Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SRS-X77

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawa bezpieczeństwa połączenia.

UWAGA: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisów muzycznych przez Chromecast built-in.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update 1.60.3351 for SRS-X77 (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania do wersji 1.60.3351 — SRS-X77)

Wersja pliku

 • 1.60.3351

Rozmiar pliku

 • 165 MB (173 711 325 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 02-11-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli wewnętrzne oprogramowanie urządzenia zostało już zaktualizowane do wersji 1.60.3351, narzędzie do aktualizacji jest zbędne. W razie wątpliwości można z łatwością sprawdzić, jaka jest obecna wersja wewnętrznego oprogramowania. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Sprawdzanie przy użyciu aplikacji Sony | Music Center (SongPal).
  1. Używając aplikacji Sony | Music Center (SongPal), podłącz urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi, do której podłączony jest smartfon.
  2. Uruchom w smartfonie aplikację Sony | Music Center (SongPal).
  3. Z ekranu Speaker & Group (Głośnik i grupa) wybierz posiadany głośnik.
  4. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  5. Z ekranu Settings (Ustawienia) wybierz opcję Other Settings (Inne ustawienia).
  6. Na ekranie Other Settings (Inne ustawienia) sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania głośnika.
 • Sprawdzanie przy użyciu komputera.
  1. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu LAN (sprzedawanego oddzielnie).

   Uwaga: Upewnij się, że przełącznik NETWORK OFF/ON z tyłu urządzenia znajduje się w położeniu ON.
  2. Podłącz przewód zasilający (dostarczony) do zasilacza sieciowego (dostarczonego). Naciśnij przycisk (włączania / trybu czuwania), aby włączyć zasilanie.

   Uwaga: Zaczekaj, aż wskaźnik LINK przestanie migać i będzie świecić na różowo.
  3. Wyświetl na komputerze ustawienia urządzenia sieciowego Sony.
   1. Uruchom przeglądarkę internetową
   2. Wpisz na pasku adresu następujący adres: http://169.254.1.1
  4. Jeśli pojawi się ekran Language Setup (Ustawienia języka), wybierz żądany język.
  5. Na ekranie Device Details (Informacje o urządzeniu) wyświetlony jest wpis Firmware Version (Wersja wewnętrznego oprogramowania) (X.XX.X.XX).

   Uwaga: Na ekranie tym wyświetlane są: wersja wewnętrznego oprogramowania (Firmware Version), nazwa modelu (Model Name), nazwa urządzenia (Device Name), rodzaj połączenia (Connection Type), dostęp do Internetu (Internet Access), nazwa sieci (SSID) i sposób zabezpieczenia (Security Method).

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania osobistego zestawu muzycznego:

MetodaCo będzie potrzebnePowód użycia tej metody

Internet/sieć
(ZALECANA)

 • Przewód sieci Ethernet lub router bezprzewodowy do podłączenia osobistego zestawu muzycznego do Internetu
 • Zapewnienie, że do osobistego zestawu muzycznego podłączono:
  • aktywne łącze internetowe
Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego i najszybszego sposobu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • komputer
 • urządzenie pamięci masowej USB
Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

Instalacja

Internet/sieć

Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego sposobu aktualizacji. Proces trwa zwykle około 3–10 minut.

Uwaga: Nie można aktualizować do najnowszej wersji oprogramowania, jeśli zestaw NIE jest podłączony do Internetu.

 1. Nawiąż połączenie z Internetem (siecią)
  Uwaga: Jeśli głośnik został bezpośrednio podłączony do komputera przewodem LAN w celu sprawdzenia wersji, odłącz przewód LAN i ponownie podłącz głośnik do punktu dostępu.
 2. Jeśli głośnik jest włączony, naciśnij przycisk (włączania / trybu czuwania), aby go wyłączyć.
 3. Naciśnij przycisk (włączania / trybu czuwania), aby włączyć zasilanie.
 4. Zaczekaj, aż wskaźnik LINK przestanie migać i będzie świecić na pomarańczowo lub różowo. Kiedy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, zapala się przycisk UPDATE (Aktualizacja).
  Uwaga: Przycisk UPDATE nie zapala się, gdy zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.
 5. Stuknij przycisk UPDATE i trzymaj go dotąd, aż usłyszysz sygnały dźwiękowe. Gdy rozpocznie się aktualizacja oprogramowania, przycisk UPDATE zaczyna migać.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie można korzystać z głośnika.
 6. Częstość i sposób migania przycisku UPDATE zmienia się odpowiednio do postępów aktualizacji
 7. Po zakończeniu aktualizacji przycisk UPDATE gaśnie, a głośnik automatycznie przełącza się w tryb czuwania lub tryb czuwania BLUETOOTH/sieci
 8. Sprawdź wersję, wykonując czynności opisane w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania”, i zobacz, czy aktualizacja została zainstalowana.

