Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • STR-DN1060
 • STR-DN860

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Zwiększenie stabilności działania funkcji Chromecast built-in for Audio

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia 

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w produktach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju/regionu.

Informacja o pliku

Nazwa

 • AV receiver firmware to version M29.R.0534 (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania amplitunera wielokanałowego do wersji M29.R.0534)

Nazwa pliku .zip

 • UPDATE_M29R0534.zip

Wersja pliku

 • Wersja M29.R.0534

Rozmiar pliku

 • 219 MB (229 809 722 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 12-10-2021

Przygotowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli amplituner wielokanałowy jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M29.R.0534 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest on przełączony na sygnał z podłączonego amplitunera wielokanałowego. Przykładowo, jeśli amplituner wielokanałowy podłączony jest do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
 2. Włącz amplituner wielokanałowy.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran HOME (główny).
 4. Naciśnij przycisk HOME na pilocie, po czym przyciskami ze strzałkami wybierz kolejno opcje SetupSystem SettingsSystem Information (Konfiguracja → Ustawienia systemu → Informacje o systemie), po czym naciśnij przycisk ENTER
 5. Jeśli wersja na ekranie telewizora ma numer M29.R.0534 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania amplitunera wielokanałowego:

MetodaCo będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
(ZALECANA)
 • Aktywne połączenie z Internetem (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
 • zgodny telewizor
Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego i najszybszego sposobu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • komputer
 • urządzenie pamięci masowej USB
Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie tą metodą, gdy nie jest możliwe połączenie przez Internet.

Instalacja

Aktualizowanie amplitunera wielokanałowego przez Internet

Zalecamy użycie tej metody jako najprostszego sposobu aktualizacji. Proces trwa zwykle około 15–60 minut. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do amplitunera wielokanałowego.

Co będzie potrzebne:

 • Aktywne połączenie z Internetem (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
 • Zgodny telewizor

Jak zapewnić bezproblemowy przebieg aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Aby ukończyć go pomyślnie już za pierwszym razem, wykonaj następujące czynności:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia amplitunera wielokanałowego
 • Podczas aktualizacji nie wyłączaj amplitunera wielokanałowego ani nie odłączaj go od zasilania
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji

Przygotowanie urządzeń:

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest amplituner wielokanałowy. (Jeżeli zatem amplituner jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2).
 2. Podłącz amplituner wielokanałowy do Internetu. Do połączenia użyj przewodu sieci Ethernet lub łączności bezprzewodowej przez router.
 3. Włącz amplituner wielokanałowy.

Pobieranie aktualizacji:

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu głównego opcje SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via Internet (Konfiguracja → Ustawienia systemu → Aktualizacja oprogramowania → Aktualizacja przez Internet), po czym naciśnij przycisk ENTER.
 2. Kiedy pojawi się komunikat A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (W sieci znaleziono nową wersję oprogramowania. Czy chcesz zaktualizować oprogramowanie?), wybierz OK, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 3. Kiedy pojawi się komunikat Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534 (Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wyłączaj zasilania. Obecna wersja M29.R.XXXX, nowa wersja M29.R.0534), wybierz opcję Start, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 4. Rozpocznie się aktualizacja.
 5. Pojawi się następujący komunikat: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Po rozpoczęciu aktualizacji na wyświetlaczu amplitunera pojawi się komunikat UPDATING (Aktualizowanie). Aktualizacja może potrwać do 60 minut. Po jej zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat COMPLETE (Zakończono), a amplituner automatycznie uruchomi się ponownie. Podczas aktualizacji nie odłączaj zasilania.)
  Uwaga: Aktualizacja rozpoczyna się po mniej więcej 5 minutach od pobrania oprogramowania. Wybierz OK, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 6. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat UPDATING (Aktualizowanie).
 7. Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest zakończona, gdy pojawi się komunikat COMPLETE.
 8. Po zakończeniu aktualizacji amplituner wielokanałowy automatycznie uruchomi się na nowo.
 9. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer M29.R.0534, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania amplitunera wielokanałowego przez Internet.

 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Niepowodzenie aktualizacji. Aby spróbować ponownie, włóż pamięć USB z aktualizacją lub połącz urządzenie z siecią. Jeśli kolejna próba się nie powiedzie, skontaktuj się z centrum obsługi klienta).
  1. Upewnij się, że router i wszystkie urządzenia podłączone między amplitunerem wielokanałowym a routerem są włączone.
  2. Upewnij się, że do połączenia amplitunera wielokanałowego z routerem używany jest odpowiedni przewód (prosty lub krosowany).
  3. Upewnij się, że wszystkie przewody między amplitunerem wielokanałowym a routerem są prawidłowo podłączone.
  4. Spróbuj ponownie wykonać procedurę aktualizacji.
  Jeśli nie udaje Ci się wykonać procedury Update via Internet (Aktualizacja przez Internet), spróbuj wykonać procedurę Aktualizacja z pamięci USB.
 • Po rozpoczęciu aktualizacji przez Internet na ekranie telewizora pojawia się komunikat Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% (Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
  W zależności od połączenia sieciowego aktualizacja przez Internet może zająć dużo czasu (do 60 minut). Z tego powodu wyświetlany jest komunikat Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% (Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
 • Podczas aktualizacji przez Internet na ekranie telewizora pojawia się komunikat Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Niepotwierdzony status połączenia. Brak połączenia z serwerem. Należy spróbować później.) i nie można zaktualizować wewnętrznego oprogramowania.
  • Upewnij się, że podłączony jest przewód LAN.
  • Sprawdź w ustawieniach sieci, czy amplituner wielokanałowy ma własny adres IP. (Jeśli używasz serwera proxy, zamiast nazwy hosta serwera proxy wpisz w polu „Serwer proxy” adres IP serwera proxy).
  • Ponownie przeprowadź aktualizację.
 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Włącz amplituner wielokanałowy i ponownie spróbuj wykonać aktualizację.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 90 minut.
  Jeśli amplituner wielokanałowy jest podłączony do sieci bezprzewodowej, użyj połączenia przewodowego i ponownie spróbuj wykonać procedurę. Jeśli problem nadal występuje, może to świadczyć o małej szybkości przesyłania danych w sieci. W takim przypadku należy spróbować zaktualizować zestaw, wykonując procedurę Aktualizacja z pamięci USB.
 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (To urządzenie nie jest podłączone do sieci. Wykonaj diagnostykę sieci w ustawieniach połączenia serwera).
  Sprawdź, czy do amplitunera wielokanałowego podłączony jest przewód LAN.
 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat Already Updated (Już zaktualizowano).
  W amplitunerze wielokanałowym zainstalowana jest już najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Aktualizacja z pamięci USB

Jeśli to możliwe, zaleca się aktualizację przez Internet. W przeciwnym razie można skorzystać z tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie do amplitunera wielokanałowego.

Zalecamy korzystanie z następujących systemów operacyjnych:

 • Windows 10 lub 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Jak zapewnić bezproblemowy przebieg aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Aby ukończyć go pomyślnie już za pierwszym razem, wykonaj następujące czynności:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia amplitunera wielokanałowego
 • Podczas aktualizacji nie wyłączaj amplitunera wielokanałowego ani nie odłączaj go od zasilania
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji

Pobierz aktualizację i zapisz ją w komputerze:

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik UPDATE_M29R0534.zip do komputera. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 219 MB (229 809 722 bajty/bajtów)

Zapisz plik w pamięci USB:

 1. Wypakuj plik i zapisz go w komputerze:
  • Dla użytkowników komputerów Mac: Przejdź do miejsca, w którym znajduje się pobrany plik, i dwukrotnie kliknij plik UPDATE_M29R0534.zip. Folder z wypakowanymi plikami nosi nazwę UPDATE.
  • Dla użytkowników Windows:
   1. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik UPDATE_M29R0534.zip i wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie.
   2. W oknie Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip) kliknij przycisk Wyodrębnij.
   3. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie UPDATE.
 2. Sprawdź, czy w folderze UPDATE znajdują się następujące cztery pliki: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BINMSB29-FW_MB.ID.
 3. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
  • Dla użytkowników komputerów Mac: Przeciągnij i upuść folder UPDATE do głównego katalogu urządzenia USB.
  • Dla użytkowników Windows:
   1. Przejdź do katalogu, w którym został utworzony folder UPDATE, i kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy.
   2. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Wyślij do.
   3. Kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
   4. Folder UPDATE zostanie skopiowany do urządzenia USB.

Uwaga: Jeżeli plik nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa pliku, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.

Przenieś aktualizację do amplitunera wielokanałowego

Przygotuj cały sprzęt, a następnie przenieś aktualizację do amplitunera wielokanałowego.

Przygotuj sprzęt:

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest amplituner wielokanałowy. (Jeżeli zatem amplituner wielokanałowy jest podłączony do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2).
 2. Włącz amplituner wielokanałowy.
 3. Upewnij się, że do amplitunera wielokanałowego nie jest podłączone żadne inne urządzenie USB; jeśli jest, odłącz je.

Prześlij aktualizację:

 1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB z plikiem z aktualizacją do portu USB z przodu amplitunera wielokanałowego.
 2. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu głównego opcje SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via USB Memory (Konfiguracja → Ustawienia systemu → Aktualizacja oprogramowania → Aktualizacja z pamięci USB), po czym naciśnij przycisk ENTER.
 3. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (W pamięci USB odnaleziono pliki aktualizacyjne. Czy zaktualizować oprogramowanie? Obecna wersja oprogramowania: M29.R.XXXX, nowa wersja: M29.R.0534. Nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj pamięci USB podczas aktualizacji). Wybierz OK, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 4. Na ekranie telewizora pojawi się następujący komunikat: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Po rozpoczęciu aktualizacji na wyświetlaczu amplitunera pojawi się komunikat UPDATING (Aktualizowanie). Aktualizacja może potrwać do 60 minut. Po jej zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat COMPLETE (Zakończono), a amplituner automatycznie uruchomi się ponownie. Podczas aktualizacji nie odłączaj zasilania.) Wybierz OK, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 5. Rozpocznie się aktualizacja.
 6. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat UPDATING (Aktualizowanie).
 7. Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest zakończona, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat COMPLETE.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie wyłączaj amplitunera wielokanałowego ani nie odłączaj go od zasilania
 8. Po zakończeniu aktualizacji amplituner wielokanałowy automatycznie się wyłączy. Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy używać ani wyłączać amplitunera.
 9. Odłącz urządzenie USB od amplitunera wielokanałowego i włącz amplituner.
 10. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja wewnętrznego oprogramowania ma numer M29.R.0534, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania amplitunera wielokanałowego przy użyciu komputera i pamięci USB.

 • Na wyświetlaczu amplitunera na przemian pojawiają się komunikaty UPDATE (Aktualizacja) i ERROR (Błąd).
  1. Wyłącz zestaw i odłącz przewód zasilający.
  2. Włącz zasilanie amplitunera wielokanałowego.
  3. Spróbuj ponownie wykonać procedurę Aktualizacja z pamięci USB, używając innego urządzenia USB.
 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Włącz amplituner wielokanałowy i ponownie wykonaj procedurę Aktualizacja z pamięci USB.
 • Nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego UPDATE_M29R0534.zip pobranego ze strony internetowej.
  Czy plik pobrano pomyślnie? Spróbuj usunąć plik i ponownie go pobrać.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania nie kończy się, mimo że trwa już ponad 90 minut.
  1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka sieci energetycznej, odczekaj kilka minut i podłącz go na nowo.
  2. Włącz amplituner wielokanałowy.
  3. Spróbuj ponownie wykonać procedurę aktualizacji.