Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Zwiększenie stabilności działania funkcji Chromecast built-in for Audio

UWAGA: Jeśli nie były instalowane wcześniejsze aktualizacje wewnętrznego oprogramowania, ta aktualizacja usunie funkcję „Odtwarzanie zdjęć”.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w produktach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju/regionu.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Sound Bar firmware to version M34.R.2197 (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania soundbara do wersji M34.R.2197)

Nazwa pliku .zip

 • UPDATE_M34R2197.zip

Wersja pliku

 • M34.R.2197

Rozmiar pliku

 • 215 MB (225 887 064 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 12-10-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli soundbar jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M34.R.2197 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest soundbar. Jeżeli soundbar jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
 2. Włącz soundbar.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran główny.
 4. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje SetupSystem Settings (Konfiguracja → Ustawienia systemu). Następnie naciśnij przycisk ENTER.
 5. Wskaż opcję System Information (Informacje o systemie) i naciśnij przycisk ENTER.
 6. Numer wersji wewnętrznego oprogramowania na ekranie telewizora wygląda następująco: Software Version M34.R.2197.
  Jeśli wersja ma numer M34.R.2197 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia soundbara.
 • Nie wyłączaj soundbara ani nie odłączaj go od zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Podczas pobierania oprogramowania lub aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego ani przewodu sieci LAN.
 • Nie odłączaj przewodu zasilającego, dopóki aktualizacja nie zakończy się. W przeciwnym razie może to spowodować wadliwe działanie zestawu.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania soundbara

MetodaCo będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
(ZALECANA)
 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia soundbara do Internetu
 • Upewnij się, że soundbar jest podłączony do:
  • aktywnego łącza internetowego
  • zgodnego telewizora
Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego i najszybszego sposobu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • komputer
 • urządzenie pamięci masowej USB
Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

Pobieranie i instalacja

Aktualizowanie soundbara przez Internet

Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego sposobu aktualizacji. Proces trwa zwykle około 15–30 minut. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do soundbara.

Co będzie potrzebne

 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia soundbara do Internetu
 • Upewnij się, że soundbar jest podłączony do:
  • aktywnego łącza internetowego (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
  • zgodnego telewizora

Przygotowanie urządzeń

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest soundbar. Jeżeli soundbar jest podłączony do gniazda HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.
 2. Podłącz soundbar do Internetu. Do połączenia użyj przewodu sieci Ethernet.
 3. Włącz soundbar.
 4. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran główny.

Krok 1: instalacja aktualizacji

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu głównego opcje SetupSoftware UpdateUpdate via Internet (Konfiguracja → Aktualizacja oprogramowania → Aktualizacja przez Internet), po czym naciśnij przycisk Enter.
 2. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (W sieci znaleziono nową wersję oprogramowania. Czy chcesz zaktualizować oprogramowanie?). Używając pilota, wybierz opcję OK. Naciśnij przycisk ENTER.
 3. Aktualizacja rozpoczyna się po mniej więcej 5 minutach od pobrania oprogramowania.
 4. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2197 (Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wyłączaj zasilania. Obecna wersja M34.R.xxxx, nowa wersja M34.R.2197). Używając pilota, wybierz opcję Start. Naciśnij przycisk ENTER.
 5. Rozpocznie się aktualizacja.
 6. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update Caution (Ostrzeżenie o aktualizacji). Używając pilota, wybierz opcję OK. Naciśnij przycisk ENTER.
 7. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat UPDT.
 8. Pojawienie się komunikatu DONE na wyświetlaczu na panelu przednim oznacza zakończenie aktualizacji wewnętrznego oprogramowania. Nie wyłączaj soundbara i nie odłączaj go od zasilania w trakcie aktualizacji.
 9. Po zakończeniu aktualizacji soundbar automatycznie uruchomi się na nowo.

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer M34.R.2197, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania soundbara przez Internet:

 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Niepowodzenie aktualizacji. Aby spróbować ponownie, włóż pamięć USB z aktualizacją. Jeśli kolejna próba się nie powiedzie, skontaktuj się z centrum obsługi klienta).
  1. Sprawdź, czy router i wszystkie urządzenia podłączone między soundbarem a routerem są włączone.
  2. Sprawdź, czy do połączenia soundbara z routerem używany jest odpowiedni przewód (prosty lub krosowany).
  3. Sprawdź, czy wszystkie przewody między soundbarem a routerem są prawidłowo podłączone.
  4. Spróbuj ponownie wykonać procedurę aktualizacji.
  Jeśli nie udaje Ci się zaktualizować oprogramowania, spróbuj wykonać procedurę z punktu „Aktualizacja z pamięci USB”.
 • Po rozpoczęciu aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora pojawia się komunikat Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% (Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
  W zależności od połączenia sieciowego aktualizacja przez Internet może zająć dużo czasu (do 60 minut). Z tego powodu wyświetlany jest komunikat Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% (Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
 • Podczas aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora pojawia się komunikat Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Niepotwierdzony status połączenia. Brak połączenia z serwerem. Należy spróbować później.) i nie można zaktualizować wewnętrznego oprogramowania.
  • Sprawdź, czy podłączono przewód sieci LAN.
  • Sprawdź, czy soundbar ma własny adres IP w ustawieniach sieci. (Jeśli używasz serwera proxy, zamiast nazwy hosta serwera proxy wpisz w polu Serwer proxy adres IP używanego serwera proxy.)
  • Ponownie przeprowadź aktualizację.
 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Włącz soundbar i ponownie spróbuj wykonać aktualizację.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 60 minut.
  Jeśli soundbar jest podłączony do sieci bezprzewodowej, użyj połączenia przewodowego i ponownie spróbuj wykonać procedurę.
  Jeśli problem nadal występuje, może to świadczyć o małej szybkości przesyłania danych w sieci. W takim przypadku należy spróbować zaktualizować zestaw, wykonując procedurę „Aktualizacja z pamięci USB”.
 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (To urządzenie nie jest podłączone do sieci. Wykonaj diagnostykę sieci w ustawieniach połączenia serwera).
  Sprawdź, czy do soundbara podłączony jest przewód LAN.
 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat Already Updated (Już zaktualizowano).
  W soundbarze zainstalowana jest już najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Aktualizacja z pamięci USB i komputera

