Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Aktualizacja zabezpieczeń (informacja o zabezpieczeniach wyświetlana w menu Ustawienia będzie wskazywała poziom z listopada 2021 r.)

UWAGA:

 • Warunkiem zwiększenia stabilności połączenia jest aktualizacja do najnowszej wersji zarówno programu Music Center for PC, jak i wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza Walkman. Zaktualizowanie do najnowszej wersji tylko jednego z nich może sprawić, że odtwarzacz Walkman nie będzie łączył się z programem Music Center for PC.
 • W odtwarzaczu Walkman musi być nastawiona właściwa data i godzina. W przeciwnym razie może nie pojawić się powiadomienie o aktualizacji. W razie potrzeby ręcznie nastaw datę i godzinę.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Wersja pliku

 • Wersja 4.06.00

Rozmiar pliku

 • 865 MB (907 411 888 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 30-11-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Jeśli oprogramowanie odtwarzacza Walkman jest już zaktualizowane do wersji 4.06.00, nie ma potrzeby wykonywania aktualizacji.

 1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
 2. Stuknij opcje UstawieniaSystemO urządzeniu.
 3. W polach Model i sprzęt oraz Numer kompilacji pojawi się nazwa modelu i wersja oprogramowania.

Przed wykonywaniem aktualizacji

 • Podczas aktualizacji urządzenie musi być połączone z siecią.
 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Aktualizacja może spowodować przywrócenie początkowej wartości (LDAC-pref. poł.) ustawienia Jakość odtwarz. bezprzew. w konfiguracji funkcji Bluetooth.
 • Po aktualizacji może pojawić się ekran Uprawnienia. W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 • Prześlij wszystkie dane z odtwarzacza Walkman do komputera, ponieważ aktualizacja może spowodować ich usunięcie.
 • Nie możemy zagwarantować, że wykonanie tej aktualizacji nie spowoduje usunięcia lub uszkodzenia utworów bądź danych.
 • Podczas aktualizacji w pamięci odtwarzacza Walkman musi pozostawać około 2 GB wolnego miejsca. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.
 • Jeśli w wewnętrznej pamięci flash nie ma wystarczającej ilości miejsca, prześlij niepotrzebne dane do komputera, aby zwolnić miejsce.
 • Upewnij się, że Walkman jest podłączony do zasilania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 60%.
 • Instalację tego pliku może wykonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator komputera lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
 • Koszty połączenia pokrywa użytkownik.

Ważna informacja

Dla użytkowników programu Music Center for PC:

 • Aby zwiększyć stabilność połączenia, trzeba zaktualizować zarówno program Music Center for PC, jak i oprogramowanie odtwarzacza Walkman.
 • Zaktualizowanie do najnowszej wersji tylko jednego z nich może spowodować problemy z łączeniem.

Jeśli w odtwarzaczu Walkman nastawiona jest niewłaściwa data i godzina, powiadomienie o aktualizacji może się nie pojawić. Prosimy więc o sprawdzenie, czy nastawiona jest właściwa data i godzina. W razie potrzeby prosimy o ręczne nastawienie daty i godziny.

Jak ustawić datę i godzinę

 1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
 2. Stuknij ikonę Zegar, aby wyświetlić datę i godzinę.
  UWAGA: Jeśli data i godzina są prawidłowe, Walkman powiadomi o aktualizacji, a wykonanie pozostałej części tej procedury będzie zbędne.
 3. Wróć do ekranu głównego, stukając przycisk (głównego ekranu na pasku nawigacji) u dołu ekranu.
 4. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
 5. Kolejno stuknij w menu następujące opcje: UstawieniaSystemData i godzina.
 6. Jeśli włączona jest funkcja Automatyczna data i godzina, stuknij opcję Automatyczna data i godzina. W grupie Automatyczna data i godzina pojawią się wówczas opcje Ustaw datęUstaw godzinę.
 7. Jeśli data jest niewłaściwa, stuknij opcję Ustaw datę, aby nastawić właściwą datę. Stuknij OK, aby powrócić na ekran Data i godzina.
 8. Jeśli godzina jest niewłaściwa, stuknij opcję Ustaw godzinę, aby nastawić właściwą godzinę. Stuknij OK, aby powrócić na ekran Data i godzina.
 9. Stuknij opcję Automatyczna data i godzina, aby włączyć tę funkcję.

Pobieranie i instalacja

Aktualizację można wykonać w jeden z poniższych sposobów:

 • Aktualizowanie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodową)
 • Aktualizowanie przy użyciu programu Music Center for PC

Krok 1: Instalacja aktualizacji

(1) Aktualizowanie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodową)

Najnowsze oprogramowanie można pobrać i zaktualizować, podłączając odtwarzacz Walkman do Internetu przez Wi-Fi. Kiedy zostanie wydane nowe oprogramowanie, a Walkman jest podłączony do sieci Wi-Fi, pojawi się powiadomienie o aktualizacji.

 1. Podłącz odtwarzacz Walkman do źródła zasilania.
 2. Włącz funkcję Wi-Fi w odtwarzaczu Walkman i połącz go z Internetem.
 3. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
 4. Stuknij opcje UstawieniaSystemZaawansowaneAktualizacje systemu.
 5. Starannie zapoznaj się z komunikatem, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Przy próbie aktualizacji oprogramowania może pojawić się żądanie zezwolenia na dostęp do pamięci masowej. W takim przypadku zezwól na dostęp do pamięci masowej.

(2) Aktualizowanie przy użyciu programu Music Center for PC

Music Center for PC to program komputerowy, którego można używać do zarządzania treściami w odtwarzaczu Walkman.
W momencie uruchomienia program Music Center for PC łączy się przez Internet z serwerem aktualizacji w celu sprawdzenia, czy są dostępne aktualizacje odtwarzacza Walkman.

 1. Wyłącz funkcję Wi-Fi, aby odłączyć odtwarzacz Walkman od Internetu.
 2. Uruchom w komputerze program Music Center for PC.
 3. Podłącz Walkman do komputera.
 4. Na ekranie odtwarzacza Walkman pojawi się okno Użyj USB do tych działań:. Na ekranie Użyj USB do tych działań: stuknij opcję Przesyłanie plików, a następnie OK.
 5. Na ekranie komputera pojawi się powiadomienie o aktualizacji. Starannie zapoznaj się z komunikatem, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: W razie potrzeby włącz funkcję Wi-Fi w odtwarzaczu Walkman, aby podłączyć go do Internetu.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj poniższe czynności.

 1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego odtwarzacza Walkman.
 2. Stuknij opcje UstawieniaSystemO urządzeniu. W polu Numer kompilacji pojawi się wersja oprogramowania.
 3. Jeśli pod wpisem Numer kompilacji pojawia się 4.06.00, aktualizacja przebiegła pomyślnie.