Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • DSC-RX0M2
 • DSC-RX0M2G

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono ogólną stabilność działania i wydajność aparatu

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_DSCRX0M2V310.exe

Wersja pliku

 • 3.10

Rozmiar pliku

 • 288 MB (302 342 184 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 09-11-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver.3.00 lub wcześniejszej, należy wykonać aktualizację.

Uwaga: Jeśli po włączeniu aparatu/kamery pojawia się ekran ustawień Data/Time (Data/Godzina), należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. W aparacie wybierz kolejno MenuSetup5 (Ustawienia5) → Version (Wersja).
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.
  Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującymi wersjami systemu Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Sprzęt komputerowy

Ta aktualizacja oprogramowania systemowego wymaga użycia następującego sprzętu:

 • Komputer z procesorem Intel lub AMD (nie są obsługiwane komputery z procesorem ARM)
 • Miejsce na dysku twardym: Co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: Co najmniej 600 MB

Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania aparatu: Całkowicie naładowany akumulator NP-BJ1.
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z urządzeniem.
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora (NP-BJ1).
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania urządzenie może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z urządzenia kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 10 minut. Przez ten czas nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia.
  Uwaga: Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji About This System Software Updater (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu/kamery do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj aparatu/kamery do komputera, zanim pojawi się takie polecenie.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 • Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego), wybierz w aparacie/kamerze MenuSetup3 (Ustawienia3) → USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pam. masowa). Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pam. masowa), wybierz tryb Mass Storage.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_DSCRX0M2V310.exe.
  Uwaga: Rozmiar pliku: 288 MB (302 342 184 bajty/bajtów)
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  Uwaga: Jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Microsoft Edge, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie Start i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Krok 1: uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Update_DSCRX0M2V310.exe. Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 3. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
 4. Włącz aparat i podłącz go do komputera dostarczonym przewodem USB. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat USB Mode (Tryb USB).
 5. Kliknij przycisk Dalej. W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.
  UWAGA: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
  Uwaga: Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat Could not find the camera for this update (Nie znaleziono aparatu/kamery do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz przewód USB i z powrotem go podłącz.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj użyć innego portu
 6. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako Ver.3.00 lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli obecnie zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver.3.10, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz urządzenie od komputera, kliknij Finish (Zakończ), wyłącz urządzenie, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, po czym ponownie włącz urządzenie.
  • Aktualizacja jest wymagana
   Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego w programie System Software Updater
  • Aktualizacja nie jest wymagana
   Obraz pokazujący najnowszą wersję oprogramowania w programie System Software Updater
 7. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu/kamery.
 8. Po automatycznym zresetowaniu rozpocznie się aktualizacja i pojawi się pasek postępu. Aktualizacja trwa około 10 minut.
  UWAGA: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.

 9. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia. Kiedy ponownie pojawi się zawartość ekranu LCD, kliknij Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.
  Uwaga: Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia

 1. W aparacie wybierz kolejno MenuSetup5 (Ustawienia5) → Version (Wersja).
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.
  Obraz pokazujący wersję oprogramowania po aktualizacji

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 10 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z urządzenia akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw urządzenie na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz urządzenie i ponownie wykonaj procedurę instalacji.