Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1ZM2

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Aktualizacja zabezpieczeń (informacja o zabezpieczeniach wyświetlana w menu Ustawienia będzie wskazywała poziom ze kwiecień 2023 r.)
 • Ulepszono inne funkcje
UWAGA:
 • Warunkiem zwiększenia stabilności połączenia jest aktualizacja do najnowszej wersji zarówno programu Music Center for PC, jak i wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza Walkman. Zaktualizowanie do najnowszej wersji tylko jednego z nich może sprawić, że odtwarzacz Walkman nie będzie łączył się z programem Music Center for PC.
 • W odtwarzaczu Walkman musi być nastawiona właściwa data i godzina. W przeciwnym razie może nie pojawić się powiadomienie o aktualizacji. W razie potrzeby ręcznie nastaw datę i godzinę.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Wersja pliku

 • Wersja 1.06.01

Rozmiar pliku

 • NW-WM1AM2: 1 068 MB (1 120 500 848 bajty/bajtów)
 • NW-WM1ZM2: 1 068 MB (1 120 756 752 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 27-04-2023

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli oprogramowanie odtwarzacza Walkman jest już zaktualizowane do wersji 1.06.01, nie ma potrzeby wykonywania aktualizacji.

 1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
 2. Stuknij opcje UstawieniaO urządzeniu.
 3. W polach Nazwa urządzenia oraz Numer kompilacji pojawi się nazwa modelu i wersja oprogramowania.

Przed wykonywaniem aktualizacji

 • Podczas aktualizacji urządzenie musi być połączone z siecią.
 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Prześlij wszystkie dane z odtwarzacza Walkman do komputera, ponieważ aktualizacja może spowodować ich usunięcie.
 • Nie możemy zagwarantować, że wykonanie tej aktualizacji nie spowoduje usunięcia lub uszkodzenia utworów bądź danych.
 • Podczas aktualizacji w pamięci odtwarzacza Walkman musi pozostawać około 2 GB wolnego miejsca. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.
 • Jeśli w wewnętrznej pamięci flash nie ma wystarczającej ilości miejsca, prześlij niepotrzebne dane do komputera, aby zwolnić miejsce.
 • Upewnij się, że Walkman jest podłączony do zasilania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 60%.
 • Instalację tego pliku może wykonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator komputera lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
 • Ewentualne koszty transmisji pokrywa użytkownik.

Ważna informacja

Dla użytkowników programu Music Center for PC:

 • Aby zwiększyć stabilność połączenia, trzeba zaktualizować zarówno program Music Center for PC, jak i oprogramowanie odtwarzacza Walkman.
 • Zaktualizowanie do najnowszej wersji tylko jednego z nich może spowodować problemy z łączeniem.

Jeśli w odtwarzaczu Walkman nastawiona jest niewłaściwa data i godzina, powiadomienie o aktualizacji może się nie pojawić. Prosimy więc o sprawdzenie, czy nastawiona jest właściwa data i godzina. W razie potrzeby prosimy o ręczne nastawienie daty i godziny.

Jak ustawić datę i godzinę

 1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
 2. Stuknij ikonę Zegar, aby wyświetlić datę i godzinę.
  Uwaga: Jeśli data i godzina są prawidłowe, Walkman powiadomi o aktualizacji, a wykonanie pozostałej części tej procedury będzie zbędne.
 3. Wróć do ekranu głównego, stukając przycisk (ekranu głównego na pasku nawigacji) u dołu ekranu.
 4. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
 5. Kolejno stuknij w menu następujące opcje: UstawieniaSystemData i godzina.
 6. Jeśli włączona jest funkcja Użyj czasu dostarczonego przez sieć, stuknij opcję Użyj czasu dostarczonego przez sieć. Pod wpisem Użyj czasu dostarczonego przez sieć pojawią się wówczas opcje Ustaw datę i Ustaw godzinę.
 7. Jeśli data jest niewłaściwa, stuknij opcję Ustaw datę, aby nastawić właściwą datę. Stuknij OK, aby powrócić na ekran Data i godzina.
 8. Jeśli godzina jest niewłaściwa, stuknij opcję Ustaw godzinę, aby nastawić właściwą godzinę. Stuknij OK, aby powrócić na ekran Data i godzina.
 9. Stuknij opcję Użyj czasu dostarczonego przez sieć, aby włączyć tę funkcję.

Pobieranie i instalacja

Aktualizację można wykonać w jeden z poniższych sposobów:

 • Aktualizowanie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodową)
 • Aktualizowanie przy użyciu programu Music Center for PC

Krok 1: Instalacja aktualizacji

(1) Aktualizowanie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodową)

Najnowsze oprogramowanie można pobrać i zaktualizować, podłączając odtwarzacz Walkman do Internetu przez Wi-Fi. Kiedy zostanie wydane nowe oprogramowanie, a Walkman jest podłączony do sieci Wi-Fi, pojawi się powiadomienie o aktualizacji.

 1. Podłącz odtwarzacz Walkman do źródła zasilania.
 2. Włącz funkcję Wi-Fi w odtwarzaczu Walkman i połącz go z Internetem.
 3. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
 4. Stuknij opcje UstawieniaSystemAktualizacje systemu.
 5. Starannie zapoznaj się z komunikatem, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga: Przy próbie aktualizacji oprogramowania może pojawić się monit dotyczący zezwolenia na dostęp do pamięci masowej. W takim przypadku zezwól na dostęp do pamięci masowej.

(2) Aktualizowanie przy użyciu programu Music Center for PC

Music Center for PC to program komputerowy, którego można używać do zarządzania treściami w odtwarzaczu Walkman. W momencie uruchomienia program Music Center for PC łączy się przez Internet z serwerem aktualizacji w celu sprawdzenia, czy są dostępne aktualizacje odtwarzacza Walkman.

 1. Wyłącz funkcję Wi-Fi, aby odłączyć odtwarzacz Walkman od Internetu.
 2. Uruchom program Music Center for PC.
 3. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.
 4. Na ekranie odtwarzacza Walkman pojawi się komunikat Użyj USB do tych działań:. Na ekranie Użyj USB do tych działań: stuknij opcję Przesyłanie plików, a następnie OK.
 5. Na ekranie komputera pojawi się powiadomienie o aktualizacji. Starannie zapoznaj się z komunikatem, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga: W razie potrzeby włącz funkcję Wi-Fi w odtwarzaczu Walkman, aby podłączyć go do Internetu.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj poniższe czynności.

 1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego odtwarzacza Walkman.
 2. Stuknij opcje UstawieniaO urządzeniu. W polu Numer kompilacji pojawi się wersja oprogramowania.
 3. Jeśli pod wpisem Numer kompilacji pojawia się 1.06.01, aktualizacja przebiegła pomyślnie.