Jeśli to możliwe, zaleca się aktualizację przez Internet. W przeciwnym razie można skorzystać z tej metody. Pobierz aktualizację do komputera, przenieś ją do pamięci USB, a następnie do soundbara.

Przygotowanie do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania

Przed rozpoczęciem pobierania pliku z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania należy upewnić się, że w komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować pamięć USB.

Systemy operacyjne:
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Krok 1: instalacja aktualizacji

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik UPDATE_M34R2197.zip do komputera. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 215 MB 225 887 064 bajty/bajtów.
Skopiuj pliki aktualizacji do pamięci USB:
 1. Wyodrębnij plik aktualizacji z archiwum UPDATE_M34R2197.zip.
  • Dla użytkowników komputerów Mac:
   1. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się pobrany plik, i dwukrotnie kliknij plik UPDATE_M34R2197.zip.
   2. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie UPDATE.
  • Dla użytkowników Windows:
   1. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik UPDATE_M34R2197.zip i wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie.
    UWAGA: przeglądarka Internet Explorer domyślnie zapisuje pobrane pliki w folderze Pobrane. Aby odszukać folder Pobrane, kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i odszukaj pobrany plik za pomocą programu Eksplorator Windows.
   2. W oknie Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip) kliknij przycisk Wyodrębnij.
   3. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie UPDATE.
    UWAGA: Wyodrębnione zostaną cztery pliki: MSB34-FW.BIN, MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN, i MSB34FW_MB.ID.
 2. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
 3. Skopiuj folder UPDATE do urządzenia pamięci masowej USB:
  • Dla użytkowników komputerów Mac:
   Przeciągnij i upuść folder UPDATE do głównego katalogu urządzenia USB.
  • Dla użytkowników Windows:
   1. Przejdź do katalogu, w którym został utworzony folder UPDATE, i kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy.
   2. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Wyślij do, po czym kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
   3. Folder z aktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.
  UWAGA: Jeżeli folder nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa folderu, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.
 4. Po skopiowaniu folderu UPDATE wyjmij pamięć USB z komputera.
Prześlij aktualizację do odtwarzacza:

Przygotuj cały sprzęt, a następnie przenieś aktualizację do soundbara.

Przygotuj sprzęt:

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest soundbar. Jeżeli soundbar jest podłączony do gniazda HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.
 2. Włącz soundbar.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran główny.
 4. Włóż pamięć USB zawierającą 4 pliki.

Prześlij aktualizację:

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje SetupSoftware Update (Konfiguracja → Aktualizacja oprogram.). Następnie naciśnij przycisk ENTER.
 2. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję Update via USB Memory (Aktualizacja z pamięci USB). Naciśnij przycisk ENTER.
 3. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.XXXX New version M34.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (W pamięci USB odnaleziono pliki aktualizacyjne. Czy zaktualizować oprogramowanie? Obecna wersja oprogramowania: M34.R.XXXX, nowa wersja: M34.R.2197. Nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj pamięci USB podczas aktualizacji). Używając pilota, wybierz opcję OK. Naciśnij przycisk ENTER.
 4. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update Caution (Ostrzeżenie o aktualizacji). Używając pilota, wybierz opcję OK. Naciśnij przycisk ENTER.
 5. Rozpocznie się aktualizacja.
 6. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat UPDT.
 7. Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest zakończona, gdy na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się komunikat DONE (Gotowe). Soundbar automatycznie uruchomi się ponownie.
  UWAGA: Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła.

Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer M34.R.2197, aktualizacja przebiegła pomyślnie

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania soundbara przy użyciu komputera i pamięci USB:
 • Na wyświetlaczu na panelu przednim na przemian pojawiają się komunikaty UPDTERROR (Błąd).
  1. Wyłącz zestaw i odłącz przewód zasilający.
  2. Włącz zasilanie soundbara.
  3. Wykonaj procedurę „Aktualizacja z pamięci USB”.
 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Włącz soundbar i ponownie wykonaj procedurę „Aktualizacja z pamięci USB”.
 • Nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego UPDATE_M34R2197.zip pobranego ze strony internetowej.
  Czy plik pobrano pomyślnie? Spróbuj usunąć plik i ponownie go pobrać.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka sieci energetycznej, odczekaj kilka minut i podłącz go na nowo.
  2. Włącz soundbar.
  3. Spróbuj ponownie wykonać procedurę aktualizacji.