami.

Co będzie potrzebne

 • Urządzenie pamięci masowej USB: przygotuj urządzenie pamięci masowej USB sformatowane w systemie FAT32.
  Uwaga: Nie używaj urządzeń pamięci masowej USB sformatowanych w systemie innym niż FAT32.
 • Typ USB: USB2.0
 • Pojemność: od 256 MB do 32 GB

Uwaga: Nie gwarantuje się działania wszystkich urządzeń pamięci masowej USB, adapterów pamięci USB i koncentratorów USB.

Informacja o pliku

Nazwa pliku .zip

 • S400_SD40_1201.zip

Wersja pliku

 • 1.201

Rozmiar pliku

 • 3.68 MB (3 867 764 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 24-05-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli soundbar jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 1.201 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.
Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz urządzenie i upewnij się, że pozostaje ono w normalnym stanie rozruchowym.
 2. Podłącz subwoofer. Jeśli potrzebujesz informacji, jak podłączyć subwoofer, zapoznaj się z Instrukcją obsługi.
  Uwaga: Podłączenie subwoofera wpływa na wyświetlaną wersję oprogramowania.
 3. Naciskaj na pilocie przycisk SOUND FIELD, aż na ekranie pojawi się wskazanie Stream information (Informacje o strumieniu). Wówczas naciskaj przycisk (głośność). Wskazania zaczną zmieniać się następująco: Stream information (Informacje o strumieniu) → Sound field (Pole dźwiękowe) → Voice mode (Tryb głosowy) → Night mode (Tryb nocny) → Software version (Wersja oprogramowania).
 4. Przewiń zawartość, aby wyświetlić informację Version (Wersja).
 5. Jeśli nie jest zainstalowane najnowsze oprogramowanie (1.201), należy wykonać aktualizację. Jeśli wersja ma numer 1.201 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • Dokładnie przeczytaj te instrukcje.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać soundbara ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. Grozi to uszkodzeniem i koniecznością naprawy.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy wykonywać żadnych czynności.

Pobieranie i instalacja

Jeśli możliwe jest podłączenie posiadanego komputera do Internetu i pamięci USB, komputer ten może posłużyć do przeprowadzenia aktualizacji zgodnie z opisem podanym poniżej.

Krok 1: użyj komputera do przesłania pliku z aktualizacją oprogramowania do pamięci masowej USB

 1. Kliknij przycisk Pobieranie, przeczytaj i zaakceptuj regulamin, po czym kliknij przycisk Pobierz. Rozpocznie się pobieranie.
 2. Zapisz plik na pulpicie komputera lub w dowolnym innym miejscu. Nie zmieniaj nazwy pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Jeśli plik ma rozmiar 3.68 MB (3 867 764 bajty/bajtów), pobieranie przebiegło pomyślnie.
  Uwaga: Jeśli plik ma rozmiar inny niż 3.68 MB (3 867 764 bajty/bajtów), pobieranie mogło się nie udać. Usuń plik z pamięci USB i pobierz go ponownie.
 4. Dwukrotnie kliknij pobrany plik, wybierz opcję Wyodrębnij wszystkie, a następnie Wyodrębnij. Nie zmieniaj nazwy folderu.
 5. Po zakończeniu wyodrębniania powstanie folder S400_SD40_1201.zip. Upewnij się, że folder ten zawiera plik 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN.
 6. Podłącz pamięć USB do portu USB komputera.
 7. Przeciągnij i upuść pobrany plik 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN do głównego katalogu urządzenia pamięci masowej USB.
  Uwaga: Jeśli nie zapiszesz pliku 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN w głównym katalogu urządzenia pamięci masowej USB lub jeśli w głównym katalogu będą znajdowały się inne pliki, aktualizacja może się nie udać.
 8. Sprawdź, czy w głównym katalogu urządzenia pamięci masowej USB znajduje się plik o nazwie 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN. Jeśli tak, przenoszenie pliku z aktualizacją jest zakończone i można przejść do części Krok 2: zaktualizuj oprogramowanie tego urządzenia.

Krok 2: zaktualizuj oprogramowanie tego urządzenia

 1. Podłącz do soundbara przewód zasilający.
 2. Naciśnij przycisk (zasilania) na soundbarze lub pilocie i zaczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie poprzednio wybranego wejścia.
 3. Sprawdź, czy podłączony jest subwoofer.
  Uwaga: Jeśli subwoofer nie jest podłączony, podłącz go. Jeśli potrzebujesz informacji, jak podłączyć subwoofer, zapoznaj się z Instrukcją obsługi.
 4. Podłącz do soundbara pamięć USB zawierającą aktualizację oprogramowania
 5. Naciśnij przyciski (zasilania), (BLUETOOTH) i + (głośności) i trzymaj je dotąd, aż rozpocznie się aktualizacja, a na wyświetlaczu pojawi się następujące wskazanie:

  Uwagi:
  • Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. Grozi to uszkodzeniem i koniecznością naprawy.
  • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy wykonywać żadnych czynności.
  • Jeśli pojawi się komunikat ERROR (błąd), dwukrotnie kliknij nazwę kraju lub regionu i ponownie pobierz plik.
 6. Kiedy pojawi się komunikat DONE (Gotowe), soundbar uruchomi się ponownie, a aktualizacja jest zakończona.
  Uwaga: Aktualizacja oprogramowania trwa 10–15 minut.
 7. Sprawdź, czy oprogramowanie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania. Jeśli wyświetlona zostanie niewłaściwa wersja, użyj funkcji Initialize (Inicjalizuj) i ponownie sprawdź wersję. Użycie funkcji Initialize spowoduje także usunięcie informacji o parowaniu Bluetooth, dlatego należy ponownie wykonać parowanie. W przypadku pewnych urządzeń konieczne może być także usunięcie informacji o urządzeniu Bluetooth po stronie podłączonego urządzenia, a następnie ponowne parowanie. Oprócz tego może nastąpić odłączenie subwoofera. W takim przypadku zapoznaj się z punktem Podłączanie subwoofera ręcznie i ponownie wykonaj połączenie.

Sposób wykonywania inicjalizacji

 1. Na co najmniej 5 sekund naciśnij przyciski (zasilania) i (głośności).
  Uwaga: Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi.

Uwagi dotyczące wykonywania aktualizacji

Nieprawidłowe równoczesne naciśnięcie przycisków (zasilania), (BLUETOOTH) i + (głośności) może spowodować włączenie się niektórych z poniższych funkcji, zależnie od naciśniętych przycisków. Należy wówczas postępować zgodnie z poniższym opisem:

 • Naciśnięcie przycisków (zasilania) i (BLUETOOTH) może spowodować włączenie (ON) lub wyłączenie (OFF) funkcji BLUETOOTH. Po wyświetleniu komunikatu BT POWER pojawi się wskazanie OFF lub ON. W takim przypadku ustawienie uległo zmianie, zatem w celu przywrócenia go należy ponownie nacisnąć te powyższe przyciski. Funkcję BLUETOOTH można również włączyć poprzez wykonanie inicjalizacji.
 • Równoczesne naciśnięcie przycisków (BLUETOOTH) i + (głośności) bez naciśnięcia przycisku (zasilania) mogło przełączyć subwoofer w tryb połączenia ręcznego. W takim przypadku na wyświetlaczu widać komunikat SECURE LINK i miga wskaźnik LINK. Należy wówczas ponownie równocześnie nacisnąć przyciski (BLUETOOTH) i + (głośności), aby wyłączyć ten tryb.