Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • STR-DN1080

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem objawiający się zakłóceniami w odtwarzanym dźwięku Dolby Atmos
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający odtwarzanie dźwięku Dolby Atmos przez ARC
 • Dodatkowe możliwości pracy w sieci

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware Update version M41.R.0518 for STR-DN1080 (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania do wersji M41.R.0518 — STR-DN1080)

Nazwa pliku .zip

 • UPDATE_M41R0518.zip

Wersja pliku

 • Wersja M41.R.0518

Rozmiar pliku

 • 230 MB (241 578 745 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 17-02-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli amplituner wielokanałowy jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M41.R.0518 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest amplituner wielokanałowy. Jeżeli amplituner wielokanałowy jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
 2. Włącz amplituner wielokanałowy.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran HOME (główny).
 4. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz Setup (Konfiguracja) → System Settings (Ustawienia systemowe) → System Information (Informacje o systemie), po czym naciśnij przycisk ENTER.
 5. Jeśli wersja na ekranie telewizora ma numer M41.R.0518 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania amplitunera wielokanałowego

MetodaCo będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
(ZALECANA)
 • aktywne łącze internetowe (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
 • zgodny telewizor
Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego i najszybszego sposobu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • komputer
 • urządzenie pamięci masowej USB
Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

Pobieranie i instalacja

Aktualizowanie amplitunera wielokanałowego przez Internet

Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego sposobu aktualizacji. Proces trwa zwykle około 15–60 minut. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do amplitunera wielokanałowego.

Co będzie potrzebne

 • aktywne łącze internetowe (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
 • zgodny telewizor

Jak zapewnić bezproblemowy przebieg aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Aby ukończyć go pomyślnie już za pierwszym razem, wykonaj następujące czynności:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia amplitunera wielokanałowego.
 • Podczas aktualizacji nie wyłączaj amplitunera wielokanałowego ani nie odłączaj go od zasilania.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.

Przygotowanie urządzeń

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest amplituner wielokanałowy. Jeżeli amplituner jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
 2. Podłącz amplituner wielokanałowy do Internetu. Do połączenia użyj przewodu sieci Ethernet lub łączności bezprzewodowej przez router.
 3. Włącz amplituner wielokanałowy.