Pytania i odpowiedzi

Podczas aktualizacji diody migają na czerwono, a przycisk UPDATE na pomarańczowo.

Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. W takim przypadku nie można wykonać żadnej czynności ani korzystać z żadnych funkcji zestawu oprócz przycisku zasilania. Sprawdź stan głośnika, wykonując poniższe czynności, i dokończ aktualizację oprogramowania przy użyciu pamięci masowej USB.

 1. Stuknij i przytrzymaj przycisk  (włączania / trybu czuwania), aby wyłączyć głośnik.
 2. Stuknij przycisk  (włączania / trybu czuwania), aby włączyć głośnik.
 3. Odczekaj około 3 minut (lub czas potrzebny na połączenie z siecią), po czym sprawdź stan przycisku UPDATE na głośniku.

Przycisk UPDATE świeci się na pomarańczowo.

Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. Aktualizację wewnętrznego oprogramowania osobistego zestawu muzycznego można przeprowadzić, używając pamięci USB.

Wskaźnik Przycisk włączania / trybu czuwania miga na czerwono, a przycisk UPDATE na pomarańczowo.

Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. Aktualizację wewnętrznego oprogramowania osobistego zestawu muzycznego można przeprowadzić, używając pamięci USB.

Uwagi:

 • Podczas aktualizacji głośnik powinien być cały czas podłączony do zasilania i do Internetu
 • NIE NALEŻY odłączać zasilacza sieciowego do momentu zakończenia aktualizacji
 • NIE NALEŻY wyłączać zasilania podczas aktualizacji
 • Aktualizacja trwa zwykle od 3 do 10 minut. Może też potrwać dłużej, w zależności od środowiska sieciowego użytkownika

USB

Jeśli to możliwe, zaleca się aktualizację przez Internet. W przeciwnym razie można skorzystać z tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji do komputera, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie do osobistego zestawu muzycznego.

Przygotowanie do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania:

Przed pobraniem aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy sprawdzić, czy w komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych i czy pamięć USB spełnia wymagania:

Obsługiwane systemy operacyjne:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X 10.4 lub nowszy

Uwaga: Systemu Windows 8.1 należy używać w trybie pulpitu. Nie gwarantuje się poprawnego działania na wszystkich komputerach z zainstalowanym zgodnym systemem operacyjnym.

Nośniki:

Pamięć USB: nie gwarantuje się działania każdej pamięci USB o pojemności większej niż 256 MB.

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania osobistego zestawu muzycznego z pamięci USB — procedura A

Uwaga: Po wykonaniu tej aktualizacji nie jest możliwe przywrócenie poprzedniej wersji oprogramowania.

Aby pobrać wewnętrzne oprogramowanie:
 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy i otwarte okna oprócz tej strony.
 2. Przeczytaj warunki na tej stronie i zaakceptuj je, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
 3. Pobierz aktualizację wewnętrznego oprogramowania. Rozpocznie się pobieranie pliku SRSX77V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 bajty/bajtów).
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera.
  Uwagi:
  • W przypadku systemu Windows 10 lub 8.1 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.
  • Ten plik z aktualizacją jest dedykowany do modelu SRS-X77. Nie można użyć tego pliku w przypadku innego osobistego zestawu muzycznego.
Aby przygotować pobrany plik:
 • System Windows
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik SRSX77V1603351.zip.
  2. Kliknij opcję Wyodrębnij wszystkie
  3. W oknie Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip) kliknij przycisk Wyodrębnij.
  4. Na pulpicie zostanie teraz otwarty folder SRSX77V1603351
  5. W folderze UPDATE znajdą się 4 pliki: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • System Mac OS
  1. Dwukrotnie kliknij zapisany plik SRSX77V1603351.zip.
  2. Na pulpicie komputera zostanie utworzony folder SRSX77V1603351

Uwaga: W zależności od ustawień systemu operacyjnego plik może zostać rozpakowany automatycznie po pobraniu. W niektórych przypadkach rozpakowanie pliku za pomocą czynności opisanych powyżej może nie być możliwe. Zależy to od systemu operacyjnego. Należy wówczas skorzystać z odpowiedniego narzędzia rozpakowującego.

