Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HT-A5000

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Umożliwia przesyłanie muzyki w formacie 360 Reality Audio z serwisu Amazon Music przy użyciu technologii Chromecast built-in
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający regulację głośności (VOL) pilotem od telewizora
 • Rozwiązano inne drobne problemy

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware Update version 1.378 for HT-A5000 (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania do wersji 1.378 — HT-A5000)

Wersja pliku

 • 1.378

Rozmiar pliku

 • 488 MB (511 726 314 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 15-11-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli soundbar jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 1.378 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor i upewnij się, że jest on przełączony na sygnał z podłączonego soundbara. Przykładowo, jeśli soundbar podłączony jest do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
 2. Włącz soundbar.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran HOME (główny)
 4. Z menu głównego wybierz opcje Setup (Konfiguracja) → Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), po czym naciśnij przycisk ENTER.
 5. Wybierz opcje System Settings (Ustawienia systemowe) → System Information (Informacje o systemie), używając do tego przycisków ze strzałkami na pilocie. Następnie naciśnij przycisk ENTER.
 6. Jeśli wersja na ekranie telewizora ma numer 001.378 lub wyższy (początkowe dwa zera w numerze wersji można zignorować), zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • Ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu HT-A5000 należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać produktu HT-A5000 lub odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Podczas pobierania oprogramowania lub aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. Grozi to awarią urządzenia.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania:

MetodaCo będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
(ZALECANA)
 • aktywne połączenie z Internetem (za pomocą routera bezprzewodowego)
 • zgodny telewizor
Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego i najszybszego sposobu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • komputer
 • urządzenie pamięci masowej USB
Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

Pobieranie i instalacja

Aktualizacja przez Internet

Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego sposobu aktualizacji. Proces trwa zwykle około 15–30 minut. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu.

Co będzie potrzebne:

 • aktywne połączenie z Internetem (za pomocą routera bezprzewodowego)
 • zgodny telewizor

Przygotowanie urządzeń:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy wybrane jest wejście sygnału z podłączonego soundbara. (Jeżeli zatem soundbar jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2)
 2. Podłącz soundbar do Internetu za pomocą routera bezprzewodowego.
 3. Włącz soundbar.
 4. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran HOME (główny).

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje Setup (Konfiguracja) → Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) → Software Update (Aktualizacja oprogramowania) → Network update (Aktualizacja przez sieć), a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 2. Kiedy na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.378 (Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wyłączaj zasilania. Obecna wersja 00x.xxx, nowa wersja 001.378), wybierz pilotem opcję OK, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 3. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update Caution (Ostrzeżenie o aktualizacji). Używając pilota, wybierz opcję OK. Naciśnij przycisk ENTER.
 4. Rozpocznie się pobieranie danych wewnętrznego oprogramowania z Internetu do soundbara.
 5. Po pobraniu soundbar uruchomi się ponownie i rozpocznie się aktualizacja głównego urządzenia. Podczas aktualizacji głównego urządzenia na wyświetlaczu na panelu przednim widać wskazanie postępu XX%.
 6. Po zakończeniu aktualizacji głównego urządzenia soundbar automatycznie uruchamia się na nowo. W razie potrzeby rozpoczyna się wówczas aktualizacja subwoofera lub tylnych głośników.
 7. Aktualizacja jest zakończona, gdy na telewizorze pojawi się komunikat o zakończeniu.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer 1.378, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania soundbara przez Internet.

 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat The device is not connected to network. To update, your Sound Bar needs to be connected to the Internet. (Urządzenie nie ma połączenia z siecią. W celu aktualizacji trzeba podłączyć soundbar do Internetu.). Jeśli nie udaje Ci się wykonać procedury Aktualizacja przez Internet, spróbuj wykonać procedurę Aktualizacja z pamięci USB.
  1. Upewnij się, że router i wszystkie urządzenia podłączone między soundbarem a routerem są włączone.
  2. Upewnij się, że wszystkie przewody między soundbarem a routerem są prawidłowo podłączone.
  3. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji
 • Po rozpoczęciu aktualizacji przez Internet na ekranie telewizora pojawia się komunikat Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% (Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
  W zależności od połączenia sieciowego aktualizacja przez Internet może zająć dużo czasu (do 60 minut). Z tego powodu wyświetlany jest komunikat Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% (Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
 • Podczas aktualizacji przez Internet na ekranie telewizora pojawia się komunikat Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Niepotwierdzony status połączenia. Brak połączenia z serwerem. Należy spróbować później.) i nie można zaktualizować wewnętrznego oprogramowania.
  1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią bezprzewodową.
  2. Sprawdź, czy soundbar ma własny adres IP w ustawieniach sieci. (Jeśli używasz serwera proxy, zamiast nazwy hosta serwera proxy wpisz w polu „Proxy Server” adres IP serwera proxy.)
  3. Ponownie przeprowadź aktualizację.
 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Włącz soundbar i ponownie spróbuj wykonać aktualizację.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 60 minut.
  Jeśli problem nadal występuje, może to świadczyć o małej szybkości przesyłania danych w sieci. W takim przypadku zaktualizuj zestaw, wykonując procedurę Aktualizacja z pamięci USB.
 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat Already Updated (Już zaktualizowano).
  W soundbarze zainstalowana jest już najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania

Aktualizacja z pamięci USB i komputera

Jeśli to możliwe, zaleca się aktualizację przez Internet. W przeciwnym razie można skorzystać z tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przesłaniu jej do pamięci USB, a następnie do produktu HT-A5000.

