Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HT-ST5000

Informacja otym pliku do pobrania

Korzyści iudoskonalenia

 • Dodatkowe możliwości pracy wsieci

Wcześniejsze korzyści iudoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści iudoskonalenia

Informacja opliku

Nazwa pliku

 • Sound Bar firmware to version M40.R.0518 (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania soundbara do wersji M40.R.0518)

Wersja pliku

 • M40.R.0518

Rozmiar pliku

 • 228 MB (240 119 916bajty/bajtów)

Data wydania

 • 17-02-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli soundbar jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M40.R.0518 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor iwybierz wnim wejście, do którego podłączony jest soundbar. Jeżeli soundbar jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
 2. Włącz soundbar.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie izaczekaj, aż pojawi się ekran HOME (główny).
 4. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz zekranu głównego opcje Setup (Konfiguracja) → System Settings (Ustawienia systemowe), po czym naciśnij przycisk ENTER.
 5. Wskaż opcję System Information (Informacje osystemie) inaciśnij przycisk ENTER.
 6. Jeśli wersja na ekranie telewizora ma numer Software Version M40.R.0518 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — wprzeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia soundbara.
 • Nie wyłączaj soundbara inie odłączaj go od zasilania wtrakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych winstrukcji.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie odłączaj przewodu zasilającego ani przewodu sieci LAN. Grozi to awarią systemu.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania soundbara

MetodaCo będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
(ZALECANA)
 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia soundbara do Internetu
 • Zapewnienie, że do soundbara podłączone są:
  • aktywne łącze internetowe
  • zgodny telewizor
Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego inajszybszego sposobu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • komputer
 • urządzenie pamięci masowej USB
Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

Pobieranie iinstalacja

Aktualizowanie soundbara przez Internet

Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego sposobu aktualizacji. Proces trwa zwykle około 15–30minut. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, anastępnie pobrać aktualizację zInternetu do soundbara.

Co będzie potrzebne

 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia soundbara do Internetu
 • Zapewnienie, że do soundbara podłączone są:
  • aktywne łącze internetowe (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
  • zgodny telewizor

Przygotowanie urządzeń

 1. Włącz telewizor iwybierz wnim wejście, do którego podłączony jest soundbar. Jeżeli soundbar jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
 2. Podłącz soundbar do Internetu. Do połączenia użyj przewodu sieci Ethernet.
 3. Włącz soundbar.
  Uwaga: Czasami może się pojawić komunikat The file is corrupted (Plik jest uszkodzony), można jednak przejść do następnej czynności.
 4. Naciśnij przycisk HOME na pilocie izaczekaj, aż pojawi się ekran HOME (główny).

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz zekranu głównego opcje Setup (Konfiguracja) → Software Update (Aktualizacja oprogramowania) → Update via Internet (Aktualizacja przez Internet), anastępnie naciśnij przycisk ENTER.
 2. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się komunikat A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Wsieci znaleziono nową wersję oprogramowania. Czy chcesz zaktualizować oprogramowanie?), wybierz pilotem OK, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 3. Aktualizacja rozpoczyna się po mniej więcej 5minutach od pobrania oprogramowania.
 4. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0518 (Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wyłączaj zasilania. Obecna wersja M40.R.xxxx, nowa wersja M40.R.0518), wybierz pilotem opcję Start, anastępnie naciśnij przycisk ENTER.
 5. Rozpocznie się aktualizacja.
 6. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update Caution (Ostrzeżenie oaktualizacji), wybierz pilotem OK, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 7. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat UPDT.
 8. Pojawienie się komunikatu DONE (Gotowe) na wyświetlaczu na panelu przednim oznacza zakończenie aktualizacji wewnętrznego oprogramowania. Nie wyłączaj soundbara inie odłączaj go od zasilania wtrakcie aktualizacji.
 9. Po zakończeniu aktualizacji soundbar automatycznie uruchomi się na nowo.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer M40.R.0518, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie wrazie problemów zaktualizacją wewnętrznego oprogramowania soundbara przez Internet:

 • Jeśli na ekranie telewizora pojawia się komunikat Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Niepowodzenie aktualizacji. Aby spróbować ponownie, włóż pamięć USB zaktualizacją. Jeśli kolejna próba się nie powiedzie, skontaktuj się zcentrum obsługi klienta):
  1. Sprawdź, czy router iwszystkie urządzenia podłączone między soundbarem arouterem są włączone.
  2. Sprawdź, czy do połączenia soundbara zrouterem używany jest odpowiedni przewód (prosty lub krosowany).
  3. Sprawdź, czy wszystkie przewody między soundbarem arouterem są prawidłowo podłączone.
  4. Spróbuj ponownie wykonać procedurę aktualizacji. Jeśli nie udaje Ci się zaktualizować oprogramowania, spróbuj wykonać procedurę zpunktu Aktualizacja zpamięci USB.
 • Jeśli po rozpoczęciu aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora pojawia się komunikat Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB ixx% (Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB ixx%), ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się: wzależności od połączenia sieciowego aktualizacja przez Internet może zająć dużo czasu (do 60minut). Ztego powodu wyświetlany jest komunikat Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB ixx% (Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB ixx%), ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
 • Jeśli podczas aktualizacji przez Internet na ekranie telewizora pojawia się komunikat Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Niepotwierdzony status połączenia. Brak połączenia zserwerem. Należy spróbować później.) inie można zaktualizować wewnętrznego oprogramowania:
  • Sprawdź, czy podłączono przewód sieci LAN.
  • Sprawdź, czy soundbar ma własny adres IP wustawieniach sieci. (Jeśli używasz serwera proxy, zamiast nazwy hosta serwera proxy wpisz wpolu Serwer proxy adres IP używanego serwera proxy.)
  • Ponownie przeprowadź aktualizację.
 • Jeśli podczas aktualizacji wystąpiła przerwa wdostawie energii, włącz soundbar iponownie spróbuj wykonać aktualizację.
 • Jeśli aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 60minut, asoundbar jest podłączony do sieci bezprzewodowej, użyj połączenia przewodowego iponownie spróbuj wykonać procedurę. Jeśli problem nadal występuje, może to świadczyć omałej szybkości przesyłania danych wsieci. Wtakim przypadku należy spróbować zaktualizować zestaw, wykonując procedurę Aktualizacja zpamięci USB.
 • Jeśli na ekranie telewizora pojawia się komunikat This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (To urządzenie nie jest podłączone do sieci. Wykonaj diagnostykę sieci wustawieniach połączenia serwera), sprawdź, czy do soundbara podłączony jest przewód LAN.
 • Jeśli na ekranie telewizora pojawia się komunikat Already Updated (Już zaktualizowano), wsoundbarze zainstalowana jest już najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Aktualizacja zpamięci USB ikomputera

Jeśli to możliwe, zaleca się aktualizację przez Internet. Wprzeciwnym razie można skorzystać ztej metody. Pobierz aktualizację do komputera, przenieś ją do pamięci USB, anastępnie do soundbara.

Przygotowanie do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania

Przed rozpoczęciem pobierania pliku zaktualizacją wewnętrznego oprogramowania należy upewnić się, że wkomputerze jest zainstalowany jeden zponiższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować pamięć USB.

Systemy operacyjne:
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Przeczytaj izaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik UPDATE_M40R0518.zip do komputera. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy iwybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 228MB 240 119 916bajty/bajtów.
Skopiuj pliki aktualizacji do pamięci USB:
 1. Wyodrębnij plik aktualizacji zarchiwum UPDATE_M40R0518.zip.
  • Dla użytkowników komputerów Mac:
   1. Przejdź do miejsca, wktórym znajduje się pobrany plik, idwukrotnie kliknij plik UPDATE_M40R0518.zip.
   2. Utworzony zostanie nowy folder onazwie UPDATE.
  • Dla użytkowników Windows:
   1. Przejdź do katalogu zpobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik UPDATE_M40R0518.zip iwybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie.
    Uwaga: Przeglądarka Microsoft Edge domyślnie zapisuje pobrane pliki wfolderze Pobrane. Aby odszukać folder Pobrane, kliknij kafelek Pulpit na ekranie Start iodszukaj pobrany plik za pomocą programu Eksplorator Windows.
   2. Woknie Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip) kliknij przycisk Wyodrębnij.
   3. Utworzony zostanie nowy folder onazwie UPDATE.
    Uwaga: Wyodrębnione zostaną cztery pliki: MSB40-FW.BIN, MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN, and MSB40FW_MB.ID.
 2. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
 3. Skopiuj folder UPDATE do urządzenia pamięci masowej USB:
  • Dla użytkowników komputerów Mac: Przeciągnij iupuść folder UPDATE do głównego katalogu urządzenia USB.
  • Dla użytkowników Windows:
   1. Przejdź do katalogu, wktórym został utworzony folder UPDATE, ikliknij ten folder prawym przyciskiem myszy.
   2. Zwyświetlonego menu wybierz polecenie Wyślij do, po czym kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
   3. Folder zaktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.
  Uwaga: Jeżeli folder nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa folderu, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.
 4. Po skopiowaniu folderu UPDATE odłącz pamięć USB od komputera.
Prześlij aktualizację do odtwarzacza:
 1. Przygotuj sprzęt:
  1. Włącz telewizor iwybierz wnim wejście, do którego podłączony jest soundbar. Jeżeli soundbar jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
  2. Włącz soundbar.
  3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie izaczekaj, aż pojawi się ekran HOME (główny).
  4. Podłącz pamięć USB zawierającą 4 pliki.
 2. Prześlij aktualizację:
  1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz zekranu HOME (głównego) opcje Setup (Konfiguracja) → Software Update (Aktualizacja oprogramowania), po czym naciśnij przycisk ENTER.
  2. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję Update via USB Memory (Aktualizacja zpamięci USB). Naciśnij przycisk ENTER.
  3. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M40.R.XXXX New version M40.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Wpamięci USB odnaleziono pliki aktualizacyjne. Czy zaktualizować oprogramowanie? Obecna wersja oprogramowania: M40.R.XXXX, nowa wersja: M40.R.0518. Nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj pamięci USB podczas aktualizacji), wybierz pilotem OK, po czym naciśnij przycisk ENTER.
  4. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update Caution (Ostrzeżenie oaktualizacji), wybierz pilotem OK, po czym naciśnij przycisk ENTER.
  5. Rozpocznie się aktualizacja.
  6. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat UPDT.
  7. Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest zakończona, gdy na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się komunikat DONE (Gotowe), asoundbar automatycznie uruchomi się ponownie.
   Uwaga: Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła.

Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer M40.R.0518, aktualizacja przebiegła pomyślnie

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie wrazie problemów zaktualizacją wewnętrznego oprogramowania soundbara przy użyciu komputera ipamięci USB:
 • Jeśli na wyświetlaczu na panelu przednim na przemian pojawiają się komunikaty UPDT iERROR (Błąd):
  1. Wyłącz zestaw iodłącz przewód zasilający.
  2. Włącz zasilanie soundbara.
  3. Wykonaj procedurę Aktualizacja zpamięci USB.
 • Jeśli podczas aktualizacji wystąpiła przerwa wdostawie energii, włącz soundbar iponownie wykonaj procedurę Aktualizacja zpamięci USB.
 • Jeśli nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego UPDATE_M40R0518.zip pobranego ze strony internetowej, spróbuj usunąć plik ipobrać go ponownie.
 • Jeśli aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30minut:
  1. Odłącz przewód zasilający, odczekaj kilka minut ipodłącz go na nowo.
  2. Włącz soundbar.
  3. Spróbuj ponownie wykonać procedurę aktualizacji.