Pobierz aktualizację

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje Setup (Konfiguracja) → System Settings (Ustawienia systemowe) → Software Update (Aktualizacja oprogramowania) → Update via Internet (Aktualizacja przez Internet), a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 2. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się komunikat A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (W sieci znaleziono nową wersję oprogramowania. Czy chcesz zaktualizować oprogramowanie?), wybierz pilotem OK, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 3. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.xxxx New version M41.R.0518 (Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wyłączaj zasilania. Obecna wersja M41.R.xxxx, nowa wersja M41.R.0518), wybierz pilotem opcję Start, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 4. Rozpocznie się aktualizacja.
 5. Aktualizacja rozpoczyna się po mniej więcej 5 minutach od pobrania oprogramowania. Kiedy na ekranie telewizora pojawi się komunikat When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Gdy rozpocznie się aktualizacja, na wyświetlaczu amplitunera pojawi się komunikat UPDATING. Aktualizacja może potrwać do 60 minut. Po jej zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat COMPLETE (Zakończono), a amplituner automatycznie uruchomi się ponownie. Podczas aktualizacji nie odłączaj zasilania.), przyciskami na pilocie wskaż OK, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 6. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu widać komunikat UPDATING (Aktualizowanie).
 7. Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest zakończona, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat COMPLETE.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie wyłączaj amplitunera wielokanałowego ani nie odłączaj go od zasilania.
 8. Po zakończeniu aktualizacji amplituner wielokanałowy automatycznie uruchomi się na nowo.
 9. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer M41.R.0518, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania amplitunera wielokanałowego przez Internet:
 • Jeśli na ekranie telewizora pojawia się komunikat Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Niepowodzenie aktualizacji. Aby spróbować ponownie, włóż pamięć USB z aktualizacją lub połącz urządzenie z siecią. Jeśli kolejna próba się nie powiedzie, skontaktuj się z centrum obsługi klienta):
  1. Sprawdź, czy router i wszystkie urządzenia podłączone między amplitunerem wielokanałowym a routerem są włączone.
  2. Sprawdź, czy do połączenia amplitunera wielokanałowego z routerem używany jest odpowiedni przewód (prosty lub krosowany).
  3. Sprawdź, czy wszystkie przewody między amplitunerem wielokanałowym a routerem są prawidłowo podłączone.
  4. Spróbuj ponownie wykonać procedurę aktualizacji.
  Uwaga: Jeśli nie udaje Ci się zaktualizować oprogramowania, spróbuj wykonać procedurę z punktu Aktualizacja z pamięci USB.
 • Jeśli po rozpoczęciu aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora pojawia się komunikat Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% (Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się, w zależności od połączenia sieciowego aktualizacja przez Internet może zająć dużo czasu (do 60 minut). Z tego powodu wyświetlany jest komunikat Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% (Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
 • Jeśli podczas aktualizacji przez Internet na ekranie telewizora pojawia się komunikat Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Niepotwierdzony status połączenia. Brak połączenia z serwerem. Należy spróbować później.) i nie można zaktualizować wewnętrznego oprogramowania:
  1. Sprawdź, czy podłączono przewód sieci LAN.
  2. Sprawdź w ustawieniach sieci, czy amplituner wielokanałowy ma własny adres IP. (Jeśli używasz serwera proxy, zamiast nazwy hosta serwera proxy wpisz w polu Serwer proxy adres IP używanego serwera proxy.)
  3. Ponownie przeprowadź aktualizację.
 • Jeśli podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii, włącz amplituner wielokanałowy i ponownie spróbuj wykonać aktualizację.
 • Jeśli aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 90 minut, a amplituner wielokanałowy jest podłączony do sieci bezprzewodowej, użyj połączenia przewodowego i ponownie spróbuj wykonać procedurę. Jeśli problem nadal występuje, może to świadczyć o małej szybkości przesyłania danych w sieci. W takim przypadku należy spróbować zaktualizować zestaw, wykonując procedurę „Aktualizacja z pamięci USB”.
 • Jeśli na ekranie telewizora pojawia się komunikat This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (To urządzenie nie jest podłączone do sieci. Wykonaj diagnostykę sieci w ustawieniach połączenia serwera), sprawdź, czy do amplitunera wielokanałowego podłączony jest przewód LAN.
 • Jeśli na ekranie telewizora pojawia się komunikat Already Updated (Już zaktualizowano), w amplitunerze wielokanałowym zainstalowana jest już najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Aktualizacja z pamięci USB i komputera

Jeśli to możliwe, zaleca się aktualizację przez Internet. W przeciwnym razie można skorzystać z tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie do amplitunera wielokanałowego.

Zalecamy korzystanie z następujących systemów operacyjnych:

 • Windows 8.1, 10, 11
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Jak zapewnić bezproblemowy przebieg aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Aby ukończyć go pomyślnie już za pierwszym razem, wykonaj następujące czynności:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia amplitunera wielokanałowego.
 • Podczas aktualizacji nie wyłączaj amplitunera wielokanałowego ani nie odłączaj go od zasilania.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.

Pobierz aktualizację i zapisz ją w komputerze

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik UPDATE_M41R0518.zip do komputera. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 230 MB (241 578 745 bajty/bajtów).