Skopiuj pliki aktualizacji do pamięci USB:
 1. Włóż zainicjalizowaną (sformatowaną) pamięć USB do gniazda USB w komputerze.
 2. Skopiuj folder UPDATE do pamięci USB.
Zaktualizuj zestaw muzyczny przy użyciu pamięci USB:
 1. Podłącz zasilacz sieciowy (dostarczony) do gniazda DC IN 18 V na głośniku.
 2. Włącz przewód zasilający podłączony do zasilacza sieciowego do gniazdka sieci energetycznej. Przestaw przełącznik NETWORK OFF/ON z tyłu głośnika w położenie ON.
 3. Naciśnij przycisk  (włączania / trybu czuwania), aby włączyć zasilanie
 4. Odczekaj około 4 minut, aby wskaźnik LINK zaczął migać wolniej.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk AUDIO IN i przycisk zmniejszania głośności.
 6. Po sygnale dźwiękowym świeci się przycisk UPDATE.
  Uwaga: Po podłączeniu do sieci przycisk UPDATE może już świecić na pomarańczowo. W takim przypadku wykonaj czynności opisane powyżej i sprawdź, czy słychać sygnał dźwiękowy.
 7. Kiedy świeci przycisk UPDATE, włóż pamięć USB do gniazda DC-OUT ONLY (USB) z tyłu głośnika.
 8. Gdy rozpocznie się aktualizacja oprogramowania, przycisk UPDATE zaczyna migać
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie można korzystać z głośnika.
 9. Częstość i sposób migania przycisku UPDATE zmieniają się odpowiednio do postępów aktualizacji
 10. Po zakończeniu aktualizacji przycisk UPDATE gaśnie, a głośnik automatycznie przełącza się w tryb czuwania lub tryb czuwania BLUETOOTH/sieci
 11. Sprawdź wersję oprogramowania.

Uwagi:

 • Podczas aktualizacji głośnik powinien być stale podłączony do zasilania
 • NIE NALEŻY odłączać zasilacza sieciowego do momentu zakończenia aktualizacji
 • NIE NALEŻY wyłączać zasilania podczas aktualizacji
 • Aktualizacja trwa zwykle około 10 minut.

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania osobistego zestawu muzycznego z pamięci USB — procedura B

Jeśli wskaźnik  (włączania / trybu czuwania) miga na czerwono, a przycisk aktualizacji na pomarańczowo, aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.
Musisz pobrać aktualizację wewnętrznego oprogramowania do komputera, zapisać ją w pamięci USB i przesłać do głośnika.
W tym celu wykonaj poniższe czynności:

Uwaga: Po aktualizacji oprogramowania nie jest możliwy powrót do poprzedniej wersji.

Aby pobrać wewnętrzne oprogramowanie:
 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy i otwarte okna oprócz tej strony.
 2. Przeczytaj warunki na tej stronie i zaakceptuj je, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
 3. Pobierz aktualizację wewnętrznego oprogramowania. Rozpocznie się pobieranie pliku SRSX77V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 bajty/bajtów).
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera.
  Uwagi:
  • W przypadku systemu Windows 10 lub 8.1 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.
  • Ten plik z aktualizacją jest dedykowany do modelu SRS-X77. Nie można użyć tego pliku w przypadku innego osobistego zestawu muzycznego.
Aby przygotować pobrany plik:
 • System Windows
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik SRSX77V1603351.zip.
  2. Kliknij opcję Wyodrębnij wszystkie.
  3. W oknie Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip) kliknij przycisk Wyodrębnij.
  4. Na pulpicie pojawi się teraz otwarty folder SRSX77V1603351.
  5. W folderze UPDATE znajdą się 4 pliki: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • System Mac OS
  1. Dwukrotnie kliknij zapisany plik SRSX77V1603351.zip.
  2. Na pulpicie pojawi się folder UPDATE zawierający następujące pliki: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID

Uwaga: Jeśli używasz powyższych systemów operacyjnych, pobrany plik może zostać rozpakowany automatycznie. Jeśli nie możesz rozpakować plików, wykonując powyższe instrukcje, konieczne może być skorzystanie z osobnego oprogramowania rozpakowującego.

Skopiuj pliki aktualizacji do pamięci USB:
 1. Włóż pamięć USB do jednego z portów USB komputera
 2. Przeciągnij folder Update z komputera do pamięci USB
Zaktualizuj zestaw muzyczny przy użyciu pamięci USB:
 1. Podłącz głośnik do gniazdka sieci energetycznej za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego
 2. Przestaw przełącznik sieci z tyłu głośnika w położenie „on”
 3. Wyłącz głośnik, gdy wskaźnik  (włączania / trybu czuwania) zacznie migać na czerwono, a przycisk aktualizacji na pomarańczowo.
 4. Włóż pamięć USB z plikami do aktualizacji do portu DC-OUT ONLY (USB) głośnika
 5. Ponownie włącz głośnik
  Uwaga: Czynności 3–5 należy wykonać w ciągu 3 minut.
 6. Kiedy przycisk aktualizacji zacznie migać, rozpoczyna się pobieranie wewnętrznego oprogramowania do głośnika.
  Uwaga: Podczas pobierania nie można korzystać z głośnika.
 7. Wraz z postępem pobierania przyciski migają coraz wolniej i przestają migać po zakończeniu aktualizacji
 8. Po zakończeniu pobierania głośnik automatycznie przełączy się w tryb czuwania lub tryb czuwania Bluetooth/sieci.
 9. Sprawdź za pomocą programu do sprawdzania wersji oprogramowania głośników bezprzewodowych SRS-X77, czy aktualizacja została zakończona.