Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HT-NT3
 • HT-RT5
 • HT-ST9
 • HT-XT3

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Zwiększenie stabilności działania funkcji Chromecast built-in for Audio

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w produktach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju/regionu.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Sound Bar firmware to version M28.R.0534 (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania soundbara do wersji M28.R.0534)

Wersja pliku

 • M28.R.0534

Rozmiar pliku

 • 201 MB (211 045 006 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 12-10-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli soundbar jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M28.R.0534 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest on przełączony na sygnał z podłączonego soundbara. Przykładowo, jeśli soundbar podłączony jest do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
 2. Włącz soundbar.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran HOME (główny)
 4. Kiedy wyświetlony jest ekran HOME (główny), przyciskami ze strzałkami na pilocie wybierz kolejno opcje SetupSystem Settings (Konfiguracja → Ustawienia systemu), po czym naciśnij przycisk ENTER.
 5. Wskaż opcję System Information (Informacje o systemie) i naciśnij przycisk ENTER.
 6. Jeśli wersja na ekranie telewizora ma numer M28.R.0534 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia soundbara
 • Nie wyłączaj soundbara i nie odłączaj go od zasilania w trakcie aktualizacji
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie odłączaj przewodu zasilającego ani przewodu sieci LAN

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania soundbara:

MetodaCo będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
(ZALECANA)
 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia soundbara do Internetu
 • Upewnij się, że soundbar jest podłączony do:
  • aktywnego łącza internetowego
  • zgodnego telewizora
Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego i najszybszego sposobu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • komputer
 • urządzenie pamięci masowej USB
Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

Instalacja

Aktualizowanie soundbara przez Internet

Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego sposobu aktualizacji. Proces trwa zwykle około 15–30 minut. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do soundbara.

Co będzie potrzebne:

 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia soundbara do Internetu
 • W celu zagwarantowania, że soundbar jest podłączony do:
  • aktywnego łącza internetowego (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
  • zgodnego telewizora

Przygotowanie urządzeń:

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest soundbar. (Jeżeli zatem soundbar jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2)
 2. Podłącz soundbar do Internetu. Do połączenia użyj przewodu sieci Ethernet.
 3. Włącz soundbar.
 4. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran HOME (główny).

Krok 1: instalacja aktualizacji

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu HOME (głównego) opcje SetupSoftware UpdateUpdate via Internet (Konfiguracja → Aktualizacja oprogramowania → Aktualizacja przez Internet), po czym naciśnij przycisk ENTER.
 2. Kiedy na ekranie telewizora pojawi się komunikat A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (W sieci znaleziono nową wersję oprogramowania. Czy chcesz zaktualizować oprogramowanie?), wybierz OK i naciśnij przycisk ENTER.
 3. Aktualizacja rozpoczyna się po mniej więcej 5 minutach od pobrania oprogramowania.
 4. Kiedy na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0534 (Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wyłączaj zasilania. Obecna wersja M28.R.xxxx, nowa wersja M28.R.0534), wybierz opcję Start, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 5. Rozpocznie się aktualizacja.
 6. Kiedy na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update Caution (Ostrzeżenie o aktualizacji), wybierz OK, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 7. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat UPDT.
 8. Pojawienie się komunikatu DONE (Gotowe) na wyświetlaczu na panelu przednim oznacza zakończenie aktualizacji wewnętrznego oprogramowania. Nie wyłączaj soundbara i nie odłączaj go od zasilania w trakcie aktualizacji.
 9. Po zakończeniu aktualizacji soundbar automatycznie uruchomi się na nowo.

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła.

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer M28.R.0534, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania soundbara przez Internet.

 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Niepowodzenie aktualizacji. Aby spróbować ponownie, włóż pamięć USB z aktualizacją. Jeśli kolejna próba się nie powiedzie, skontaktuj się z centrum obsługi klienta).
  1. Upewnij się, że router i wszystkie urządzenia podłączone między soundbarem a routerem są włączone.
  2. Upewnij się, że do połączenia soundbara z routerem używany jest odpowiedni przewód (prosty lub krosowany).
  3. Upewnij się, że wszystkie przewody między soundbarem a routerem są prawidłowo podłączone.
  4. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji
  Jeśli nie udaje Ci się wykonać procedury Aktualizacja przez Internet, spróbuj wykonać procedurę Aktualizacja z pamięci USB.
 • Po rozpoczęciu aktualizacji przez Internet na ekranie telewizora pojawia się komunikat Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% (Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
  W zależności od połączenia sieciowego aktualizacja przez Internet może zająć dużo czasu (do 60 minut). Z tego powodu wyświetlany jest komunikat Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% (Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
 • Podczas aktualizacji przez Internet na ekranie telewizora pojawia się komunikat Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Niepotwierdzony status połączenia. Brak połączenia z serwerem. Należy spróbować później.) i nie można zaktualizować wewnętrznego oprogramowania.
  • Upewnij się, że podłączony jest przewód LAN.
  • Sprawdź, czy soundbar ma własny adres IP w ustawieniach sieci. (Jeśli używasz serwera proxy, zamiast nazwy hosta serwera proxy wpisz w polu „Serwer proxy” adres IP serwera proxy.)
  • Ponownie przeprowadź aktualizację.
 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Włącz soundbar i ponownie spróbuj wykonać aktualizację.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 60 minut.
  Jeśli soundbar jest podłączony do sieci bezprzewodowej, użyj połączenia przewodowego i ponownie spróbuj wykonać procedurę.
  Jeśli problem nadal występuje, może to świadczyć o małej szybkości przesyłania danych w sieci. W takim przypadku należy spróbować zaktualizować zestaw, wykonując procedurę „Aktualizacja z pamięci USB”.
 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (To urządzenie nie jest podłączone do sieci. Wykonaj diagnostykę sieci w ustawieniach połączenia serwera).
 • Sprawdź, czy do soundbara podłączony jest przewód LAN.
 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat Already Updated (Już zaktualizowano).
  W soundbarze zainstalowana jest już najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania

Aktualizacja z pamięci USB i komputera

Jeśli to możliwe, zaleca się aktualizację przez Internet. W przeciwnym razie można skorzystać z tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie do soundbara.

Przygotowanie do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania

Przed rozpoczęciem pobierania pliku aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy upewnić się, że w komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować urządzenie pamięci masowej USB.

Systemy operacyjne

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Krok 1: instalacja aktualizacji

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik UPDATE_M28R0534.zip do komputera. Zapamiętaj katalog użyty do zapisu.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 201 MB 211 045 006 bajty/bajtów.
Skopiuj pliki aktualizacji do pamięci USB:
 1. Wyodrębnij plik aktualizacji z archiwum UPDATE_M28R0534.zip.
  • Dla użytkowników komputerów Mac:
   1. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się pobrany plik, i dwukrotnie kliknij plik UPDATE_M28R0534.zip.
   2. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie UPDATE.
  • Dla użytkowników Windows:
   1. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik UPDATE_M28R0534.zip i wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie.
    Uwaga: Przeglądarka Internet Explorer w systemach Windows 8.1 i Windows 10 domyślnie zapisuje pobrane pliki w folderze Pobrane. Aby odszukać folder Pobrane, kliknij kafelek Pulpit na ekranie Start i odszukaj pobrany plik za pomocą programu Eksplorator Windows.
   2. W oknie Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip) kliknij przycisk Wyodrębnij.
   3. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie UPDATE.
    Uwaga: Wyodrębnione zostaną cztery pliki: MSB28-FW.BIN, MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BINMSB28FW_MB.ID.
 2. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
 3. Skopiuj folder UPDATE do urządzenia pamięci masowej USB:
  • Dla użytkowników komputerów Mac: Przeciągnij i upuść folder UPDATE do głównego katalogu urządzenia USB.
  • Dla użytkowników Windows:
   1. Przejdź do katalogu, w którym został utworzony folder UPDATE, i kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy.
   2. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Wyślij do, po czym kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
   3. Folder UPDATE zostanie skopiowany do urządzenia USB.
  Uwaga: Jeżeli folder nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa folderu, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.
 4. Po skopiowaniu folderu UPDATE wyjmij pamięć USB z komputera
Prześlij aktualizację do soundbara

Przygotuj cały sprzęt, a następnie przenieś aktualizację do soundbara.

Przygotuj sprzęt:
 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest soundbar. (Jeżeli zatem soundbar jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2).
 2. Włącz soundbar.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran HOME (główny).
 4. Włóż pamięć USB zawierającą 4 pliki.
Prześlij aktualizację:
 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu HOME (głównego) opcje SetupSoftware Update (Konfiguracja → Aktualizacja oprogramowania), po czym naciśnij przycisk ENTER.
 2. Wybierz opcję Update via USB Memory (Aktualizacja z pamięci USB) i naciśnij przycisk ENTER.
 3. Kiedy pojawi się komunikat Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M28.R.XXXX New version M28.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (W pamięci USB odnaleziono pliki aktualizacyjne. Czy zaktualizować oprogramowanie? Obecna wersja oprogramowania: M28.R.XXXX, nowa wersja: M28.R.0534. Nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj pamięci USB podczas aktualizacji), wybierz OK i naciśnij przycisk ENTER.
 4. Kiedy pojawi się komunikat Update Caution (Ostrzeżenie o aktualizacji), wybierz OK, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 5. Rozpocznie się aktualizacja
 6. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat UPDT.
 7. Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest zakończona, gdy na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się komunikat DONE (Gotowe). Soundbar automatycznie uruchomi się ponownie.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer M28.R.0534, aktualizacja przebiegła pomyślnie

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania soundbara przy użyciu komputera i pamięci USB.

 • Na wyświetlaczu na panelu przednim na przemian pojawiają się komunikaty UPDTERROR (Błąd).
  1. Wyłącz zestaw i odłącz przewód zasilający.
  2. Włącz zasilanie soundbara.
  3. Spróbuj ponownie wykonać procedurę Aktualizacja z pamięci USB.
 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii
  Włącz soundbar i ponownie wykonaj procedurę Aktualizacja z pamięci USB.
 • Nie można rozpakować pliku UPDATE_M28R0534.zip pobranego ze strony internetowej.
  Czy plik pobrano pomyślnie? Usuń plik i pobierz go ponownie.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut
  1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka sieci energetycznej, odczekaj kilka minut i podłącz go na nowo
  2. Włącz soundbar
  3. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji