• XAV-AX5550D

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem zniekształcania komend nawigacji podczas korzystania z systemu CarPlay
 • Poprawiono efektywność wykorzystania procesora w celu usprawnienia działania
 • Zwiększono bezpieczeństwo wewnętrznego oprogramowania

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem przerw w dźwięku przy odtwarzaniu pliku FLAC, gdy dane o dźwięku znajdują się w pierwszej części pliku
 • Poprawiono bezpieczeństwo wewnętrznego oprogramowania produktu
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał użycie sterowania dotykowego w trybie WebLink Cast, gdy aplikacja hosta działała w systemie iOS 13.4

Informacja o pliku

Nazwa pliku .zip

 • XAV-AX5550D_v113.zip

Wersja pliku

 • 1.13

Rozmiar pliku

 • 8.56 MB (8 985 929 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 26-01-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Jeśli wyświetlana jest wersja 1.13, nie ma potrzeby aktualizacji oprogramowania.

 1. Włącz urządzenie.
 2. ekranu głównego wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję General (Ogólne).
 4. Wybierz opcję Firmware Version (Wersja oprogramowania). Zostanie wyświetlona bieżąca wersja wewnętrznego oprogramowania.

Pobieranie i instalacja

Jak pobrać aktualizację

 1. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB, na którym znajduje się co najmniej 10 MB wolnego miejsca. Pojemność urządzenia USB nie może być większa niż 32 GB (FAT16 lub FAT32).
  Uwagi:
  • Nie są obsługiwane urządzenia pamięci masowej USB w formacie exFAT
  • Nie są obsługiwane urządzenia pamięci masowej USB o pojemności większej niż 32 GB
 2. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 3. Pobierz plik z aktualizacją do komputera.
 4. Wypakuj pobrany plik .zip. Zawiera on 3 pliki (SHSO1130.FIR, SHMD1130.U88, and SHDS1130.up6).
 5. Skopiuj wszystkie 3 pliki do głównego katalogu urządzenia pamięci masowej USB podłączonego do komputera.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera.

Ważna informacja

 • Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu i włącz silnik, aby zapobiec spadkowi napięcia zasilającego urządzenie.
 • Podczas aktualizacji nie wyłączaj urządzenia.
 • Podczas aktualizacji nie odłączaj urządzenia pamięci masowej USB.
 • Po aktualizacji nastaw datę i godzinę.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB 1 radioodtwarzacza.
 2. ekranu głównego wybierz opcję Settings (Ustawienia). Jeśli nie możesz znaleźć ikony Settings (Ustawienia), przesuń palcem od dołu ekranu głównego, a następnie od prawej do lewej strony.
 3. Wybierz opcję General (Ogólne).
 4. Wybierz opcję Firmware Version (Wersja oprogramowania).
 5. Wybierz opcję Update (Aktualizuj).
  • Jeśli nie możesz użyć przycisku Update, skontroluj strukturę plików w urządzeniu pamięci masowej USB. Plik z aktualizacją mógł zostać zapisany w niewłaściwym miejscu w urządzeniu pamięci masowej USB lub nie jest obsługiwany.
  • Jeśli na radioodtwarzaczu pojawia się komunikat Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port 1 (Odwiedź witrynę pomocy technicznej i podłącz urządzenie USB (z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania) do portu USB 1), sprawdź pliki w urządzeniu pamięci masowej USB. Urządzenie pamięci masowej USB może nie zawierać właściwego pliku aktualizacji.
  • Jeśli wyświetlana jest wersja inna niż 1.13, pobierz najnowszy plik aktualizacji. Użyty plik aktualizacji może być niewłaściwy.
 6. Ponownie wybierz opcję Update (Aktualizuj). Urządzenie rozpocznie aktualizację.
 7. W przypadku pojawienia się poniższego komunikatu odłącz urządzenie pamięci masowej USB i podłącz je do portu USB 2 radioodtwarzacza. Please disconnect the USB device from USB port 1 and connect it to USB port 2. Update will continue automatically. (Odłącz urządzenie USB od portu USB 1 urządzenia i podłącz je do portu USB 2. Aktualizacja będzie automatycznie kontynuowana.) Aktualizacja zostanie wznowiona.
  Uwaga: Aktualizacja trwa około 3 minut.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Włącz urządzenie.
 2. ekranu głównego wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję General (Ogólne).
 4. Wybierz opcję Firmware Version (Wersja oprogramowania). Zostanie wyświetlona aktualna wersja wewnętrznego oprogramowania.
  Uwaga: Jeśli pojawi się wersja 1.13 aktualizacja wewnętrznego oprogramowania została zakończona.

Jeżeli próba aktualizacji wewnętrznego oprogramowania zakończy się niepowodzeniem, spróbuj użyć innego urządzenia pamięci masowej USB.

Pytania i odpowiedzi

Rozwiązywanie problemów

Przycisk Update (Aktualizuj) jest nieaktywny: Sprawdź, czy pliki SHSO1130.FIR, SHMD1130.U88, and SHDS1130.up6 zostały poprawnie zapisane w głównym katalogu urządzenia pamięci masowej USB.

Pojawia się komunikat This data is not compatible (Niezgodność danych): Urządzenie pamięci masowej USB nie zawiera właściwych plików aktualizacji lub jest uszkodzone. Skasuj z urządzenia pamięci masowej USB zapisane na nim pliki lub użyj innego urządzenia pamięci masowej USB, po czym od początku powtórz całą procedurę pobierania i aktualizacji.