Przygotowanie do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania

Przed rozpoczęciem pobierania pliku z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania należy upewnić się, że w komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować pamięć USB.

Systemy operacyjne

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik A5HT-1_378.zip do komputera. Zapamiętaj katalog użyty do zapisu.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 488 MB (511 726 314 bajty/bajtów).
Skopiuj pliki do pamięci USB:
 1. Wyodrębnij plik aktualizacji z archiwum A5HT-1_378.zip.
  • System operacyjny Mac OS X:
   1. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się pobrany plik, i dwukrotnie kliknij plik A5HT-1_378.zip.
   2. Utworzony zostanie nowy plik o nazwie F_A5HT2.UPG.
  • System operacyjny Microsoft Windows:
   1. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik A5HT-1_378.zip i wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie.
    Uwaga: Przeglądarka Microsoft Edge w systemie Windows domyślnie zapisuje pobrane pliki w folderze Pobrane. Aby odszukać folder Pobrane, kliknij kafelek Pulpit na ekranie Start i odszukaj pobrany plik za pomocą programu Eksplorator Windows.
   2. W oknie Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip) kliknij przycisk Wyodrębnij.
   3. Utworzony zostanie nowy plik o nazwie F_A5HT2.UPG.
 2. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
 3. Skopiuj plik F_A5HT2.UPG do urządzenia pamięci masowej USB:
  • Systemy operacyjne Mac OS X: Przeciągnij i upuść plik F_A5HT2.UPG do głównego katalogu urządzenia USB.
  • Systemy operacyjne Windows:
   1. Przejdź do katalogu, w którym został utworzony folder, i kliknij plik F_A5HT2.UPG prawym przyciskiem myszy.
   2. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Wyślij do, po czym kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
   3. Plik F_A5HT2.UPG zostanie skopiowany do urządzenia USB.
  Uwaga: Jeżeli folder nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa folderu, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.
 4. Po skopiowaniu pliku F_A5HT2.UPG odłącz pamięć USB od komputera
Prześlij aktualizację do produktu HT-A5000

Przygotuj cały sprzęt, po czym prześlij aktualizację do produktu HT-A5000.

Przygotuj sprzęt:
 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest soundbar. (Jeżeli zatem soundbar jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2).
 2. Włącz soundbar.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran HOME (główny).
 4. Włóż pamięć USB zawierającą plik F_A5HT2.UPG.
Prześlij aktualizację:
 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu HOME (głównego) opcje Setup (Konfiguracja) → Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) → Software Update (Aktualizacja oprogramowania) → USB update (Aktualizacja przez USB), a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 2. Kiedy na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update to a new software version. Never turn off power while performing the update. Current version xxx.xxx New version 001.378 (Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wyłączaj zasilania. Obecna wersja xxx.xxx, nowa wersja 001.378), wybierz pilotem opcję OK, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 3. Kiedy na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update Caution (Ostrzeżenie o aktualizacji), wybierz pilotem OK, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 4. Rozpocznie się pobieranie wewnętrznego oprogramowania z pamięci USB do soundbara.
 5. Po pobraniu soundbar uruchomi się ponownie i rozpocznie się aktualizacja głównego urządzenia. Podczas aktualizacji głównego urządzenia na wyświetlaczu na panelu przednim widać wskazanie postępu XX%.
 6. Po zakończeniu aktualizacji głównego urządzenia soundbar automatycznie uruchamia się na nowo. W razie potrzeby rozpoczyna się wówczas aktualizacja subwoofera lub tylnych głośników.
 7. Aktualizacja jest zakończona, gdy na telewizorze pojawi się komunikat o zakończeniu.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer 1.378, aktualizacja przebiegła pomyślnie

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania soundbara przy użyciu komputera i pamięci USB.

 • Na wyświetlaczu na panelu przednim na przemian pojawiają się komunikaty UPDT i ERROR (Błąd).
  1. Wyłącz zestaw i odłącz przewód zasilający.
  2. Włącz zasilanie soundbara.
  3. Spróbuj ponownie wykonać procedurę Aktualizacja z pamięci USB.
 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii
  Włącz soundbar i ponownie wykonaj procedurę Aktualizacja z pamięci USB.
 • Nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego A5HT-1_378.zip pobranego ze strony internetowej.
  Czy plik pobrano pomyślnie? Usuń plik i pobierz go ponownie.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 60 minut.
  1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka sieci energetycznej, odczekaj kilka minut i podłącz go na nowo.
  2. Włącz soundbar.
  3. Spróbuj ponownie wykonać procedurę aktualizacji.