Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • WH-XB910N

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono stabilność pracy podczas odtwarzania muzyki przez Bluetooth

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Wyeliminowano rzadko występujący problem, który w pewnych warunkach objawiał się zakłóceniami.

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Sony | Headphones Connect
 • Słuchawki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update 1.2.2 for WH-XB910N (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania do wersji 1.2.2 — WH-XB910N)

Wersja pliku

 • Wersja 1.2.2

Rozmiar pliku

 • 2.77 MB (2 913 920 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 10-03-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Wersję wewnętrznego oprogramowania można sprawdzić w opisany poniżej sposób.

 1. Uruchom aplikację Sony | Headphones Connect.
 2. Połącz słuchawki z aplikacją Sony | Headphones Connect.
 3. Stuknij ikonę z trzema kropkami (przycisk menu) w prawym górnym rogu.
  Uwaga: Urządzenie wyświetlone na ekranie zależy od podłączonego urządzenia.
 4. Wybierz wersję posiadanego urządzenia pokazaną w menu. Opcja ta pojawia się tylko po podłączeniu urządzenia.
 5. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.
 • Nie należy wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład w pociągu lub w innym miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi, a także w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz.
 • Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i słuchawki) są całkowicie naładowane.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android lub iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smart watch.

Przed wykonywaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Proces aktualizacji trwa około 40 minut. Plik ma wielkość około 2.77 MB.
 • W zależności od środowiska transmisji fal radiowych i używanego urządzenia z systemem Android/iOS proces może się wydłużyć.

Pobieranie i instalacja

Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:

 • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek.
 • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Uruchom aplikację Sony | Headphones Connect.
 2. Połącz słuchawki z aplikacją Sony | Headphones Connect.
  • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją Sony | Headphones Connect, połącz je z urządzeniem z systemem Android, wykonując polecenia z ekranu.
  • Jeśli posiadane słuchawki były już łączone z aplikacją Sony | Headphones Connect, wybierz je.
 3. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran:
  ekran „nawiązano połączenie”
 4. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat Headphone update is available (Dostępna jest aktualizacja słuchawek). Można wówczas nacisnąć przycisk More Info (Więcej informacji).
 5. Upewnij się, że wyświetlana jest wersja Version 1.2.2. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację.
 6. Rozpocznie się pobieranie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
  Uwaga: Kiedy pojawi się komunikat Bluetooth Pairing Request (Żądanie parowania Bluetooth), naciśnij przycisk Pair (Paruj). Aktualizacja zostanie wznowiona. (Dotyczy tylko urządzeń z systemem iOS)
 7. Rozpocznie się przesyłanie. Po zakończeniu pobierania automatycznie pojawi się następny ekran.
 8. Rozpocznie się przesyłanie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran. Proces ten trwa około jednej minuty.
  Uwaga: Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek. Jeśli pojawi się komunikat o rozłączeniu, należy zaczekać na automatyczne ponowne nawiązanie połączenia.
 9. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk OK.
  Uwaga: Jeśli nie pojawi się następny ekran, sprawdź, czy wersja została zaktualizowana, wykonując następną czynność.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania.

Jeśli wyświetlana jest wersja 1.2.2, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie podczas aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk OK.
 2. Wyłącz słuchawki, po czym włącz je na nowo.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację Sony | Headphones Connect i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 1.2.2, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Wersję można sprawdzić w ustawieniach aplikacji Sony | Headphones Connect. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania na tej stronie.