Zapisz plik w pamięci USB

 1. Wypakuj plik i zapisz go w komputerze:
  • Dla użytkowników komputerów Mac: Przejdź do miejsca, w którym znajduje się pobrany plik, i dwukrotnie kliknij plik UPDATE_M41R0518.zip. Folder z wypakowanymi plikami nosi nazwę UPDATE
  • Dla użytkowników Windows:
   1. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik UPDATE_M41R0518.zip i wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie.
   2. W oknie Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip) kliknij przycisk Wyodrębnij.
   3. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie UPDATE.
 2. Sprawdź, czy w folderze UPDATE znajdują się następujące cztery pliki: MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN and MSB41-FW_MB.ID.
 3. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
  • Dla użytkowników komputerów Mac: Przeciągnij i upuść folder UPDATE do głównego katalogu urządzenia USB.
  • Dla użytkowników Windows:
   1. Przejdź do katalogu, w którym został utworzony folder UPDATE, i kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy.
   2. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Wyślij do.
   3. Kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
   4. Folder z aktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.

Uwaga: Jeżeli plik nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa pliku, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.

Przenieś aktualizację do amplitunera wielokanałowego

 1. Przygotuj sprzęt:
  1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest amplituner wielokanałowy. Jeżeli amplituner jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
  2. Włącz amplituner wielokanałowy.
  3. Upewnij się, że do amplitunera wielokanałowego nie jest podłączone żadne inne urządzenie USB; jeśli jest, odłącz je.
 2. Prześlij aktualizację:
  1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB z plikiem z aktualizacją do portu USB z przodu amplitunera wielokanałowego.
  2. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje Setup (Konfiguracja) → System Settings (Ustawienia systemowe) → Software Update (Aktualizacja oprogramowania) → Update via USB Memory (Aktualizacja z pamięci USB), po czym naciśnij przycisk ENTER.
  3. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M41.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (W pamięci USB odnaleziono pliki aktualizacyjne. Czy zaktualizować oprogramowanie? Obecna wersja oprogramowania: M35.R.XXXX, nowa wersja: M41.R.0518. Nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj pamięci USB podczas aktualizacji), wybierz pilotem OK, po czym naciśnij przycisk ENTER.
  4. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się komunikat When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Gdy rozpocznie się aktualizacja, na wyświetlaczu pojawi się komunikat UPDATING. Aktualizacja może potrwać do 60 minut. Po jej zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat COMPLETE (Zakończono), a amplituner automatycznie uruchomi się ponownie. Podczas aktualizacji nie odłączaj zasilania.), przyciskami na pilocie wskaż OK, po czym naciśnij przycisk ENTER.
  5. Rozpocznie się aktualizacja.
  6. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu widać komunikat UPDATING (Aktualizowanie).
  7. Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest zakończona, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat COMPLETE.
   Uwaga: Podczas aktualizacji nie wyłączaj amplitunera wielokanałowego ani nie odłączaj go od zasilania.
  8. Po zakończeniu aktualizacji odtwarzacz automatycznie się wyłączy. Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy używać ani wyłączać odtwarzacza.
  9. Odłącz urządzenie USB od amplitunera wielokanałowego i włącz amplituner.
  10. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer M41.R.0518, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania amplitunera wielokanałowego przy użyciu komputera i płyty:
 • Jeśli na wyświetlaczu amplitunera na przemian pojawiają się komunikaty UPDATE (Aktualizacja) i ERROR (Błąd):
  1. Wyłącz zestaw i odłącz przewód zasilający.
  2. Włącz zasilanie amplitunera wielokanałowego.
  3. Wykonaj procedurę „Aktualizacja z pamięci USB”.
 • Jeśli podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii, włącz amplituner wielokanałowy i ponownie wykonaj procedurę Aktualizacja z pamięci USB.
 • Jeśli nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego UPDATE_M41R0518.zip pobranego ze strony internetowej, spróbuj usunąć plik i pobrać go ponownie.
 • Jeśli aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 90 minut:
  1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka sieci energetycznej, odczekaj kilka minut i podłącz go na nowo.
  2. Włącz amplituner wielokanałowy.
  3. Spróbuj ponownie wykonać procedurę aktualizacji.