Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KD-55A8
 • KD-55A85
 • KD-55A87
 • KD-55A89
 • KD-65A8
 • KD-65A85
 • KD-65A87
 • KD-65A89
 • KE-55A8
 • KE-55A85
 • KE-55A87
 • KE-55A89

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem braku obrazu i/lub dźwięku po przełączeniu na telewizję naziemną

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w telewizorach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju/regionu.

Przygotowania

Samouczek wideo: jak zaktualizować telewizor

Sprawdź wersję oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości z łatwością sprawdzisz obecną wersję oprogramowania, wykonując poniższe czynności:

 1. Naciśnij przycisk HELP na pilocie.
 2. Na ekranie, pod nazwą modelu, pojawi się numer wersji oprogramowania.
  • Model: KD- / KE- / XBR- / XR-xxxxxxxx
  • Wersja oprogramowania: PKG-xxxxxxxx

Jeśli wersja oprogramowania ma numer PKG6.5076.xxxx lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, a aktualizacja jest zbędna.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Użycie funkcji Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji (łatwe)
  Uwaga: Telewizor może wyświetlać informację, że Oprogramowanie jest aktualne, podczas gdy w rzeczywistości dostępna jest nowsza wersja. Aktualizacje z użyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” są rozciągnięte w czasie, zatem ich udostępnienie może być opóźnione. Spróbuj ponownie później. Jeśli chcesz od razu zainstalować aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcją pobierania i instalacji oprogramowania z użyciem pamięci USB.
 • Użycie pamięci USB

Użycie funkcji Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji (łatwe):

Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji w sposób opisany poniżej, powiadomienia o potrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.

 1. Naciśnij przycisk HELP na pilocie.
 2. Wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania systemowego.
 3. Wybierz opcję Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji.

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana w tygodniach po jej wydaniu i stopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku” oraz „Pobieranie i instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z pamięci USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedziwitrynie pomocy technicznej Sony.

Użycie pamięci USB:

Oprogramowanie można też zainstalować przy użyciu pamięci USB. Jeśli w telewizorze nie jest skonfigurowane połączenie z Internetem lub jeśli nie chcesz czekać na aktualizację poprzez funkcję Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji, spróbuj pobrać aktualizację i zainstalować ją z pamięci USB, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • pamięć USB
  * Aktualizację telewizora można wykonać z pamięci USB zawierającej także inne pliki.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v6.5076 for TV (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania telewizora do wersji v6.5076)

Nazwa pliku .zip

 • sony_atvotafull_2018_1605076100_eua_auth.zip

Wersja pliku

 • 6.5076

Rozmiar pliku

 • 1 413 817 776 bajty/bajtów

Data wydania

 • 03-09-2021

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora lub odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie (dotyczy tylko modeli z funkcją nagrywania na dysk twardy USB).

Jak pobrać moduł aktualizacji:

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać w pamięci USB.

 1. Kliknij przycisk Pobieranie u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Po zaakceptowaniu warunków kliknij przycisk Pobieranie u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją do komputera.
 3. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku (patrz część Informacja o pliku).
 4. Wypakuj pobrany plik i zapisz go w komputerze w miejscu, które z łatwością odszukasz.
  Uwaga: Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się kolejny plik zip (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip).
 5. Podłącz pamięć USB do komputera.
 6. Przejdź do miejsca, w którym został zapisany rozpakowany plik i skopiuj (lub przeciągnij i upuść) ten plik do głównego katalogu urządzenia USB.
  Uwaga: Główny katalog urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 7. Odłącz pamięć USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Krok 1: instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji w telewizorze. Proces ten może potrwać do 10 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne inne urządzenia USB.
 3. Podłącz pamięć USB z wypakowanym plikiem (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip) do portu USB telewizora.
  Uwaga: Jeśli telewizor ma kilka portów USB, można wybrać dowolny z nich.
 4. Kiedy telewizor wykryje pamięć USB, na ekranie będą się pojawiać różne komunikaty. Wykonuj wyświetlane polecenia.
  Uwaga: Jeśli komunikaty nie pojawiają się automatycznie, użyj pilota od telewizora i wyłącz, a następnie z powrotem włącz telewizor.
 5. Rozpocznie się proces aktualizacji. Wskaźnik POWER telewizora zacznie migać na biało i wyświetlany będzie ekran postępu aktualizacji.
 6. Po kilku minutach telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji.

  OSTRZEŻENIE! Podczas instalacji oprogramowania:

  • Nie wyjmuj urządzenia USB
  • Nie wyłączaj telewizora
  • Nie odłączaj telewizora od zasilania

 7. Po zakończeniu aktualizacji telewizor automatycznie uruchomi się na nowo.
 8. Ostrożnie odłącz urządzenie USB od złącza USB.

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź obecną wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer PKG6.5076.xxxx, aktualizacja przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer inny niż PKG6.5076.xxxx, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania

 • Czy aktualizacja spowoduje usunięcie ustawień osobistych?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.
 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  Tak. W trakcie aktualizacji telewizor uruchamia się ponownie i jest to normalne. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania lub Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Wyłącz telewizor przyciskiem POWER na telewizorze.
 2. Ponownie naciśnij przycisk POWER, a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Uwaga: Jeśli próbujesz zaktualizować oprogramowanie przy użyciu pamięci USB, przeprowadź poniższe kontrole.

 • Sprawdź, czy pamięć USB działa poprawnie.
 • Pamięć musi być sformatowana w systemie plików FAT16, FAT32, exFAT lub NTFS.
 • Aktualizacja może się nie udać, nawet jeśli używana pamięć USB spełnia powyższe warunki. Zależy to od rozmiaru i struktury katalogów i innych plików w pamięci. W razie niepowodzenia aktualizacji usuń inne pliki i ponów próbę, gdy pamięć USB będzie zawierała tylko plik z aktualizacją. Jeśli aktualizacja nadal będzie niemożliwa, sformatuj pamięć USB z użyciem systemu plików FAT32 i ponów próbę.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedziwitrynie pomocy technicznej Sony.